SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 153 330 86 456
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qxp 3qg qc4 rm2 gx i5j 76 dy toh
5 Tržby z predaja služieb 136 072 153 330 86 456
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z8 oh sp npc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k85 o5k xr p3z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d4e rs2 8wn hz1 5e omb 2jt i xje
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok em s9q 9o 00v 8a qlb pp 3wy
14 Služby 8h w9k 7h kbr 0x hzq c7l 3 wnc
15 Osobné náklady t0 6dq 6v nyd d6 cos
16 Mzdové náklady 7b e8v ki 4ox ll ffr
18 Náklady na sociálne poistenie 3 552 3 598 3 636
19 Sociálne náklady mq gt py
20 Dane a poplatky i ip7 r 1pr 4 vjk 49 dv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u7 lhx n 8d3 r xmx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bo v6j t v3m s tdu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x 09q w k48 o cq9 1t6 f0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ry 6s4 di ye6 4 jxf -56a rv 8ld
28 Pridaná hodnota 3f q0j 44 lhe bn 3x9 -8j7 -3 hld
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n fgl b 78o i 9lq rtl
49 Nákladové úroky a x64 a wqb ap6 0j1
51 Ostatné nákladové úroky h rpy q u4c 97w g8q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ezm 7l1 rxy 0no
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e x7u -r 561 -r 0im -6nt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ls iqq v1 qnx a 1nl -zur 2s vsq
57 Daň z príjmov 8 grs d g38 tvp 1c h 5ii
58 Daň z príjmov splatná m df8 f zo6 75 m nf7
59 Daň z príjmov odložená 6n9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 295 10 652 740 -775 24 662