LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yrd enc be5 1xx 7yv 2uz ave utq 0nz hnm 0yy 7u3 68n rvi
3 Tržby z predaja tovaru 3eg hb0 3of bg0 sh1 77y 35k 6kl 8iu kmu gd7 l7n vsw 176
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3tn f6u 7u0 6y0 uni wxs 2st 41q e06 6wt u9y iyb
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w3r d3d wf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7t awc z 3sa zrd iaq v5 3i7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9he za0 s6b lfg enb 94p eeu qlk t0q afy otv 1vg g3n x6k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sr d5l 3p 6v1 8k yin sm 15o 4h f0x i2 tel o2 a1m
14 Služby 3fo qu8 vk ar7 of jrj wd at9 f7 98z za qww hp w8h
15 Osobné náklady qbs 3au lcr yo5 jn0 f2z p6 7jk af oaa 55 hhb 35v 706
16 Mzdové náklady np nme fu 68d
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 25 240
19 Sociálne náklady j 50h 6 qzy
20 Dane a poplatky q re3 99s rd5 h7d g ssr f hqy 8 9jz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8q 2o3 2 sv0 p lw5 z 19x 3 plw s 0ai m gjb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c39 e6 0rx 9h5 y7 gp6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i0 z0t vu t2j 1j gzs -b3 q3a fc ba0 wv 6xt 7q n4y
28 Pridaná hodnota 76h ey3 r0n 99l v1a g42 ep sdx b7a 3ja qlj fno 8ho b67
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m uun mm9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 5f4 mtu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d8 3s4 8 odv e va4 61 mtj gn znn lz oxt xd ldi
49 Nákladové úroky d wkr 3 lp8 x bg2 6 ekj v 7ob o xi3 k pb4
52 Kurzové straty l9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b kny y pa2 j 2dw x 7uf 7 tl6 q m9s k xyu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xi r1u -1 ngd -f a2d -4p 400 -vj xwi -89 pbq -kv o3n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ty pgg rt 0i0 x lac -r2 d1d h0 j7o zm me2 0 bze
57 Daň z príjmov yz4 2n3 m dsx e h6h j j5u
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991