Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8410/B
Dátum vzniku
21.02.1995
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy 2 konatelia spoločne, alebo jeden konateľ a prokurista.
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 1.9.2014)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.9.2014)
 • počítačové služby (od 1.9.2014)
 • výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (od 1.9.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 1.9.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 1.9.2014)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 1.9.2014)
 • priemyslová výroba suchých omietkových zmesí všetkého druhu (od 20.2.2008)
 • výroba omietok, náterov a tekutých podlahovín (od 20.2.2008)
 • výroba umelých kameňov (od 20.2.2008)
 • výroba stavebných materiálov a pomocných materiálov (od 20.2.2008)
 • prieskum trhu v oblasti stavebníctva a stavebných produktov (od 20.2.2008)
 • reklamná činnosť (od 20.2.2008)
 • výroba izolačných materiálov (od 20.2.2008)
 • činnosť účtovných poradcov (od 26.6.2007)
 • vedenie účtovníctva (od 26.6.2007)
 • vedenie mzdovej agendy (od 26.6.2007)
 • zhotovenie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti (od 26.6.2007)
 • poskytovanie soflvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 26.6.2007)
 • poskytovanie hardvéru - predaj výpočtovej techniky (od 26.6.2007)
 • zhotovovanie grafických návrhov výpočtovou technikou podľa predlohy (od 26.6.2007)
 • poradenské a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia, elektronických zariadení na spracovanie dát (od 26.6.2007)
 • automatizované spracovanie dát (od 26.6.2007)
 • administratívne a kancelárske práce (od 26.6.2007)
 • organizovanie školení a vzdelávacích podujatí (od 26.6.2007)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 21.2.1995)
 • obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 21.2.1995)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 21.2.1995)
 • poradenská činnosť v stavebníctve (od 21.2.1995)
 • inžinierska činnosť v stavebníctve (od 21.2.1995)
 • zobraziť ukončené
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 26.6.2007 do 31.8.2014)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 21.2.1995 do 31.8.2014)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 21.2.1995 do 31.8.2014)
 • preklady a tlmočenie z/do jazyka nemeckého, s výnimkou služieb vymedzených zák.č. 36/67 Zb. (od 21.2.1995 do 15.7.2008)
 • vyučovanie nemeckého jazyka (od 21.2.1995 do 15.7.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Alena Záhorská
  Wilsonova 2803/2
  81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2024
 • Ing. Karol Jakabovič
  Vrakuňa 20700
  82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.06.2002
 • Ing. Tomáš Rosák
  Počernická 513/856
  10800 Praha
  Česká repulika
  Vznik funkcie: 20.06.2011
 • Ing. Roman Regec
  Trnavská 896/67
  91951 Špačince
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.03.2009
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2014 o zlúčení so spoločnosťou Saint - Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., so sídlom Levická 3, 949 01 Nitra, IČO: 17 638 640, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro , Vložka č. 29993/N. Obchodná spoločnosť Saint - Gobain Construction Products s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8410/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 816/2014, Nz 28528/2014, NCRls 29076/2014 zo dňa 22.05.2014 stáva právnym nástupcom spoločnosti Saint - Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o. a preberá celé jej imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.12.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2011.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.10.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.3.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.5.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.7.2008.
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou RIGIPS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Vlárska 44, Trnava, IČO: 34119710, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, a spoločnosťou Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava , IČO: 00681652, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť Saint-Gobain construction Products, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31389139, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8410/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 401/2007, Nz 56569/2007 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. zo dňa 13.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločností RIGIPS SLOVAKIA, s.r.o. a spoločnosti Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2007, Nz 14424/2007, NCRls 14436/2007 zo dňa 17.04.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o. na nové Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 432/2003, NZ 110852/2003 dňa 27.11.2003.
 • Notárska zápisnica N 315/02, Nz 307/02 zo dňa 12.7.2002.
 • Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 63/2001, Nz 61/2001 dňa 1.3.2001, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
 • Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 14/2000, Nz 13/2000 dňa 18.1.2000.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.6.1998 spísaná do notárskej zápisnice č. N 18/98, Nz 17/98. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 20/98, Nz 19/98 dňa 12.6.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
 • Notárska zápisnica N 7/97, Nz 7/97 zo dňa 14.2.1997. Stary spis: S.r.o. 15267
 • Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 2/96, Nz 2/96 zo dňa 18.1.1996. Stary spis: S.r.o. 15267
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 23.1.1995, č. N 4/95 a Nz 4/95 v súlade s § 57, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 15267
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Zakladatelska listina.asice
 • Podpisový vzor konatela.asice
 • SGCP_Splnomocnenie.asice
 • SGCP_Zmluva o predaji casti podniku.asice
 • SGCP_NZ ZL.asice
 • SGCP_Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Splnomocnenie zo dňa 9.3.2015
 • Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 17.8.2022
 • Listina.asice Úplné znenie zakladateľskej listiny, 1.7.2022
 • Listina.asice Podpisový vzor konateľa
 • Listina.asice Rozhodnutie jediného spoločníka, 10.6.2022
 • Listina.asice Splnomocnenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Výročná správa za rok 2021 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2021 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Splnomocnenie.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Plná moc.asice
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Splnomocnenie.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Podpisový vzor Kunska.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka .zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2015
 • Zakladateľská listina - úplne znenie zo dňa 13.03.2015
 • Zakladateľská listina /úplné znenie/ zo dňa 05.09.2014
 • Notárska zápisnica N816/2014, Nz 28528/2014
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2014 o 10.00 hod.
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 31.7.2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Výročná správa za rok 2011
 • účtovná závierka 2011, rozhodnutie jediného spoločníka z 27.4.2012
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 16.1.2012
 • Podpisový vzor Ing. Pavol Čerňan
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.1.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Podpisový vzor konateľa - Roland Bourgeois, zo dňa 20.7.2010
 • Plnomocenstvo pre JUDr. Pavla Raka, zo dňa 22.6.2010
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2010
 • účtovná závierka za rok 2009
 • účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 9.6.2009, rozhodnutie jediného spoločníka
 • rozhodnutie jediného spoločníka - 2 ks
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 16.12.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 30.9.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 3.7.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 30.5.2008
 • Podpisový vzor, Ing. Miloslav Ivan, 16.6.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 16.6.2008
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny, 28.2.2008
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.01.2008
 • plnomocenstvo- Mgr. Boris Šváby zo dňa 29.11.2007
 • Notárska zápisnica N 401/2007, 13.12.2007, Zmluva o zlúčení spoločností
 • Podpisový vzor, Ing. Patrik Vančík, 13.12.2007
 • Podpisový vzor, Ing. Daniel Baláž, 13.12.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 5.12.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 29.10.2007
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny k 28.11.2007
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 17.4.2007
 • Notárska zápisnica, N 42/2007, 17.4.2007, Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Koncesná listina č. OŽP-A/2007/26216-2/CR1, 07.06.2007
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny k 17.4.2007
 • Notárska zápisnica N 42/2007, 17.4.2007, Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • Podpisový vzor, Olivier Mercier, 17.4.2007
 • Podpisový vzor, Ing. Tomáš Šimko, 17.4.2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006, Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
 • výročná správa za rok 2004-2x
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005-2x
 • výročná správa za rok 2003
 • účtovná závierka za rok 2003
 • správa audítora za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Správa audítora
 • Plná moc s prekladom
 • Zakladateľská lisltina
 • Podpisový vzor - Ing. Karol Jakabovič
 • Notárska zápisnica N 315/2002, NZ 307/2002
Dátum aktualizácie
13.06.2024
Domény