SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 153 330 86 456
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n94 hlm 7a0 2xe 20 3d1 hq ta azf
5 Tržby z predaja služieb 136 072 153 330 86 456
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o2 6e t6 4nh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hyq e0r fa zv0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t70 lqi 5zx nsd 72 34t yc3 k exq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jy o5s 43 dko g4 1nc f0 2z4
14 Služby qz 9oi u9 z2q mb ldu zn9 8 4mz
15 Osobné náklady 1o 9tj 50 vnc f3 ban
16 Mzdové náklady qq kcl nh xa9 jk grj
18 Náklady na sociálne poistenie 3 552 3 598 3 636
19 Sociálne náklady nr ic ge
20 Dane a poplatky 5 qbs z g1g a mc4 fg qu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 05 5c2 i kkf o lbr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku wr mp1 o zg8 x 6h1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w d4j g op8 u 39d o1p wm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qx 7hc d7 wh3 r 4ai -rtt h0 e0n
28 Pridaná hodnota sp 9t1 tw gfl 5q 3sm -e86 -v xoa
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j t53 7 lwf j 1x2 w9r
49 Nákladové úroky y rlw x qcx s5e d9p
51 Ostatné nákladové úroky t cdk k k1w zop aal
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wlv ppy 530 3fc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w 68s -m z79 -v 825 -1mb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xg dhx p9 6xc y mi2 -cvj 3o idr
57 Daň z príjmov 3 83t i gx8 mrv em c 4ya
58 Daň z príjmov splatná 2 ai8 0 oaf 2k u fup
59 Daň z príjmov odložená vcp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 295 10 652 740 -775 24 662