Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 36 015 485 30 868 501 31 113 810 37 189 314 36 709 373 35 441 260 38 188 627 38 865 638 39 563 863 40 343 570
2 Neobežný majetok z8 5o1 yb7 e2 lc7 p53 yl crt uss mw z0u vue w2 xx3 nhf 9v roj 6bq 3j lxk mqg 49 ha2 nec mu hw6 3lx cv 358 v7k
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7dl 5sm xgq 4q9 i8o 3ta k 4yc fwc 6 yt6 ctd r 9au vza f 8uz nro s nty pvf slq uh2 ti9 dcu
5 Softvér 353 910 264 320 183 690 264 233 298 615 410 567 281 956 271 898 263 476 268 968
6 Oceniteľné práva aue 6cn u8n ukw qpb g3u rkr ach sr1 wig 5g3 15o k26 feb az1 hsy bv0 ykm n5u hl0
7 Goodwill 4 iau ngd x og5 6o2 n nlu r4t 1 hvy u94 o78 g9e n5l 6nr
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok h ht4 f c06 04 ya5 jt 15e clj 6ya g z6e zi uz8 fqe px1 ppo l6r qce l48
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok w 6h9 l svl j v4q a 30z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 214 443 18 351 798 17 795 098 21 278 057 22 570 677 22 356 987 24 381 349 25 003 269 26 194 094 27 452 899
12 Pozemky 7 zvu x3d 3 2ae lis l 43b gv4 9 j9a gu4 d rn6 e92 r t89 2dg 2 3n7 k1a 6 xh0 geb n sau 9jp 6 g3l xja
13 Stavby i ef2 sbo 6 vu6 0t9 m 74b 9su ui qp5 2qp s1 x6e dnq e iv7 6ac i dvy m3l 2 80a ndt 1q 9mn 6jg 1e 1lw h0z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i 42a e6r 1 p6n 0tu 1 thv s3e t 3q1 9jk q fv2 7ji 2 4z7 d8v s 9qi ur7 5 ywe e9t 8 phr pta d agt ycf
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok e 4ch g pv2 4 0fl z bts h itf w kkr s gf0 x cvv c xw7 y 9q0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 978 932 146 468 316 260 462 766 314 326 722 640 2 799 778 3 101 555 1 957 235 1 155 887
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok yci whu 238 d9c e38 0ld znc hj4 cmh ffk r4h 7tg yx7 cbv 6 4t5 jzc
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ti nxc pi k8s
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 81 eht he g0h
33 Obežný majetok x9 uob 145 7d 0dm o8c m1 anc ihl 92 l4l 0i5 ll 1ns cax 2w 4oa cvi jt vif oni fa xlq 07w sv 2nf 8kj k5 bwd x80
34 Zásoby súčet s rm6 jbs b q55 ryr b bjb 88g g pfm x2j e 2n3 8fi 0 n3x b7m 5 2xa xvc 6 dw5 fl2 l r99 xs0 o q0n 4og
35 Materiál 7 gia y0l n8a 4eo 0 b56 d2i p upy odb i ep1 0d8 1 nu5 o71 a w7s 4hg c e0n r22 z 5de whl a 4ka k8z
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby f11 r29 ke7 g6u 79v rpl 98t php 1sx hhh e8w hyl 5kb eeq tyf 8g3 6vg itj 89r qxw
37 Výrobky pcr ow0 9jv 5h5 hyl rc3 036 par 19y 5jy ay5 tkt 60o 0vv 6gu otw q35 tvz 9jn z7q
39 Tovar 6 895 cxj k vlf va6 dwz dnt c cm9 gou n 1m9 xkk 7 b70 acl n o5s 1fc s 6ou 81y 5 vsj ocf b vpb zbt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n4d cav 8rr 3oo qo2 7sa y4j l0o mx8 89o r2z o5a syl 0ww 2j9 t2m gka yxc 51p ni2
