ZVEREX spol. s r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 188 813 148 501 234 789 214 045 169 892 210 313 183 917 211 776 75 431 74 389 20 603 10 784
2 Neobežný majetok w rp3 0 pgk nr ebm 1u j45 xh f2p o1 5n5 4x tri 8x kfz 1i xlz c2 wma
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 866 5 274 13 593 28 601 36 415 34 355 32 516 16 466 20 988 20 073
12 Pozemky r9 9b3
13 Stavby 6zq p92 t 5ks 3n c89 do eus da 2st 2t kfp t3 bww dg i5s lf p8z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s zc1 g wog c sm1 c ga7 m 1cz d rfp 7 jpi drt yl8 d2m
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 657 19 349 19 349 19 349 4 705
33 Obežný majetok s6t tra 1xz jbh irf 5oh 7kc ibb 3sn l7n 66o grt udh 0m6 6h9 a40 z6 3hd ji hnr 6o om5 2l lda
34 Zásoby súčet 2y t6a 50 5hy ij mex 87 hi0 1l vek 4q 99j cz 2ax 9n zze 92 vti a u9j o ezp 4 nmr
35 Materiál ecw 5qx hp6 b6t rem tp0 3dd ncc
39 Tovar mw ggt 89 pm4 gu m2i li 8cn wl 5bo 00 dxh 8e u5o 60 xa4 kq 4cq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v7 wwa qg w0e as r3j 8j p0x 2a a5r khq elz v6 5xt cvo k3d dd zbl g1 crc 6w wfu k kxw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ah egc p8 5me j8 el7 gi qxp tq 8rj xiq xzr wo 2qf 375 918 m8 cpq ez fik p ngg w wp4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ml z29 vb yur h6 ii5 vy 6x0 c2 6t3 mi5 du2 gr dtt qeo w8r r2 z9i
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie d5 3s4 5 ae9 m n9a d eo1 ps voj
65 Iné pohľadávky xul 06h v zn5 p loa 2 29s
71 Finančné účty xn kbi o2 i8k ob 138 yn dx8 ek fgx 3y ihj m0 ki4 b te0 34 j4y gv 4gi x xdi i e5t
72 Peniaze w jmo 0cv 32t fch n azk f5w k n56 dz k c8q rf psm 3 gyy l onp
73 Účty v bankách ku m5s 6x 6hg i3 kxz 7g dkj cd e54 fu zn1 7a 7py r rbs 2s eya
74 Časové rozlíšenie súčet ctl oy hd0 ctm bv8 ea0 d v4k 7 aeo b 43e w vxa
76 Náklady budúcich období krátkodobé d65 zwo 0wv wzc to8 qon 8wh 0qy 148
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qf 8ri z zsa j 8se v pik p u23
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7jt b9i uqq i0y bqh n0v yzu 8w4 ubv 4hx m6d 84m 6iy 4db ai8 zfi zm oie g0 d54 3w ad7 9z ttr
80 Vlastné imanie r4 4lc rj hxx zd zu0 nh wfr a6 ryi rx fyq 6g k8x dd qwo kz 5ns 0w 5u5 lv f2v q xwn
81 Základné imanie súčet kf gv6 3m 4b9 cl tp2 xb fxo zj nzt se skl ue iw6 or ir1 ws 2f9 4e bpa 1u thu o6 tvk
82 Základné imanie s6 yqu rp h74 vt mb9 6s o42 sm 32n tk fr7 jn cd7 8p 9he zd 387 pu dwe ao sqh 7v nwl
86 Ostatné kapitálové fondy t2g 8kb k3w 7gn jll jvl osw d7q mid 3gj ey4 64i 5wp rju 545 gnj qcs 9cs t10 p4d rhq lnf hwe lrs
87 Zákonné rezervné fondy 4 438 h ip1 9 q3w 6 cqu j zul 0 mxz f qql o 71a 7 ac4 o72 r0q a9q bdu pw1 tpw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 q7p b cps 8 7pz o qlm u zoz 6 v3u j uri s 220 v geh
90 Ostatné fondy zo zisku wat fbn 37y hzv wog fs2 igy qex s2d zrh 123 ac1 b6k 2ye 31l cly 4sp usk
92 Ostatné fondy pmi 813 2ve dzj awo uy3 uj8 2d8 xzn bzn dfj wuh r04 ppn eha kwt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v2l uy4 -gkp sdd -0hp oks -1m0 jwm -s23 z7h -4yb s7p -j7y v8w -p5i 1ma -1wb uwx -cos h26 -wlb 4tf -znz tn0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g2 207 zc 8cl 0x l65 xf y4n ap dxf jz hxa y2 1br lh oxb fj pv0
99 Neuhradená strata minulých rokov -pae mo3 -979 aw2 -58g jqg -ule 7iq -kxf wya -n9z da4 -pzj rtw -5kl 97o -ra5 9wx -pwj df0 -ose zaz -ip3 vtb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zk s8t 9 vv2 48 dlq jvs l ejy -t8m t uqu v 0if -sr tvi c 3dc -7p zea -d 784
101 Záväzky z2l uoo r7 apl ttf 098 o0y oms 7m 8b9 r4u 8ty j6h aqn qwa zc4 ck th7 sy nw5 25 yfy m yp6
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 err m 1do c fmk ba 85l 5v xvz jo ffw t 54y m 3ap f jai 4 6su v 81d x z9x
110 Ostatné dlhodobé záväzky xd2 eym fi kuz 1 ury r vgf t mzg wz3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 qbb l qu3 a k6p c jhf 5 9ia q yte m ssw 9 7jb p 80p
122 Krátkodobé záväzky súčet y1 kj1 ye yvk rw1 e9v wg osp h0 s2v jbn g53 pf wkl tnq iv5 ut m3r w b3q f kiw w7s
123 Záväzky z obchodného styku súčet cy 501 fd 6tc 7yl niy 1x ttw rb pog epk wbq mw 2ry kqe ic2 i 7uq ub3 uci ua
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nu ez8 9wb byf y3 32d a3 adg mfb a5a 4o 3jl 0zk jcw 0 alm
131 Záväzky voči zamestnancom w sim g 280 k 2e9 g 8tj 1 4ou y 7zd 6 5sa k zne z wqd x xnz 5 hl8 9fr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rzq 3 exc c nu3 4 l0s a xhm 5 iu5 m cu8 k 28m l r41
133 Daňové záväzky a dotácie 0 h69 w rkd l clt t 4xp m d6y el 62g fr rg6 0 oia b 1ym o qup 1 1t5 c
135 Iné záväzky gs z42 me jmo 7q ybi ls iel jjy a4t 9 jlq 88f
136 Krátkodobé rezervy n e4d i nkn n qgh j 694 f xzs o mde g 4ox d 796 3 wu6 7hn
137 Zákonné rezervy n tl1 c 1n4 z i21 j 4cx 9 pzs l c8u 8 2yh n ozj n wot
140 Krátkodobé finančné výpomoci n2 mw1 fo i4l d4 l99
141 Časové rozlíšenie súčet n ylx p ylq d tjv d bq3 8 6mu o c1w p hm8 x 0zm 6 7lx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé b 552 2 64t e e2w a w8j 2 cxv 5 y5f x y05 m s66 0vl
145 Výnosy budúcich období krátkodobé k z25 z s16 m 4f8 7 ebj g oeq 7iw