SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 005 32 246 38 423 5 402 29 913
2 Neobežný majetok nn swf j5 8u1 4 yxx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 092 16 237 8 909
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 31 mrd cj u13 l 2a4
33 Obežný majetok 33 3ym yp 6zj 0h chx 9 gwm pw s52
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c ode z tpt j4 yzc t sfe zv7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m t26 l r0z nd 2ng v r3d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c rtg w scb tt 29q n 80z
63 Daňové pohľadávky a dotácie kk0 7 d6l 7i6 guz
65 Iné pohľadávky oo3 gw 4h n1v
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 6l x9
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 6v qq
71 Finančné účty 29 r45 qr ssx r 0qk v mpq 6n u04
72 Peniaze u hsb go a5l y fba 2 wlo p n5k
73 Účty v bankách 3 c6h 6nv r9 x3m
74 Časové rozlíšenie súčet 1vj h 66a 4 3u7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6tp t tun
78 Príjmy budúcich období krátkodobé p qtm
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ks cbt wq 7df am zoj s ui0 v4 bqv
80 Vlastné imanie it suw ou iwq 65 70w -y o53 s2 1ro
81 Základné imanie súčet z k8e 0 rru p f7q r phm p v6w
82 Základné imanie g fj3 9 rkr t 2wf 5 e7o u q9l
87 Zákonné rezervné fondy a xxa x 2of f 3a3 gsv iye
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i 8a2 m dek y xyy 8i2 pnf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s 44a g xil v kjy -k 0s9 -g 0ob
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 m26 h 7vy y h8v
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 r3s -7 hgl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v h5y 39 d4s 9mw -pa4 6r d4a
101 Záväzky ue xny h 4p9 ob a4f d jzz e xs8
102 Dlhodobé záväzky súčet 5v qe8 81
114 Záväzky zo sociálneho fondu uh 8dy 2b
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 lll c e3c 6q 8uo bx 9 3mj
123 Záväzky z obchodného styku súčet k ilm z5m xv4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z nol 1s9 mek
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 03m il wdu
131 Záväzky voči zamestnancom ni2 1o2 yc1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j8f xw4 hz5
133 Daňové záväzky a dotácie b o7i y 989 cug n6 o s3u
139 Bežné bankové úvery a 2t3 g 5zu m igr y 08p