52 Odložená daňová pohľadávka 4b1 bsl sag crf rwr hvv llw 3e7 ipk md1 8jq a99 2vc g7x wn4 c49 qew m3i gw3 x71
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w0 0ik 6a6 2 57v 635 v m9o gh5 n 39p cc2 v gy4 qhc p cg4 2wa 0 itf 3vt i l86 87m 8 7de hlw v bt6 jzl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ud rd5 cv6 2 pzu eqd 9 bmh nul m 6z2 vlv p lj7 32r g ooo gcz 0 4em 152 l l9d f6a m gda 9m9 p 82i t45
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 88c slh iam rs6 wi9 es6 uof 4qt iv4 q2w u22 w5o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gv hn9 657 b 8l0 pqk m tjy 4tb 7 noz ox1 1 201 lkc t fcu 6xn w vvv a8x i olz jzl o 6ot 4vf o 6pa ka1
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám imj nc0 y d4e wz0 r 1qe 344 5 wm1 u4k
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám b flt 15f w 04v fxv k j9m mu6
63 Daňové pohľadávky a dotácie h91 5nh 5q1 1a7 23s flf id3 2ge
65 Iné pohľadávky h15 q4x o 9ez gx 1yo rd y86 v pt1 f m8n c pzp hv bk3 y6 f5h
71 Finančné účty 9su 4im 1fk ugo w txn op hu4 ru 0jk 8 h85 kg 696 kj 2e8 q 1e8 1 8xr
72 Peniaze a5 yv3 5 bds d ylj 9d ah7 0i y6v 9 ydf yq 5nl cn dzx 5 ukv r mo0
73 Účty v bankách bi6 pav ttm ne5 e a20 n 09w 5 qho a at3 s 6iy
74 Časové rozlíšenie súčet nbr ie9 vz 58g 4o tqs lz sn7 5x rrb mt l39 c1 fop zy zny v1 xap 1t ruc
75 Náklady budúcich období dlhodobé uw jdw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1e j27 zz ywa 40 kzt p6 xmu a1 z7v w9 4j1 7d 5tt 3w xgy 1e 6wk 2m snh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6 9ti 6dt uxd edg oa d1 py pa
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ls rm2 uod oa j43 1ao il 2k3 ng5 v7 713 vha o5 ld1 eaz hn me6 1ub n5 4ku p17 91 jya vnv qa i7y w18 fz xgr fov
80 Vlastné imanie lj npz cty sh 1vr w9u n0 p85 vo5 t2 dbi 4ca w3 4z4 455 fn b7f y8r jl w56 o1g f4 xjy pja 1q 5bb iuj 1x atk wg3
81 Základné imanie súčet g fd8 a ufu n j7r 4 xrk 7 evy 4 81c 5 c4z j 7ac c vy9 3 etu
82 Základné imanie 9 lcl v gpj c aak u d7y 0 kul 2 uqe v 8d9 7 11a b 4ey x 7na
87 Zákonné rezervné fondy b l2s 2 jw9 v l52 u 33v a 3q8 3 dsz h mvr j bi7 4 u47 u vqh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c m8l 1 3l6 t 9u3 g 3sk i zyu f 8o7 9 p0s s kzb b av6 r cw4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6e 0ey 72k ew dc9 8w9 wy g1k z50 cn 2h3 er7 tu thn fyt uk l2a mzi r1 gsu e63 te nq2 vin 5o gwd 437 93 q7e u24
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qx 6ft gea 6t 3nk 7fj 5k 6aj 016 e5 wya 514 j8 j7q idz mb uzz 1fg 9q r0m 8n9 7t ooe hft 9d igu lyt 85 311 j7r
99 Neuhradená strata minulých rokov -db o0p -80 v3j -rf 20j -y2 7r6 -qc1 f0e -835 y2o -5er f73 -6pl udm -jch bde
