SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 005 32 246 38 423 5 402 29 913
2 Neobežný majetok wr miy 4u o64 3 wq3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 092 16 237 8 909
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4d xar ia ys6 9 man
33 Obežný majetok 8j kxp hl 77f 58 4fi t v0p 3y p57
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x txg m q7k v1 a12 y otg cvv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j 1e8 h jz0 vd 0nx h d50
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f qmy 0 hdh k9 exz j g6d
63 Daňové pohľadávky a dotácie tmm l 3e5 slw kod
65 Iné pohľadávky on3 5l df xmb
66 Krátkodobý finančný majetok súčet oa fc
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok h7 a9
71 Finančné účty 14 kes s1 h8w i 2qp s zdw rz 5f1
72 Peniaze w xj4 vs m5z 2 e8o t zkl q 5uc
73 Účty v bankách a 0jo su5 qd rz8
74 Časové rozlíšenie súčet ibv 3 04y z xi7
76 Náklady budúcich období krátkodobé k4g f 1tr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f 2cf
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yo mgj bk j6t g2 9pk p bp3 zv d39
80 Vlastné imanie pr 36g cd kzw i7 wj7 -y t3y vm rud
81 Základné imanie súčet 2 0d1 t kvx r uic k dla 1 4ie
82 Základné imanie u glb p otr y sea g am6 5 604
87 Zákonné rezervné fondy c 28v f mh5 0 esj 2ef zm1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 hil h 4rr 3 tvs cuv glk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f ubr x hij z s2w -9 ex7 -p 8ar
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y rxx 3 30a l hds
99 Neuhradená strata minulých rokov -f u4d -q 3ve
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k 23v jz mnh 0mv -18u qf 6pz
101 Záväzky t1 l03 4 pd9 p3 2g5 z z0e 5 tu3
102 Dlhodobé záväzky súčet uu 1te t2
114 Záväzky zo sociálneho fondu pw t9f 95
122 Krátkodobé záväzky súčet d 1a7 6 urz uh sap cg q 8ja
123 Záväzky z obchodného styku súčet o qjy atx 8br
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j cqy qx9 57d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q sb5 e4 ubk
131 Záväzky voči zamestnancom p43 r0c mvs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4a9 szh t4p
133 Daňové záväzky a dotácie 7 jae b dwk tpb ad m 7i7
139 Bežné bankové úvery 2 hw4 4 d2p v er0 b 1p9