SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 153 330 86 456
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u4i 1mn ro1 cy4 gv e4o g6 f6 bpf
5 Tržby z predaja služieb 136 072 153 330 86 456
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aw wx e9 4t1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n3p 4jo 3k m9f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fjd y4q 40r 4up h3 tu8 6wx 9 dba
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 62 hqt yq gqf bo alm p3 lvq
14 Služby pf wbd z3 jwq ey bfj em5 e i9j
15 Osobné náklady 66 rol qz nzl ve 6k3
16 Mzdové náklady 9g 6wo pz png oe sfh
18 Náklady na sociálne poistenie 3 552 3 598 3 636
19 Sociálne náklady s2 7k ww
20 Dane a poplatky d 6ba b 62b e 1uh xb 23
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ee nuy m wst 1 mk8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g2 u9u v kta 6 ewe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m 4x8 d j30 w 1gw tcx z6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fk al7 wr n41 c nl0 -3vw 1k lwh
28 Pridaná hodnota 5u 3ec i9 3wm my 4pb -gd5 -9 590
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v m80 5 9hm w w0a req
49 Nákladové úroky l mid f dug r9d 6mg
51 Ostatné nákladové úroky c bo0 m wcm b7l x6t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jz0 7oa u10 50q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t g4g -z 67y -e bp7 -r5y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dw fqb 0j p0f i if0 -bgj xh t4p
57 Daň z príjmov x y04 6 vta s4i g9 6 ljq
58 Daň z príjmov splatná w dst a 7io 4y k bp0
59 Daň z príjmov odložená aor
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 295 10 652 740 -775 24 662