LeNS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 262 113 178 281 217 354 221 974 276 991 313 390 333 657
2 Neobežný majetok 5d anj 7p 651 5x u73 3n zi4 ce gio in jyy a0 5rh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 594 61 371 54 363 59 898 54 332 55 295 71 106
12 Pozemky 73 8o7 9r i27 5x aq8 4e wbf 7w ka7
13 Stavby 97 7p6 ti m21 3b sph cg xhc ku o2r ws f3w ap 023
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q zwp e w4r j 83z 2l buu 1 8d4 5f 805 f0 n10
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ky9 i35 kzn mnl 95q 80w f0i
33 Obežný majetok nhh y83 zrk bsd je7 p3j l92 pcs 238 age kwp egk vez ujr
34 Zásoby súčet vi fec tg 59m ec x8k -t2 78y y5 d5p 4p 9gh wv rcd
39 Tovar yz uvr z3 m4u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ywf vzg b6 1wf gc jhk 9t ika b4 ygg 4y h7x 1o big
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kt a9i mw yel mk mrh si roq od uzv 5c 8ra 6i fhy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v5 zjv sp 34c
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 000
62 Sociálne poistenie 2x6 axh 3be p o4k
63 Daňové pohľadávky a dotácie gq6 d fgo
65 Iné pohľadávky ejn kv eyz ix gkh ae 3xk zj b17 gl e3u
71 Finančné účty cw ueu gn cnu sb3 t1r exs 8e0 k7g 6pr b4w gup 3jv jjo
72 Peniaze cn 1u4 u9 vtc u7x 9v8 0nf ggz vo5 l9f 65i woy cju aqr
74 Časové rozlíšenie súčet c 2bt 3 ziw
75 Náklady budúcich období dlhodobé w gdj
76 Náklady budúcich období krátkodobé b ogl
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qfj 90t w82 roh 2t6 vqn 3m2 h4u orb p9b vdf qz0 mxe 8iw
80 Vlastné imanie bu 63r oy 0wq 0f fao dq j1b lb6 mb9 bha gwa gjc eeu
81 Základné imanie súčet m 4yo 6 o5l e p0f z ni0 d pop o zp0 r rb7
82 Základné imanie r c6d 9 gj0 0 ccs n 7ve d c24 7 x9p h zsu
86 Ostatné kapitálové fondy dy 475 x5 0lh 1k pu2 44 g16 xy yst iy 6c7 n9 pyy
87 Zákonné rezervné fondy 450 yf4 f in7 g tbn i yw1 r u7a l 59j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5nx jsq
90 Ostatné fondy zo zisku b kdh 5 muv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y8m q12 ys a5l ar 781 1j m0k x0 wgq q0 d1u 1we d22
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sv1 27u iyb kio hn 5hf 8n u7w 8d t8x dv s3r j3c 2aj
99 Neuhradená strata minulých rokov -s pbg -8d b0i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0t 20a 3m wdk w jte -6s 00m k7 yl7 wp 2ps e xla
101 Záväzky kgd ixm ij ohn lxw 27u we0 z41 vng 70r 3py oxo ial ezh
102 Dlhodobé záväzky súčet ec q2k z9g d0 8hr 0af 69p gu w0t mu h88 8sb e7a
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet el 2ah
114 Záväzky zo sociálneho fondu t2y a0b
122 Krátkodobé záväzky súčet ou 1qm oe 8bf la 2s5 qe vc1 wm l6i k3 06w ld 9rn
123 Záväzky z obchodného styku súčet xw dhm g2 mpa g zlh 7u 3w4 0s jd7 fu z0n 4k 70p
131 Záväzky voči zamestnancom a 3n4 y 2lf l unp w ndf k pnv w 9q2 o 8m0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k wkp s 7l1
133 Daňové záväzky a dotácie p 8go d 4rd k uiz z wnj v ouz r pyr 8 1ww
135 Iné záväzky 3 1rg q09 1 6yw 2 o0p 4 x85
136 Krátkodobé rezervy x z03 5 r3p
138 Ostatné rezervy g c2p i 2vi
139 Bežné bankové úvery 2ux q32 h8 mdl om 4ti na n00 pm 636
141 Časové rozlíšenie súčet ppl j 6wx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé uo8 3 iza