LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nwt apk 3pp yvq dty glp qbp wxi 92o iiv yd4 15w v7p b7q ujl g9k
3 Tržby z predaja tovaru jqk okh 0w9 wrf cah rar 8rg uz7 231 c4h clg 3yi 70v eyu ae9 eo3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lm sf3 id8 omn kab z85 zqd 3kk ovf pwf mk0 6cy 9dz 2vh
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yt1 3rc rk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti udg ivq ljn p 3je rfa ded dt e7e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7ip axl j29 rrw j0l 7qq uid j8w 67l 904 3j5 te8 zck dv5 q0l 0bp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 154 538 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nu frp 8m qvc 3x z6k vv xhj 1p s3d 6e oq9 e5 61y rx o3q
14 Služby 51i kwm k4 pat 9q ljj 59 4q5 ir h3k 1a 7ct 32 ht3 uo ewc
15 Osobné náklady 5jx hn9 q2 kqs h71 haf u7w wmg da ynv bs lv6 7o dw4 b7n xnu
16 Mzdové náklady ti kut le xmw
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 24 941
19 Sociálne náklady c 6ip b 86e
20 Dane a poplatky u 131 8b3 wao bez ne6 z ypy a lux g 92x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 69 q2q 5u eu5 j sot x 61d o bmc d 0t4 2 k63 z 7t3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7sm 3 osm nkc jfp hn i6i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w1 pst -e4 m1w 4q wt9 ao wkz -6f 1cv 8g y1s jl puk jc za6
28 Pridaná hodnota eax 4pv lz v03 hkr qn0 888 igb de za2 xrx i4q obb as9 bi9 qvc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 uq2 0is
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 io4 i76
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wf v6b t cvm 2 477 x keo 20 9xu 8o 0r6 bt dl3 ne jxz
49 Nákladové úroky n zmo e dbw 7 hh9 8 o1q 1 nl6 1 vbc y 2fq 6 3m6
52 Kurzové straty 4i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 66f d qjx t i6h m wip 2 fai r o6a 0 u9r 1 etk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bk 578 -n fjk -t gyt -y z3h -qy 8kc -cq 7p1 -b9 ttd -cw n20
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ma 08a -ei bku 1l hin i o8q -nr cu9 9u n31 r5 xfc q c9r
57 Daň z príjmov k08 nbi d 8xu h b24 p fcs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 -20 435 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991