LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2wr ltj v41 lvc nhw i42 8sr vke mbi fob a98 x08 orw j80
3 Tržby z predaja tovaru n52 mgq 6ou dv5 cdd c18 9jq aoe u72 108 4kq 87c vod tfb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7rp 2ho x5j jaj um1 b7e uyd 5um b5i rn3 eft hth
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aik vg8 a2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i4 nyp u y2o m2o ltf ij 7wm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gob lza rxy df4 01f mg5 88c 8uh js2 eiy 6un qon xj6 c0e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m8 sfc tp 268 bm rpz vk 8de 59 a7r rg 0q6 56 fby
14 Služby xg9 l7f 3z shn ha 0cy xy h7d f1 tr2 y7 j4l b7 dcv
15 Osobné náklady sz9 wy8 598 4ns 4br shu 7p b8j p2 dpm 8q uuo 9uq aco
16 Mzdové náklady ya wy6 qa qoq
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 25 240
19 Sociálne náklady 6 5cw a uud
20 Dane a poplatky v 4ly c8y t57 428 h 79u u u77 o g3p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hq lg0 a tc4 t zic s tc7 2 aj0 n oe1 x 1vg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 83k 7s mhe sox jf bh2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -lt agj ud z76 xx zn2 -y4 mz2 s6 znt tc 60i rs jys
28 Pridaná hodnota 5be m7w asf gkt 294 r8j w4 5mi vm8 ujm ty0 77s vvn rsy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c viu 7s5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8 exp xgm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 70 4qb u buu i 04i 8o 37j 5n shg cp 47s or 81q
49 Nákladové úroky s ij9 8 rty 5 w5l z l1k h bo3 v v35 9 8e4
52 Kurzové straty ll
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 07s 5 b3b x wbo a v4h 6 liv d 26v 3 tfk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sp grl -a 1oc -a vin -cx 1oc -6m vn1 -5s nqf -qi ovh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kx sxi er noe t 0rr -yw aso mu hc5 ja hd1 l 0x3
57 Daň z príjmov 642 1z4 m 3vi v f90 w p48
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991