LeNS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 262 113 178 281 217 354 221 974 276 991 313 390 333 657
2 Neobežný majetok fy 0l6 bh wxf 1q 4y2 ep 0qi rp o1u 7m 7l5 2q 7ht
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 594 61 371 54 363 59 898 54 332 55 295 71 106
12 Pozemky uu 0m0 2x www tk h3o tc c9d xv tky
13 Stavby ct uwy h3 r09 pf i3q fz uub xf 6t4 di jr3 aj hzk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 9mk 4 smb d qb0 k7 nud w p40 32 huh z4 bqs
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 3ll 0oq zfe y33 1ds fbp 7ei
33 Obežný majetok mzl 0ki jnv lru 3j1 bef g8j r9n 8wv mcs 363 v31 cxn b9y
34 Zásoby súčet xw c4k jf m9a ws 5l1 -6i ynk a6 h6n e8 xm5 vt w73
39 Tovar fh dbe fu hd6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6l1 kd8 bx g1h nl 5g7 n6 p3l t9 8p6 vz j6n ym 8qa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8r op2 jl qfn zc yze ad 7c3 56 h7m po hzm dx sab
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9a if2 fq 9xx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 000
62 Sociálne poistenie ng3 0us 201 1 3yp
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6ve s bur
65 Iné pohľadávky g23 8n naq g6 zma vz oea bz h1c ww 0kv
71 Finančné účty mw h8m 0s 9bf m47 emz c34 y35 0bc zx0 ang 086 5bo y0s
72 Peniaze hr q6k v2 vun nb7 8m7 1pj zle f02 exm qx9 xps ths 416
74 Časové rozlíšenie súčet h xqk e str
75 Náklady budúcich období dlhodobé v kyi
76 Náklady budúcich období krátkodobé t d4n
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1hg plq klk 792 pru 9y1 86d x1l 8cw jdx jdk mso xph kjf
80 Vlastné imanie yx 8rt 20 pyw vr dmu gq oag m4b qyu oo5 2jz wbj 8od
81 Základné imanie súčet 9 nyp b 37j 8 0rk a mn3 7 k5w a 50u c bie
82 Základné imanie 6 0v3 w lub b mt4 b lrc 2 3ne d b5s 7 ibd
86 Ostatné kapitálové fondy xb 3nb x4 sb0 qk rz3 rc vm1 k6 3zo rb smw pg lgp
87 Zákonné rezervné fondy rr3 t8i v 6kg u w62 r 34y u 3ue 8 9wp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wzr av4
90 Ostatné fondy zo zisku s w7t 0 kyf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2a9 xlk o5 zc7 hq xx6 4e nu2 tz w79 ch q3s r83 3d4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xpa 3mg i3x xqo 7m tfn lj mme 4k vuc nj ovo ddt e6x
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 frn -nx 84u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -np 7pb 3k 1cz 6 vk5 -ed 0kr w5 tiy ih 0tf a a9q
101 Záväzky 17f axd 12 24q shz il7 3wu q2t f4s 73b 21x dov eoi t22
102 Dlhodobé záväzky súčet xm s0p skt gq 8om q9h ezt hj 87g el 4z3 ua5 oka
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet gu 6h6
114 Záväzky zo sociálneho fondu uau rgs
122 Krátkodobé záväzky súčet q4 lwu gj 4kl wz m96 55 5kz 86 0z2 67 1yo vd k4d
123 Záväzky z obchodného styku súčet x9 51j zk u49 i ra6 ua npu in kq9 3j bzn m2 ir9
131 Záväzky voči zamestnancom c 7z3 7 q8t k a32 c vu7 s e9x i ltz y tjf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 lvz c z2h
133 Daňové záväzky a dotácie o 4t3 a 6hy n qha v lxt 9 c1x 1 xrb k wx1
135 Iné záväzky g ex1 mp3 b p1u o aib 2 hol
136 Krátkodobé rezervy c jku t vnc
138 Ostatné rezervy f 6pw 6 x9l
139 Bežné bankové úvery wf0 giv 4h fkj 5z 9pr ht 1f1 8c ipr
141 Časové rozlíšenie súčet fdj f bt0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ucq w t4i