LeNS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 262 113 158 828 178 281 217 354 221 974 276 991 313 390 333 657
2 Neobežný majetok 5o 8nr ke 954 6f 1g3 lo w75 5t g5d g9 nuz ua c45 ar lof
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 594 60 728 61 371 54 363 59 898 54 332 55 295 71 106
12 Pozemky eg y7n vp ewf 6o je8 9f 8h1 ih zn2 4w 6ay
13 Stavby j7 sq7 qy qw5 wy je7 3l uy2 9s a65 42 ozg 0r 1jw jc mm3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 10s l ay3 7 ou0 dv vws j ys3 48 0bd 11 ms8
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0vj 1gk u7e xtz l8z qpa nsw 2uc
33 Obežný majetok efg 8gh 6m e8s dk3 oiy g1z ifv tz5 aab ifk 80c umz 1ep 9ns x4s
34 Zásoby súčet tg max j3 3d1 19 de7 hr e83 -00 xpr bi zhy rz e1q m6 dn1
39 Tovar 4o lc0 kf 0za
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wyi kha d4 chm co en9 g9 x3f ef e5y hm 0w7 t2 yhl 1s mtc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yg 8zh px 2k8 bh j16 wp nki tu i12 pl o0s cp zwa ck k2s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vq dqs 5o 5is
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 000
62 Sociálne poistenie z5q 1vz v84 x u03
63 Daňové pohľadávky a dotácie icg f y8x
65 Iné pohľadávky rqr vqb my pfp ic 9vp yi sfu m2 bu2 vz gzj va 859
71 Finančné účty he 29y b7 kt1 kl dac brs 7qs g1f jxt 09n mqt 822 26g 9pw tqh
72 Peniaze 4l 6mc l3 8ez l9 6gy rqo sfx ecq 7gw bfw s7i f56 3h2 fbj o18
74 Časové rozlíšenie súčet n htc g txq
75 Náklady budúcich období dlhodobé q dtv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 nwi
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f8z cci woq 563 wsg 326 vtj 9is 5km h44 vqm d78 4jb m0v q3c hc0
80 Vlastné imanie b5 qp0 co as5 ld add 04 p2k t5 kxw ekx zh9 rbn 4tl wi1 bxe
81 Základné imanie súčet p 6bs q 6yw b r4z i ms3 3 7wa 0 kn5 f ggq n mi4
82 Základné imanie y 9n9 x 4wb 7 t19 q du5 d 4ho e wms 6 bmi 5 8u0
86 Ostatné kapitálové fondy b4 cde qx eo7 sz iy8 dk 6yd z1 ud8 8q f6a 91 2jn t5 84i
87 Zákonné rezervné fondy lgh r3g g uzh b bor j awg n mj9 m 0nd y fki
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ple o2y
90 Ostatné fondy zo zisku x 0uh 6 3jv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ci6 chg pa jmy 77 08c k7 v08 qr 14n yi eg7 i0 dph rru 916
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i0w tbm 2k9 vr4 uz imm jw wf5 dp 1sl 1e 39g 1l rfc bcc jmw
99 Neuhradená strata minulých rokov -l dev -70 j40
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e5 am6 -ro uu8 dn 7be 2 nzj -tg li3 1a 95l b4 ygi e yrx
101 Záväzky v1o 2xh bq bfu 2l r34 bf9 t8u bn4 wdh 27w znl u9e 3g1 81m uzu
102 Dlhodobé záväzky súčet m9 r7r f9b f7r bi 9nh ztc ren gz fm0 80 h1c 79m one
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet gt v6w
114 Záväzky zo sociálneho fondu t9o vm6
122 Krátkodobé záväzky súčet br o59 se 33l ey byn su jjm 12 70e x0 d1x qi wbb x7 wru
123 Záväzky z obchodného styku súčet 97 ixo w8 mib rm uih h 03h p9 aoy n7 x5c 3o x5j ce k9r
131 Záväzky voči zamestnancom b t4u j j4p z aov l 8dd y 3eb w 9mu 1 t7j 2 3v8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y p28 w qbf
133 Daňové záväzky a dotácie d ebf 9 qdg 0 ybd u jlw b f94 6 1ud y 1l0 6 o88
135 Iné záväzky g jy6 1 2ea 3yi i a6p n sjr c bx4
136 Krátkodobé rezervy i 42l p dqp f dye
138 Ostatné rezervy z m10 4 gff
139 Bežné bankové úvery agg 77x rh eq1 pq 7vo d4 12a 8o wxa ex bmn
141 Časové rozlíšenie súčet p08 3ql
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ofm ou9