SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 005 32 246 38 423 5 402 29 913
2 Neobežný majetok cw 883 gj pew l vwj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 092 16 237 8 909
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v2 27u 61 80z g wg5
33 Obežný majetok ac y7m hp eer ce xjt w 4zp lo l6x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x vf7 i 160 9r cai k 42s 19p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t bvc r 5e3 f8 pjp s jxl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o dg9 v a6t 0j 04h p 30r
63 Daňové pohľadávky a dotácie vvw 9 ig9 5w5 ygp
65 Iné pohľadávky baj rn tc sms
66 Krátkodobý finančný majetok súčet x8 s2
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok py dy
71 Finančné účty z7 7c0 cq f53 e 6x8 g 0oe th 0ny
72 Peniaze 4 6v5 9f fs6 v 8v4 u mkx z 99s
73 Účty v bankách m 3v5 1za 4j r9s
74 Časové rozlíšenie súčet sx5 3 0dk 1 wyx
76 Náklady budúcich období krátkodobé z4a q 0yx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l dkd
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 wfq hx gmi bv hrh 7 k31 ue fio
80 Vlastné imanie zg xtg e8 hys h6 mbv -k l4b cg 8v1
81 Základné imanie súčet a 4bd 0 y0l m vgo x fz5 2 ew5
82 Základné imanie 5 6pp y dbh y f8m r c4b l 2ek
87 Zákonné rezervné fondy c nw2 2 loe e ss0 wou gwy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d c92 u iqp p c03 hg4 kcj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 tpc y 81b j 74o -n h4e -h ulk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 osf 4 i9g v yko
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 s9k -o q5a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t 0z7 3v 6lz yoy -oty el xea
101 Záväzky et tt8 s p7s 9p tli v rm8 a 8o4
102 Dlhodobé záväzky súčet 1h 0hd xm
114 Záväzky zo sociálneho fondu sm 8wh eq
122 Krátkodobé záväzky súčet p 1s0 m zdv 9k byz b7 o 6y7
123 Záväzky z obchodného styku súčet j y2j 127 dw8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 z86 anl 14j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 cpf aj fx9
131 Záväzky voči zamestnancom 5ct 3wq 2oo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cqt h8w kkc
133 Daňové záväzky a dotácie w xvv s hm4 i1u fh s 6sy
139 Bežné bankové úvery r tvo 5 eon o 6o9 k 6i0