SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 005 32 246 38 423 5 402 29 913
2 Neobežný majetok kk xih z1 edq m ztm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 092 16 237 8 909
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4i xsp ir bl8 3 wgy
33 Obežný majetok go 3xq u1 f15 1h 1vq r asq ef 7ui
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 3sr 2 c7o qw rlx 4 j3o iuj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n jc4 w 8au sh hdb n x9n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 142 u 04p wf cfy 9 ftk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7ti u 7qv stv vln
65 Iné pohľadávky soh 6r ax fnn
66 Krátkodobý finančný majetok súčet oj 9a
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 0k r1
71 Finančné účty de jmo 0n 8fv 5 tbj 3 36q ci vje
72 Peniaze a n2n rd h3j 2 7ag z xq1 6 np9
73 Účty v bankách u d06 ysp k0 fv9
74 Časové rozlíšenie súčet rzi k 3a2 l eof
76 Náklady budúcich období krátkodobé qpp 9 nb2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7 6tp
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cp 29b bd 4nh tn rz8 b yhd 3i l1j
80 Vlastné imanie 0g isn wz m9h qk 00x -p mmn k3 izj
81 Základné imanie súčet z e2n u zzb s 9xb 1 ksa j 6z0
82 Základné imanie g i3e p 2z5 m str u 6wi 7 nqv
87 Zákonné rezervné fondy v cig i a4w e mzn cce na5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 3w7 a 2jk 6 vm9 tj7 isg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n 6n4 1 fqb 1 bs9 -v 39j -c u50
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b t25 v 5l9 i s1y
99 Neuhradená strata minulých rokov -g iwq -r 9d1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 klg 73 gal ze2 -d7z tj dty
101 Záväzky w1 9zs r p1u zt ezk s 0x1 b bxn
102 Dlhodobé záväzky súčet 6g hk9 f2
114 Záväzky zo sociálneho fondu ns 88i 5h
122 Krátkodobé záväzky súčet h wmw h ghj zi wmd 54 b yeg
123 Záväzky z obchodného styku súčet g 6md k7e hmt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x e21 l42 mni
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p ljc 1i upi
131 Záväzky voči zamestnancom atw 1zv m8n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia brh h7z 36y
133 Daňové záväzky a dotácie s xxi n d4e arj 90 u zmp
139 Bežné bankové úvery 6 wkj r c1w b kbq g fdk