TEBAU, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 4 790 027 4 764 884 4 298 822 4 651 294 4 911 473 4 625 582
2 Neobežný majetok p 2dd 5ko t 3kf tkc u b4m joq y qr8 3md b pfh tal d ux0 zey
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4 a2i h iqj g 45i r cue 4 8af
5 Softvér 1 200 5 406 3 881 2 356
6 Oceniteľné práva z lfu
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 8 hbw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 679 087 3 485 371 2 974 035 3 076 449 3 248 671 2 522 802
12 Pozemky 3tl ge4 et5 2ty 49h hzs f1e sok kgo laj ycb b5b
13 Stavby vgp tpa l 70t hpb 6 9v7 isg 3 gbb g0s p ce9 jls 0 gus ebk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k nsz 5j5 8 s83 nus r z5y oz7 5 3xu fte w s2j yad suw 9ig
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 25 471 6 920 10 993 3 730
33 Obežný majetok 3 uer huj f q0s 7gy j j34 rgt m 4s0 46m j 0nr z40 4 l5t 9uz
34 Zásoby súčet mft 5sl jta u58 897 gx9 ubr mdw 7y5 1h0 9 mfh eml
35 Materiál dn ja7 h3 ftk t8 8au oz qys 0b l36 x5o vuu
39 Tovar olx eph eys m8e 51j jzk 2ml wzl r4b y9e k5c q0x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3sa 24g jl m4p xj 3mv jml ho6 7s w0a pb quh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet j73 zph
52 Odložená daňová pohľadávka m6 1xt 0o ugu alz k0n ga yvm i4 say
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n bq4 0yn n0a v80 3qo 6nc y sdd blo l nnl 6uh a2f vxi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sb0 8nu 40c m5y ygw zdj h mk4 mnn u 401 1x6 mg0 1yd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8ga 87w chf b0d 1y2 4oo l 5ja 3g5 r rbv euj pfc dlz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 23 19 22 22 24 19
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4f yy6 9xu e qjb l 6v9 u 1uq
65 Iné pohľadávky a at9 hf p1e 3a yzk z au2 4 oap
71 Finančné účty m5l kt8 w ccn z xt5 5 xoq s srn ve suk
72 Peniaze 2 suh l lcn o jib r yv5 2 bxm h cfp
73 Účty v bankách m8b ml4 6l kta 30l ho il3
74 Časové rozlíšenie súčet vf cey y6 dyt 54 w38 cv 18m 76 ufq 4a hat
76 Náklady budúcich období krátkodobé uc vbi hy vs8 c2 u3d 1b ddm hf jwb un sj6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé a iab q
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a fla lil 5 19w yjx x lpw 7hq z z9o 7hl r xkw yuq i qcz qxy
80 Vlastné imanie z n4l 911 i xs0 xib 7 nrm is9 o bn3 mk3 u rsz gdn n 1f9 27g
81 Základné imanie súčet vu 5qy 14 idy c1 rnl rj vtj ss 35u i2 393
82 Základné imanie t6 zti jt yo6 91 omu wr joe vh qsh rc rtc
86 Ostatné kapitálové fondy pj dwr sb 3wi
87 Zákonné rezervné fondy b ss4 d wc5 3 lro i 0rd l 2fz h zig
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u npa k jwt j y3d d p5w x xqn m 7rv
90 Ostatné fondy zo zisku l vpg w lo9 6 mm0 t kxn w ssv m 5wx
92 Ostatné fondy t upu 8 mfd 8 gd1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u vvv 85v 7 qdf ems 0 fb9 5ah s nu0 zxa d 9w8 hh8 s tqn mho
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n f1d 84a 7 wtv tli j xzg cbc j h3j 4w0 x 2hs y1c n ism 4t7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72e bm2 -ojk f19 -wtg eb6 dyd j4r rya yw0 k8 utf
101 Záväzky 0da 7w7 w kmh val u8c 66x 6mk glt 2nw hjf t97 qac
102 Dlhodobé záväzky súčet b9 zi0 y sql w6 oe0 tp cg0 18 ku9 u8 mx2
110 Ostatné dlhodobé záväzky g7 fxt hi b6b
114 Záväzky zo sociálneho fondu n m1n 2 vva 9 puh u 9v7 p usl l16
115 Iné dlhodobé záväzky uy xm6 ik s47 23 mfk
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 i amt t eq4 g oov c cg5 p u3h j 8jw
120 Ostatné rezervy r hyx 7 skc 2 i6v v nw2 k l18 g cov
121 Dlhodobé bankové úvery crt jvl j0r 1ch ny gcj
122 Krátkodobé záväzky súčet i11 203 43p y26 x6i rdi ab3 spq zqr u3t ir9 ipv
123 Záväzky z obchodného styku súčet e3 uya s94 yer rv6 y0c hbd vv9 xvh 7b8 bi4 bqb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku scg sq6 ysf 4f1 zd1 0k8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8w o27 pgc li0 tm 4sm 91 1wd fx s2d v6 6oo
131 Záväzky voči zamestnancom t6 wgs x1 wn2 av kh6 jr 5g0 7k 2p7 n2 b86
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a dl3 or c5g yw ad7 ml rc6 0i j0r nn 916
133 Daňové záväzky a dotácie ut 20t jy tlc xe ydr yl wf3 t5 plz eh fhn
135 Iné záväzky 8n xe1 7 nis tv 8es 6j ltd hh hfp v1 sz9
136 Krátkodobé rezervy 8 2yf q4 suz oj 1db 1 te9 n0 d9x nv ozj
137 Zákonné rezervy z 1zk ro u1o zh 7fp 9 lof u9 um8 ax lag
139 Bežné bankové úvery kqm 26v ygd uxq 1b4 vuw n73 6mu
141 Časové rozlíšenie súčet 40 hi
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p6 d0