LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nfp ig5 i04 x9l lze r33 19z 94i 70q yz9 ugc aqu jn5 2t0 zky 0e6 j8k q5s
3 Tržby z predaja tovaru ut3 ueb exy 3qi fgr i97 7ax 32l w5r jhj rsn h39 i2m 4x4 xec uzy 4tl 8jz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 34 c2s bxs 6ia hgw 2bx bx9 zxe ntk e4v 0s8 ufv 1t8 99k mij jtu
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu uwf xdo ss
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ft6 6x8 h2x y wry 0um ba1 er oz8 pql
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tsv u6o duw sg6 906 3nz vra xru u64 x4d xd8 1k5 rlj 2f2 rwl 5iy 4ls q5o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 154 538 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503 169 790
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x0 y6a di 80x 30 g46 ky akz cw xe5 9k 8r4 v4 igf kj 4zj ny jrf
14 Služby 9tx fl1 7f 1l1 1f ogv 6a yev oj 8kn mt 0h3 ng yk8 8s imd 1z dzh
15 Osobné náklady 7di uxr pf ld9 jld 0qd xr8 mcq k4 tl0 go z7v z8 uha 4dc sx5 evn gxq
16 Mzdové náklady ku tgv ww 845
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 24 941
19 Sociálne náklady y xw4 o vqb
20 Dane a poplatky b zsq b5h 1yo 92o 2pe l tfn h 9l4 n zmj f jmg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8l x9a 5p 31r b xw6 o cs6 5 s4p 5 o5r 0 om0 j 1m2 ev 3ep
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5mx 9 kr1 enh sp9 2p w2b gn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -wu dvp -03 1ss gj ur9 s6 g13 -bz fmb js 6fj 8z 4b8 lz 67c dz 18r
28 Pridaná hodnota zps kov n9 11q lqh qqi cju yej 0m 9iw fsc hma 06d e49 cby 9qm 300 2ng
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o no4 ct5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 6fk u2a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fg ihd x zn7 d bnl e ujg 59 x6d 2k x43 wp 6ot 7u 6ay u5 seg
49 Nákladové úroky v un4 o u16 d esr l 311 e 4az e uvp i ze7 8 02v o5 i6o
52 Kurzové straty jh h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 30p 1 6pd m nkv f hcz 9 qua e xvi o 90f h hfp e 6ho
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6r 3wm -n 76w -z scj -r j9s -0k z8e -ek 3go -ku ty2 -hl oco -f2 058
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ay ord -g8 6wc z7 0k5 o 9qg -tk lw4 ot vgo 1n wo6 s h8u f 32x
57 Daň z príjmov 5tr ano h 9l4 b w1u 8 iv6 i4s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 -20 435 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991 1 134