TEBAU, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 4 790 027 4 764 884 4 298 822 4 651 294 4 911 473 4 625 582
2 Neobežný majetok h 8ay q9j d f9l sm6 j c52 ime u cj7 fzg o 46h tib 4 8rr n6o
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3 h0a 5 7l8 c y2p 7 8jm b svx
5 Softvér 1 200 5 406 3 881 2 356
6 Oceniteľné práva 8 by8
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok c wcy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 679 087 3 485 371 2 974 035 3 076 449 3 248 671 2 522 802
12 Pozemky t2k foy ha1 vwo 689 3e5 pae 74j q3f kjp dak 6lf
13 Stavby zoe 4rr o ha7 tlg h 4uo q22 g wj2 vyo c loe wih g 30h pxy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 ifd 6hw d a9r h57 r ehn iyt 6 ogj bnz u im9 vrt 1bi mh6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 25 471 6 920 10 993 3 730
33 Obežný majetok r wf8 s5y 0 8ra rve z pzw rp6 b fbe 9zv r fkb tmg b 7g2 luw
34 Zásoby súčet 4qo p87 zpd 1td tmt 30m iin x9i fix qm6 8 akg ote
35 Materiál 87 h00 aa tmr pv b2k 3l 2kf 98 49j 9nt 2aq
39 Tovar swo 5wb jyw zpm g88 9ex 57i emh ktt 1vt kgo un0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 618 lsj mx sed ec y6j sni efx ey ezx ob goj
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet zax 5xt
52 Odložená daňová pohľadávka 41 a5c hh a2d fq9 4iq bp 959 4u gcs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 ld1 r8z l04 xy9 h6m va4 3 0gt fdh 0 qra lp4 ox4 dqp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2z1 wdm l8d 4qg 7lo 1lz m kub hxu 4 gcq m35 0gi cst
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 76j kvx 2io vdc ygk et5 6 f3f 1fm d 494 410 0i0 xk9
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 23 19 22 22 24 19
63 Daňové pohľadávky a dotácie a4 xm4 yfh b 14l s oyh t tux
65 Iné pohľadávky a 4vm b3 yia b9 36b p zum u dfu
71 Finančné účty e4p aza j ass s 9cl k 0ch 5 dfe oi zrc
72 Peniaze c 2j7 r bzx b xzf z nyh 2 wa6 x t57
73 Účty v bankách 16b wjq 1d e1q c6v tz tlj
74 Časové rozlíšenie súčet p1 ie1 io b2i 92 sm2 a9 lx2 j8 iut 5i 6so
76 Náklady budúcich období krátkodobé uo w1d o0 wt1 pn mvg rl 65o 8q 5d8 rx gcp
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3 59z q
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i fip ogn f w5h t4t 6 guo lu5 m dfu xwk z 2rk xdl y wo3 2c1
80 Vlastné imanie e s5s x1c f 05m wy6 2 ulv ilj 5 kyz 3td x 2pd 9l5 p t5e 6ey
81 Základné imanie súčet ed du1 q0 b3q f9 h81 4g zt8 sd n16 s1 yny
82 Základné imanie 37 6s1 qg yqa c8 k35 eo 9hc ad 75r pm mez
86 Ostatné kapitálové fondy 7l yvf vh 1fa
87 Zákonné rezervné fondy 6 ei3 5 vnh z l9v c o91 3 qh8 1 ms4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n i98 0 yae r q7z u 2ys o s2j c pzs
90 Ostatné fondy zo zisku 2 78s v 65u o e8u o nrq x 8zf i r05
92 Ostatné fondy 2 g13 p b53 z 5y2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e map q8e s ndn lzr o 5q2 99b c qu8 vpy w 9lg jlj t so4 uww
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 6ea lhr v f8e a6m 4 o4i 5q6 i hnp pej e epn qmy 7 ov5 ccy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c4g 057 -yl4 xt7 -qo8 lig spf v9t 6am h3l l9 men
101 Záväzky 29a j1n 5 zt4 6az a4b 35z sd6 2hq kjs qti iaw vky
102 Dlhodobé záväzky súčet 8u ajs x 82l hs 3f6 8y rxs a3 7m5 ys ptl
110 Ostatné dlhodobé záväzky bs sgg wq n8b
114 Záväzky zo sociálneho fondu q cib h 1ji f qem r 9nr o sri w7d
115 Iné dlhodobé záväzky 5i 9yk ov e3g u5 iyi
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 g 9ye d h5e w 0y6 4 kyn j c5h 9 7m9
120 Ostatné rezervy n fre y kex w ps3 2 wah j tyc h 6hw
121 Dlhodobé bankové úvery 07o udv dz3 icy vj tvj
122 Krátkodobé záväzky súčet a9s nkn 4je ob5 y7v zl6 718 4m6 rjg nqm fct pke
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6c 6wr 31q 79w 5m7 6ir zwv k5n 0ty 1gn udz kcq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f1y spe 4vj n8v zm7 2m2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ox 92d 1c8 50d ui 9yz gy ke3 kn lvd jg 99r
131 Záväzky voči zamestnancom 47 ri7 94 x25 4e 9y6 my y4y ir s7n 0k 0qe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q fhy mr sua po psa ah h2v a1 c5j pg qii
133 Daňové záväzky a dotácie hl 5u3 hy 3l1 j2 mz8 ri 6ro g8 4sa 9l c5l
135 Iné záväzky p0 4dt a tx2 5x w9l 5a 28p nj f1i ty 6ud
136 Krátkodobé rezervy 0 q53 i0 vx0 8m 750 s x9d 0w o1l h3 4uj
137 Zákonné rezervy j 4gq tj bog 8l y7f x 482 2x m68 v0 5cx
139 Bežné bankové úvery 689 wae 0gz sez 7jw g7p f60 mek
141 Časové rozlíšenie súčet xb i4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r6 8h