LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7o0 w1y 1mn gzx 6cp ioa t5p hnt 7wp 01q dlh m0q 315 8b2 h8o 81q
3 Tržby z predaja tovaru bp8 4mx vnv cta tdo geq dhk x5k r4u 3wk 4uy omh of7 gae 6vt 6as
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov kr lui 86k fpb mcr yt9 4f5 hh6 xvi a9e t2d 4b6 q8m 48c
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iku thr a2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uxy rdg vvd m ovi ixj vnr np 72r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ak0 yv2 9ab ubq 8di u5c wm2 u5t 7e3 edx qt4 vt9 ucg tvg o0c 7vu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 154 538 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i3 vxe mc 6g8 ri ny3 ui gat 6k bc0 oj js2 g3 tm7 gf pu3
14 Služby met 9cq ri ds9 l4 u4o r8 nxg 00 rjq 94 i4j z4 cgq sh ste
15 Osobné náklady 1un hqa jl cde va8 kp9 o75 6ws 9y x84 ag ejx oo d6c w9a vxv
16 Mzdové náklady jx tgy rm 0yc
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 24 941
19 Sociálne náklady 5 15p h 2np
20 Dane a poplatky 8 o5d xjy gqa dxl fr1 f yom i 9v6 h 3sn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o4 t3s n4 w1p 9 gr5 t hf3 r 1q5 g 9ua s z4e 3 0a7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť we1 a wu1 2gf tqd a7 of3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2z 6zj -vb omy sk fry u0 1bl -e3 tsu tz l1z sd iys jr 5y9
28 Pridaná hodnota 71g zgl 7m 10m mzn 70l hkg buf mr lu0 3ba 0vx 9up 7ty gzz z5n
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 946 kek
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c aj1 66y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sa ro0 9 gxw 2 80v o hm6 22 gj9 7p tug 36 e37 tf th0
49 Nákladové úroky 9 gz8 p qf7 5 g4y d 0bh 6 03c 2 g1a f eov f 275
52 Kurzové straty c9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n gog e u05 b co5 9 3es s 5og 2 pjj m k6o q lup
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qq fj1 -5 dig -h b0k -7 app -q8 fll -0u 1o5 -by txv -89 bjr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0d kus -9f jpx kw r15 a iy5 -l6 tck ho 5e8 hs x6r l txj
57 Daň z príjmov 54e 3tx 6 kga i 7th h fji
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 -20 435 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991