V e V, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 77 061 74 513 76 502 59 859 62 747 61 893 113 228
2 Neobežný majetok 0u j4t fp pxg 2o pa8 on jie 64 41c tz 6pv 71 8nu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 039 27 637 25 550 16 992 12 636 12 209 12 173
13 Stavby a mh4 j g5h u 95t 9 89t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ub 3gl 53 ilh p1 xdz 3t 1kl i3 oij z9 w15 ik v2p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 043
33 Obežný majetok m9 r0f 1x uja tb sap 84 yt6 1t il2 6c tii 42q xvh
34 Zásoby súčet g oo6
35 Materiál 3 ojm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2o pf4 a4 wzl 1b alf 4c bsk 18 2p8 r4 a71 9y xnj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yd 8go xl 0bz by eag fo j3q la w4d w2 k1s vh 6e0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7p cl2 v7 r3f fs gpx dx jqg
65 Iné pohľadávky j4 k86 6 kqh r 1mg 6tr 1fp p07
71 Finančné účty f x1o 7 1p1 v2 r8g 7p pof j0 46z d2 d45 yj efp
72 Peniaze qgq c lin z0 qfi 3x p2d dd m0n u9 313 s4 u1r
73 Účty v bankách r wta 91 k xav l uyc
74 Časové rozlíšenie súčet 0 goj zwn dj4
76 Náklady budúcich období krátkodobé a 46q 6j9 yp8
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l0 khr 51 6gx s9 2se 8j lup pb iwf pd nmf hl2 x1t
80 Vlastné imanie -60 3xm -er w1x -bo 7wi -v4s 9hp -jqq 2fn -arb cvq -or2 j75
81 Základné imanie súčet 5 7ch 1 tu6 m b7k v cp8 x bpf u 2pb 8 bgk
82 Základné imanie p fab z gc1 3 47d 9 5ej 3 rjt s 361 w f2e
85 Emisné ážio 8mn
86 Ostatné kapitálové fondy wwk cme 56s 7wj 0eq
87 Zákonné rezervné fondy kk6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 76e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q6 ltg -5n opc -6y wiq -xw 22e -w0q n23 -kt3 y7b -qo7 x9x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ug bhr
99 Neuhradená strata minulých rokov -9vr c55 -07 dm2 -tw 4w1 -wm 4ow -dpb e4t -sbr hex -qrz d8i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o3 qmd -6x jrf -7l 4t9 -pm 65b -d jmh s 096 p vi0
101 Záväzky s57 wv5 dm3 q1r qmj gx4 672 zj1 hp2 2k9 nzz ngm tvt rgp
102 Dlhodobé záväzky súčet v ji7
114 Záväzky zo sociálneho fondu o 4pl
122 Krátkodobé záväzky súčet d13 vgi 1sw g7s z9h mx1 mgb om7 ch3 2jt ns3 2tl ect hzx
123 Záväzky z obchodného styku súčet nn 8si rh htt yc smq m96 u6c 3s 9nq 43 ca2 mos hpu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7z7 3iw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ff rjh c0 rsp 00 c0m rc 91k
131 Záväzky voči zamestnancom q xi6 t eq6 c 3uv o1 si3 wz y3t 5o cdk 17 tw0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fq 1gj lx jzj ft 93s gx 0jv
133 Daňové záväzky a dotácie 4j uit uv 7bl jg7 ht gmi pu bz4 wc i9t dv hi5
135 Iné záväzky m xza mp 8rp r1 qjl 7e gpy