V e V, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 93 535
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fiz cyw 3h8 cfs gnc hor 3w ev8 ie rbi ni uav ic 7jf
3 Tržby z predaja tovaru h7 1 1sm s xu0 p7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i1v 2yj p4d bvu cvk 7un wb u1h ro nb0 p0 ks5
5 Tržby z predaja služieb 93 341
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g 04c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3m if1 y s51 a m3b qkr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j1r quo gr3 yrx pwz 3po l5s ibf 7x t2x k2 ctv sg 0nz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 435
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5r wsc w8 27o cv 1ut i9 skh 2d bf7 mz l8f pz 0pb
14 Služby 6j v7k 85 9dr 5d uri 5k 3l4 p7 mfw tg 6uz j8 li5
15 Osobné náklady ah esk hf 44w ah lol di sr3 ng 1li 38 mcs ea n9m
16 Mzdové náklady yi 5ab mm 7dd 7g s4q xi 6wf
18 Náklady na sociálne poistenie 22 329 19 913 17 236 19 229
19 Sociálne náklady j i8j 1 97k oyj 9 cwv
20 Dane a poplatky i opv e u4p f7p g lt3 xaj 9yh 5og
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hl 8my t5 1yu k tx0 2 x0o 6 099 tsp nf0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f m3r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v osx 1h e2m j idq 2 pyp 7 yn1 a57 m6y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -lc 3gm -cx 8lx -xs xxe -av xpl -3 9qh q bds q zne
28 Pridaná hodnota js x5t ek i0v zm mi9 9u h2q c8 0p5 im 350 nn biz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j
39 Výnosové úroky 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o kyb a89 r83 3 gzt f dkq dnz gem
49 Nákladové úroky sqp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ecv ir5 aum m nus e b36 kew wl0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 s0a -tsi -s0w -e 453 -v wrt -rne -r37
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -nf yrc -8c hyi -jl y43 -l9 5g4 -x 5er 5 g18 i 6y7
57 Daň z príjmov i3p kum cax
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 356 -41 484 -31 984 -55 667 -7 872 1 148 3 736