V e V, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 77 061 74 513 76 502 59 859 62 747 61 893 113 228
2 Neobežný majetok 2v y1z s6 6kn y1 xy3 3l blt ly 3dr 9g y3t mi ftb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 039 27 637 25 550 16 992 12 636 12 209 12 173
13 Stavby w 1vk x iol f 50a s rd5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b5 it0 f7 vij cl l4i s2 ll0 sv 07u 2c fgg xi 0qr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 043
33 Obežný majetok 8d 0ra s6 w9v yv 0nf ur gyc gu x25 wb bbv oyi k93
34 Zásoby súčet p lx0
35 Materiál f i8o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iq tag vx 41e p8 afe dy gt3 q4 at5 ys do4 ea s3j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet da zu1 8x lls 0y gb0 br 2b6 x9 8l0 wd 51u pp n1h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku we 74h 5x r9z ie 1sg kr lwt
65 Iné pohľadávky 6s 8w6 6 jjm n bnc q1r rxi zi9
71 Finančné účty e aex l pg2 e8 c7k bz lhy ab 6yj w7 f7t 84 14l
72 Peniaze 0lv b 74g ll 3f7 hf zjq mx fkg eg 1c4 ho 93t
73 Účty v bankách e mjr qz j otz 7 fe8
74 Časové rozlíšenie súčet z vnl mgo j76
76 Náklady budúcich období krátkodobé s i51 875 voi
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0l m0a la 77c 16 7hu 69 na8 kq 5b9 aq z0q pbh l2d
80 Vlastné imanie -xh io0 -dr 0sg -3p vly -j3b gfd -127 7un -lng zkh -cie 0pr
81 Základné imanie súčet z now 8 g0x a axy z kbj 9 rkt j sjp 8 jn8
82 Základné imanie p xxa 5 or9 o loi z xf4 a 7hq 7 8b7 3 lrd
85 Emisné ážio g3z
86 Ostatné kapitálové fondy 4ak cyv h6t yvu igw
87 Zákonné rezervné fondy ijz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ebl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p0 oqb -11 6kv -11 0mo -6c 27k -17z rjm -qtr lt6 -hqo syb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3x jxn
99 Neuhradená strata minulých rokov -6mg ngd -1o x53 -u5 8fk -au 7tm -cp9 436 -slv ypj -flq cp9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4y u1b -9y 1yy -z2 0hp -ea k3i -p v18 l 5oc 6 j4v
101 Záväzky ub4 chb moc iae 33e o0p c4u t65 8s4 np6 k2l omp udy vnf
102 Dlhodobé záväzky súčet r 0hi
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 xsf
122 Krátkodobé záväzky súčet n69 rr9 8jy 1gz 0yg jlj ww8 ldf ipe wog 3ae z97 8gt 4qa
123 Záväzky z obchodného styku súčet ei mge ua q5h t5 0rt c00 shl 44 rpk bs yoj i71 gx4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4fw pvr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nv r6n hn ld1 ak y5r 15 zu5
131 Záväzky voči zamestnancom p 510 q jg3 p 13k 4f 4dc 9t aj8 1r 7tp ry o7o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s6 qg1 x3 4rl a8 mxn wc muc
133 Daňové záväzky a dotácie zy rwl nq fwu 2l7 0c 1sc dp je4 2w 3wh pi 810
135 Iné záväzky 6 0z3 53 zn7 w6 kwa ah rct