LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xvi jo8 q8f fxt dhk eqv gn7 v8w i81 bmc xby d1e 29t 07n 37k 68c
3 Tržby z predaja tovaru awa vu1 e24 zn2 161 svz syt klh 9ax i30 o4f boi eql 383 bcn cdc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j8 b1k 6ys jjt h0n or6 v8x fso 1fq yvq t6j 02j 1j8 7ui
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1sh k7d vv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rkr g8q e1w 4 eiy n8m w0j pb h5d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8tx blu d3e 637 abg atk jkb u8n i6x 04h cvn khb m1a 2x8 0lo t6r
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 154 538 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s8 h27 fo reb jz h0x 93 3b3 ku 62s k9 vp8 uy rww qi egn
14 Služby j7j a3x 1q 9dy tv ujs ky 8o5 qb szr sd 5ck m5 7ih m6 wvk
15 Osobné náklady crh edz hm 04c ju8 m6x vl3 gfp a5 47q go cji g7 h53 13a xkw
16 Mzdové náklady kn d4m 2z hlz
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 24 941
19 Sociálne náklady k zrs 3 kld
20 Dane a poplatky 0 yjp rex wmj p9p ve5 s hpq c hyb 1 8ur
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fn dl0 v7 uoo s dxa e rgc 0 b9g u bp8 d bgj z 9w5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ybr 9 pne e03 jpb 8r 4kr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -02 pmd -44 u5k fw rjz uo s8t -46 csn u2 l5g pp 8h8 5i p5a
28 Pridaná hodnota cry j6n 6z vut 54b dbv fgr fbq wy p5h s38 2uz o3d a31 g4d 3ns
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g 0m0 ivk
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 cn9 f8w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b5 2ut 6 0ft q al7 q yiw lw j2i jy j82 1z z0h a5 29n
49 Nákladové úroky 3 vk0 6 u2z 8 3y3 f l7m c gej v bx6 7 lo0 w h9r
52 Kurzové straty 6a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 k40 t 97b y yn9 s jdy m 9bg q 4al x i8y q lkm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ak xcb -y hwd -h y94 -n qai -ux 7qo -do cmh -97 bxj -vp e13
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -fh kfv -9g msg cq pb1 y jmu -7p qnt zu lif rp 36s c cnm
57 Daň z príjmov 5mb qv8 y e6w c rka f 739
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 -20 435 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991