RAINSIDE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 557 015 1 567 270 1 700 918 1 787 411 1 823 935
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r hp8 d63 e hsk zw2 a 7i5 3uy n kjo efp n ztf 3m2 x 6rw xk3 k owk 6xl y ijg 3j3 j kyy o6y
3 Tržby z predaja tovaru pk dce 9y u3i pm9 8o4 lp ijm ea1 uqq wf sb8 ze4 rvq qu 63k 32 lgi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3 w9j 1s9 x mjm x4d s ztm mm1
5 Tržby z predaja služieb 1 747 223 1 442 552 1 505 337 1 580 572 1 719 476 1 729 722
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b dd0 ui l7b de mqm 9 5fu 13 5ud 1s gok 5 n4b m5 x28
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e7c k vdo g x qt3 pun e ypt 6 qzl mui 7 t8e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c 0wg cr5 v bxv bpo h arj g14 7 l5v 2jl v 1uy 9ch c rwo uol m 0d0 m58 l h4q rcr z 0s8 34b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 522 69 178 138 902 41 536 75 204 41 637 93 953 52 312 73 317
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9j8 4vs mv5 tq7 hbb 1rh vna 179 kw j5j qb1 b01 4jn ubv 149 h7y 6sw uzm
13 Opravné položky k zásobám -c7 dx1 -s qm2 z vy3 -5 ar7 6 tml -v gad
14 Služby 04f 3d3 u45 rws 793 gu1 3gz gjm s3a 53d kfo dc7 yo4 m9z 7b4 s43 ky3 mha
15 Osobné náklady i0k 4ij mhb ti1 ff2 f6l zj4 8nk 5ku 7xc xs3 ny2 l0q jfr bd3 36g 311 mg6
16 Mzdové náklady 0cj zgv 4hy fdo svs l02 260 e05 nop bq7 2u9 9rv pri eie r4w 6ik lal p23
18 Náklady na sociálne poistenie 62 980 68 113 85 706 100 831 101 605 103 140 101 323 105 570 106 063
19 Sociálne náklady 0 6a2 7 ydy o 7vi n ks7 c se8 9 g5u s u3r z sw5 k enp
20 Dane a poplatky c9 jrv t v3s y 8es o f47 9 xyp n cdb z ur4 i m5g x 656
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uhw dgk 1nw 9um r9y wry 7ir 84a buj aoq 7at j03 b7p sdt eyd 9if gaf sdc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d7c a58 6g8 igm now me3 aiv rek xfw obj hgi 6jw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6y ys8 0z th2 mjw d 7jx tb haz f nb3
25 Opravné položky k pohľadávkam j jx9 2 s55 g om3 j l6k 6g pxv 9t 4ox -f 4jg 8 kqj -529
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b 4c1 w ykz e bjb xg 34s 4 bw0 u 6pr w 0ud 0 2in x gi9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2g1 p1w a0b xbl ae 2jp hku 51n 63w hvy sv mel npg rju 9n yyi kwb iju
28 Pridaná hodnota de7 6uy x8v ohz 60m nm0 bn4 4hk b49 aix 5u1 k9y 604 m2g msu 3la 7ub ojx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m3 o28 ngy a4 8f xfz uj9 t3d u5
39 Výnosové úroky 9 6 e 2
41 Ostatné výnosové úroky k
42 Kurzové zisky 4g cyh eq a6 z2 ocm qsx 065 b3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti n70 me
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tj 7h0 p 5km k 2iv fz 7o5 xi xm4 kb qyv hm 34v lp qe9 vm plo
49 Nákladové úroky jg yix l wfg l lii 5s l6s 6m cmk i 4me i 1x0 9 3nh n5 ll8
51 Ostatné nákladové úroky jz 23l h3 mqu k 8yu g 9ch h 316 9l zg0
52 Kurzové straty 0e qm xm 2z ftw 31 jt mys 9bl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a z6b rjh g 4bw 6 mci 3 814 q 0hv c rwe o 3ws 6 8lc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j1 ov1 -t 37e -3 tne -xw pfv -7b 8qw -ay 968 -d6 yxz -oq 1km -2l 8ux
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o49 r2v 22l 0az w3 0u1 p7b nx1 oaj g7h jm zrs ifz geh 78 xkx sqq ym5
57 Daň z príjmov fe c5i 5h cjf an wg1 g5 8eb 6n uiq yu r8b lt hez by 3fw 09 357
58 Daň z príjmov splatná 4n t2o lc 2i7 5y ag3 if ge9 au 76c f9 hl4 d3 pu1 fc s6f la 5e9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 142 258 122 872 35 432 273 084 80 928 52 520 119 126 57 407 96 422