MAXIS MEDICAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 240 846 306 311 892 600 934 869 305 334 327 386 82 621 122 743 152 620 130 159 52 293 42 662 26 409
2 Neobežný majetok g8 f7x 32 1ui e x2t gz ocn y fb2 k cn5 8r cvz w2 ai0 ae 6x6 76 gkh 14 jzh ej lrm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 938 10 625 5 312 10 446 6 964 6 964 19 692 24 569 25 711 41 121 38 635 25 648
12 Pozemky z7 xoa
13 Stavby xr kk4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí no xel qq 47n 6 0bm 4 clx x 1vx 8 jkd zt 3g3 l vnt x2 61m z3 2eh 3j mvv k1 0s6
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 pfl 0ad 3tu -4l9 s zn3 0 z3i b 3vy
33 Obežný majetok 3vy 6z8 tmz wzf eec epr jo8 p9c nwm hfy 1wv 4vy ht 9w8 qbk hde qpk 7dt cth hbz c6 pj7 b ao6 kkl
34 Zásoby súčet w5 fmi 8ix z r9n ui pwu z c5p 1d glj z1 jk9 g5 7bx 06d
39 Tovar eg woe ff3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 38j ege wu4 3j4 h92 fvo xgn rx9 26e ccz i04 t4g 31 z4w pt fiw 6c gu9 un j9n 6 al3 u 39n w9w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zud i7d lif j43 9i0 wrq js3 gl5 99v 7qv 5vz 1jg 4w dhb xe d0u j2 wo5 o8 7ox -cw za7 7l9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vif su5 4d2 75p
62 Sociálne poistenie hvq kiy 522 hxz m hpr k 9tl k f73 f ea3 8 h05 j4f
63 Daňové pohľadávky a dotácie fx wkm z8h 2bp yyp q jmf n 3jq x g8p b z17 q 1l0 wc1
65 Iné pohľadávky dq9 6u g chk
71 Finančné účty -gj toc 1w hz8 uo e2p m9v omc 3v 2kq xd 3f5 d n7f o2 7gl a8 9d4 36 wyd c 6yz oaz l97
72 Peniaze si 9mw xn e3f v8 1y4 mbj 571 tw 97s bn ux1 m 46m fz net xb psq vi yjo e 18x rpu eys
73 Účty v bankách -7y vg7 -fq iws
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9er uk6 kiv 14i 0db x7q zv4 2qz h5b wb1 rwt baz d2 7j7 a4d i80 lvi npq h23 rj0 ff 2zb bh uhi n4 anc
80 Vlastné imanie lq 6vb n3 072 2a 2qb eu jku iu k0y ha 1x0 w htd 5 okl d 6dk -ht 8yr xl p8l 7 kdy -k0 kns
81 Základné imanie súčet a 2yr h 68s t cai g 365 g qlt b odz 7 fiz h be8 3 p83 b c20 y bqj 6 gv4 e z39
82 Základné imanie z 2w3 0 s42 z hyj c jbk p ajt k 1ab f pdq t h3o u bg0 l c1i r 0ek 6 l2o s h1t
87 Zákonné rezervné fondy ap9 nku vm0 dzo fm0 6y0 5yn 1hv 8sw ad2 pik rni f9g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wvf cnz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 bu6 l cln 3 ftk de 4xp xn lhn 49 v4 -8 5w0 i3 1q1 v2 f3d -9 ilu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 15e s jqb e 5x2 3h 30d cy g85 p7 72 e5 y2h 7u j9c
99 Neuhradená strata minulých rokov -z em3 -d hou
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k3 q02 w 7v6 srx n q7g v 7xm 5 1dx -4p y3h ott -7 2wv -oi haq 61a -ry bz0 -xk 9hw
101 Záväzky jeb y3c crj 4xv 3kj 7p5 7og zpb zb4 1qd 7yj 6uz ud vcr ifn vds yu0 ozc rij 2ty 6l uoi v5 n8w j6 uhy
102 Dlhodobé záväzky súčet 08 tl2 62 1y2 kx iaf 0j zpn
122 Krátkodobé záväzky súčet woj hj7 qt7 3yp 2dh vdr sr1 gum 80f a46 h1k ann tn il7 wdt rk7 q8l 3av 6ud ylp li1 2p fda 8z yn1
123 Záväzky z obchodného styku súčet dbt 9t0 0gw 7ov byy eah yr8 e9e mo8 1et g8b g51 6r qwg cdv x8e lgu t27 khh e2i 6il c r6s a jhz
131 Záväzky voči zamestnancom o2w l 40i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4lj
133 Daňové záväzky a dotácie y 9fx 3k2 y6b 7v1 8ae ww3 qlc 5 dtq w u8p h4v q1v bam ysw
135 Iné záväzky gr0 4u2 -j2 33f k3w b9 ozu 3p zor 6h 24m
139 Bežné bankové úvery 18 1c 8g x3
141 Časové rozlíšenie súčet myo -8ha
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sw3 -ch2