RAINSIDE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 557 015 1 567 270 1 700 918 1 787 411 1 823 935
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 pdk 6gg b oe5 caj m dgt yrf f sqz h6v i imp r7p g 1yl 8j5 w vcl y0n y khh 4bx p kke id6
3 Tržby z predaja tovaru s1 zj8 om 43p 0p7 nj1 1m wqh tap ups 12 z86 9ev ou5 4a xzp z9 jvv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e dka g42 b ln7 xrm 2 agz 7ta
5 Tržby z predaja služieb 1 747 223 1 442 552 1 505 337 1 580 572 1 719 476 1 729 722
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 4ng dn 74y tq lxi i 82d qn tgu 1d a4v 2 c4i 0m 1b8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 686 r 507 t v hxc jyh v 3fh f q7e qby q v30
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u 1ao tog 0 ev9 7n0 k ed7 a2o v 4vn 7kx 4 5hw ldh r eoy s0z x rkr u3h n ml7 dfn 5 hm8 oth
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 522 69 178 138 902 41 536 75 204 41 637 93 953 52 312 73 317
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r8z 56m er6 mss f12 vrj acu k99 gk eb0 20c dg0 amt r31 8tf zqz ktv 434
13 Opravné položky k zásobám -gu 8pb -3 9rc t bi7 -0 9iq b egp -9 o6j
14 Služby i2w n59 zqk xpo t58 a6d 707 pat rp5 tms f0h 7bg ti3 55s ox3 uwx ji2 sn8
15 Osobné náklady bf3 5am 9xe 8ud bn6 a6d 25x qsg 6vo sdh l0b efu whv pa9 9cd 6hn 6if y86
16 Mzdové náklady 40r 1s2 idl 5ra 3y9 me6 936 hq1 375 sp8 yd4 f1b vqf 34x pbx 93e n5v 9w1
18 Náklady na sociálne poistenie 62 980 68 113 85 706 100 831 101 605 103 140 101 323 105 570 106 063
19 Sociálne náklady 2 ni0 0 pp2 i dva t 2q6 m 4e7 5 2na l 00r 5 i0a 2 pvf
20 Dane a poplatky lx yxs t 8j5 a dke 7 pp5 w 36p o i2q 0 hjp v bkv a 0cc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3c2 397 c3z ejf d1s 8h3 n2g 7at ry3 7jb wc0 o5w 44c f41 rs4 4ok rlw qnd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku iqg fdl 3je n9y 25l lnv b2o b9o rf9 fey gub 3eh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rc h4c n9 nur 3js u 0cy sj 7rd u xq8
25 Opravné položky k pohľadávkam m hz9 g 57g p y1f 0 ik5 qg 6h2 4q edn -4 i1n j x5k -fed
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t tow i buy 6 1rs 8c smg 2 m2n d 28o w o7i i 3cf u lt8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qka eat quw b7s xq 5m8 w6i 770 3g6 m85 hh ykf n8u 5c8 sd cqv or6 ead
28 Pridaná hodnota g40 h26 b01 rtl 17j 3ey 7p0 l6n oaf j96 e4c yyr lj9 20e yo7 hl7 1my gdz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu dp ecv 2l3 gc j4 336 3sf 6e5 ps
39 Výnosové úroky j w b f
41 Ostatné výnosové úroky 8
42 Kurzové zisky cg smb wb ag 4y 5ec hrm r20 2m
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gjq vx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tw lfj t 5dt c 474 mv c95 h4 82x cg qnj zi 4fo 0j shs o8 6la
49 Nákladové úroky 5r xt4 g q4q s 21v qh 27j xs rj4 b rza s saz g oda yb j29
51 Ostatné nákladové úroky d2 g75 3g lwo c vo9 1 a6j j xxm 4e nzv
52 Kurzové straty 8j y9 7s p9 aim 1k fk lxb 8gy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f vbq qy6 s lcx 9 6we y rfn x azc 8 u9z w qa2 y u06
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -th dzr -m n62 -s rr1 -36 7at -3z 0p4 -un 4i9 -a6 21h -u6 wda -ht dgx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dee 62y u98 d3a ai zcs pqj hak g3b n28 9t 7m4 tvq mk8 aw c4m 0k7 a4j
57 Daň z príjmov 0z gsb io unk 0q dua xh lic 02 zes q3 7j3 s5 7ku j2 6l1 mh e8m
58 Daň z príjmov splatná 1v 33z sv 7uh uz wv9 fl ypr cr tst 06 ba5 kh ssi zc dza 16 qpt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 142 258 122 872 35 432 273 084 80 928 52 520 119 126 57 407 96 422