SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 153 330 86 456
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet za5 5x9 mrk trg gz vdh g9 fn 6kr
5 Tržby z predaja služieb 136 072 153 330 86 456
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu et zf ie xnv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti np9 a5a sd ltm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1g1 spw pmg d0n tu 1tn lbb l 4zx
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wt 3wj py pta 4k 36q nw 8sk
14 Služby yi 9j5 r1 414 7z mqu m4z 6 0bg
15 Osobné náklady 1m t41 s3 187 0f h1c
16 Mzdové náklady yj w2y yr a0b 3d g2w
18 Náklady na sociálne poistenie 3 552 3 598 3 636
19 Sociálne náklady 68 t2 0d
20 Dane a poplatky l 91v f 1ai q o3y 5v t3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ks kij c te3 p on9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mi 4di m 1bn x b7g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b vye i 5te n biq p5m 2h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kp tsy s5 ifv z x4d -7dv of 2yi
28 Pridaná hodnota kc j67 1e kq7 t0 gcz -yi4 -2 b88
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b u8e h wxu x xcl wjh
49 Nákladové úroky x z3w i 2eh 0cn vrg
51 Ostatné nákladové úroky 1 ku4 e 1af ixh i6d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xrv xi0 9hu ny6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j sk2 -l pt7 -o 5qw -89s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením el 7je l6 fpe k t76 -roa f2 df8
57 Daň z príjmov 8 1st k l7a tky 31 f 9um
58 Daň z príjmov splatná 3 sle y f79 bv 0 mfz
59 Daň z príjmov odložená rny
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 295 10 652 740 -775 24 662