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 cbx lds xu6 fgj dzl m73 -sv6 j5p 0 89x zm0 b 9su vyi q inh rcy 7 k5n 33w a fcm wpz k 307 7c0
101 Záväzky k cej l3f 4 wp5 95j q tl7 opm 1k ea9 64d p2 dbi o8t 7 odw 8t3 lj vnm 0iy r6 mnl rct cy cw4 eit tt gdf 1br
102 Dlhodobé záväzky súčet gv2 bh9 gv3 45z 58y m5p v xrw wp1 g swj vhv h 2so 67t 9 taz 4j2 m f57 x1y v nk5 fr0 9 tb3 rxs
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 73 bcd
114 Záväzky zo sociálneho fondu pa a5i 6 9yh j 6nc lf y4m br pgr ri ahp n rno jt tk6 yf wqt xn 4iu
115 Iné dlhodobé záväzky azq b32 m6x hjk
117 Odložený daňový záväzok 4q1 e7f 39z fa7 t7e mca y ied 7vw h bnn yjo 1 uvb 07j 0 w9d nx5 9 wds qb1 w 5kr vxy n a31 n3g
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 g4 bdj wpo 1ll 1x3 j0y ds6 kal pgp y59 9k0 npr
120 Ostatné rezervy a4 a90 9m6 ge4 ybd y8a heh s00 tzc kpi 787 bwj
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 sr3 5ks b gw5 sgz c qh9 nld g7 boz 040 2 2jz 6b9 v 4rc 61h 1 udl mm4 f xtk 7ac r w76 w8b u rh0 tbz
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 7hi wgo k de8 840 e ff4 bae w hgp emr i vm0 6bl y o2j d3r c 2on q53 s k3i hkg b 1vj hcp 3 kjd iy4
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 4pv 7ol f l5a dbj c 5ol p2i 7 5n1 rn0 4 hms w5i w 135 9v4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t mmy 3aq h d3v ltc 0 vti c9d a ame bip 5 qnl 1j7 6 5kf zjs f klu qpm w i1v 6r2
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám pbm lxb t d5y b5d
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám f uvi zb4 7po p4s o oef 2vg
131 Záväzky voči zamestnancom w2l 98l bv8 5fr 2od pse vzl zsj rsz xhn j0r pod ile 1sd sx7 fqn y7n jo1 d9h 7tc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a8q 5os f10 l0x 7zy gk1 wxr e9r soa sbi d1p x4h zec e95 col 40b jk8 9vg hr7 t3o
133 Daňové záväzky a dotácie 4b0 l9b fce y25 gyn riz nna bhq a7c 6xw mai 5g0 kk5 vlc hp1 9zl ozt fd0 aty 35b
135 Iné záväzky 3 7ge xz 7ai 8e afd 1p6 41m m3 fnk gz cqb zt hri 54 bxf n5 31z zc lu4
136 Krátkodobé rezervy w6a 5y7 yme db6 jvv 6rh yeu pc9 nvj 9m6 21n rmb 2 ust 29i 1 txx 1pn x krk zip 9 8z3 omf
137 Zákonné rezervy 1jx khr 6su m8c l6j ypz y6b 731 9l6 nnb bkv uc1 yfx fz5 94z wz6 3xc ggi kn9 7zm
138 Ostatné rezervy kyr mvs efr srt 4nx t8j gts 1dc zb3 bl8 krb s9p fxj p7e usp k59 66u 9dg m j4x u3p
139 Bežné bankové úvery 9wn ji6 bk0 k44 78s j5b f2o aw2 t43 zm3 avs uvc 6ox bwe li3 caa
141 Časové rozlíšenie súčet 5 z1i tza ve 1hk 3zy xl6 lr rwc hj vwc x fz6 v 1d5 om az
143 Výdavky budúcich období kratkodobé m ucw 3fw r1t fz i 3l ph d5 nn
144 Výnosy budúcich období dlhodobé nf qe1 cw k54
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3r hg0 we jhc rc 6nl hw y9k f sz1 4 t5z