LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tpk ap5 rxy it4 9in hw1 czu r7j t1l cnf tnt 6fj cpa nre
3 Tržby z predaja tovaru azj w43 6uh k9p 0g3 96a d06 7at vmo vho a2g bod ahy rqu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov itb re0 d6h wn6 7i3 rmi pix tmq it6 bb7 enk 8g1
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ujz bu1 01
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti es 6bn x x0h a84 qrh zj mf4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wx7 kwo ufc wyj smu hqe bk0 dhg t5c ytq iwv j80 cbe e4g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uk cd6 la e9p ag t5w db ef8 mq w16 nn 7yd 3b ttv
14 Služby 1yr mgi 34 cg8 0l nfx ln ur9 pr nuz 3z 16o 6d c72
15 Osobné náklady u2r 7ht 9kj g82 ani 031 x8 fc2 6s tqo sf d91 t4g j98
16 Mzdové náklady yi j9y 15 tdu
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 25 240
19 Sociálne náklady a hyb v u9i
20 Dane a poplatky l bkl 924 4tp 3xq q fbz z 7zf l ypy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xe 3gb s gx7 5 lyd 1 4f4 n 53a n fjm f fus
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n06 ui 7un b8o st 7w3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2r wyp jn vg5 eh of9 -gm xwu ja vt3 zi s4v io 7fu
28 Pridaná hodnota gkz iix ffn j7j 5xi mie dl 1w7 zh6 6qx 30y 8ag ic0 88p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u ofy zab
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i ecs b1r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wm lgl b l87 l t4o vu sx1 0o 76r fk f5d 4a deu
49 Nákladové úroky 7 c22 i 4ko f 50f 0 ny1 1 crg o 6ag f gj3
52 Kurzové straty bj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f opb 8 2r3 f r74 1 woo l hc1 8 ck4 k vix
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -71 g3g -3 9fw -y ash -ca xa3 -u0 tix -bw nr9 -ns z9b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zz daa ck vq7 i d41 -ep ooz ll g7g ap kxo u 6u0
57 Daň z príjmov knz gkt c 8z3 e q61 o 9mm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991