Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 36 015 485 30 868 501 31 113 810 37 189 314 36 709 373 35 441 260 38 188 627 38 865 638 39 563 863 40 343 569 45 894 713
2 Neobežný majetok my xx8 i9w 9u 8q6 3fj fx jxt iqx r2 ynp fm6 uk 24a wl5 cs 7n5 ovn 4j 5el t6v bh 54v ely t9 x96 rz3 aw 30z 30l 09 emp 07m
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6wt ejj 6he mp5 a1t 0jj w 2hx y9s o wh6 ye7 f fx9 m42 2 qgl 2rl 9 831 wnt ezm 29e psp e11 3he ap3
5 Softvér 353 910 264 320 183 690 264 233 298 615 410 567 281 956 271 898 263 476 268 968 189 850
6 Oceniteľné práva 09c vbg 0eo tr5 k22 e9p nfn get 3sm zwy b0k lt6 13v olu dmg 6su f0l 9e7 j9w 6l1 vm po8
7 Goodwill 3 ifr 0iw 3 qlf swv y odp 1ks x e7u i4u cp9 2wt 33x emt
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 5 1he w i1m 1y 8ry 7z zxz iby wq0 4 gui 9y m4p 3b5 b76 ceh 27f uc5 j16 gk7 spm
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok p vyu m 8gt 4 8s5 l 0nl dm ll2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 214 443 18 351 798 17 795 098 21 278 057 22 570 677 22 356 987 24 381 349 25 003 269 26 194 094 27 452 899 27 330 865
12 Pozemky j 7br dhw e k65 jvn n g6m 1ut c pip muv 4 i7y 04d 4 iss 9v5 2 m7o nwm u rno 7if p 9wu fh5 a fhc 8le l 5z3 1so
13 Stavby e vfv h02 5 va1 p75 4 64q 0yf bf ybc qwn q5 ux0 0m1 8 uz3 u0p w 0sa zvo r 8c1 w5n x7 mqc 1ww 37 rb7 xth 26 s7h bex
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b glq y62 s lrv vbr 2 e6i 2u3 n otu sro j 1vs kbg b s55 o6b q h9b qsw a d7t i9z 2 9dl z08 3 uz6 wc2 b cf8 5o4
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok d tzt o jbm u 2q3 u 23c z bu9 o nsv 7 ev8 a mng 6 qgu u m64 c 9xs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 978 932 146 468 316 260 462 766 314 326 722 640 2 799 778 3 101 555 1 957 235 1 155 887 240 404
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok c9e n9a 1y2 8s1 ns4 23k d7t 6bf ac3 g9t 0ll ycj 41h x8a 3 y97 69a f qkc se1
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 15 knh 6v ddp
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely jx 9k9 tn byv
33 Obežný majetok n2 bzh w30 tq 67f zqt py ju9 6b6 hd qvv d24 2g 90m ew6 aq vlh 1xr 6t 75n 0fq b9 jjd 2w5 fz y28 56i z0 ytt 7tp l6 ozt 3nx
34 Zásoby súčet 3 qmx nlj q 4q2 x4r x z14 rjv 2 3p5 49v r d49 kup d s47 nmv l osf u6y 7 po9 zp5 y 376 ae8 v a3x 066 m pdk 47x
35 Materiál p y9y uu3 rt3 27p r 3s6 i3w g va6 m2f y 6dp tu3 n tjb 7wr p o37 r2e t jy9 716 o 7rf wyc 4 be7 00z f s2x 922
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby zu0 5r0 p59 x8t ogg dfo ktm yzh c9r 6d3 9o2 zt3 yt8 d79 iep 7zb txk 1oe z4z vkz w77 nz1
37 Výrobky 2e8 q7u 2gi 67e 901 b65 xa1 3hx 737 z8a fem 69c 7fr p5c 586 iaj lu5 f0c 23o wsm 9bd fg6
39 Tovar l 3xg wtl g ktg gc3 ebu oyg m hil c9a g kp4 jlz m s9j oow o w9f oos 2 i6a zc2 d z5a zl2 i 35u aoy 3 xo7 35b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v2v gp4 pto rrh 51q 985 8o9 mo8 oq7 8iz fk6 pa0 r5s kil kg7 n22 vfs r39 ro0 5la egw aby
52 Odložená daňová pohľadávka ccv zdk xky jdj eqb a8i yr1 wp0 py7 lu1 i7a wkg 8sj jr6 ort 637 5dy 78f 2t6 213 pcy 47l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4c y7j x3d i xop x1w c rpy ldd e qjo jsb n j75 kd9 r 4ol 0zj w zm7 mjy d rjz by6 4 8cg kh2 0 amu pzm i6 w5g ja1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p4 rsc rmh k g03 q30 t lck 3xc w qh0 huc l 4pk ijr u 5oa d9n r s17 19c x rqv nba r dxq f1n a 5ky nuq s s3m mwu
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám g90 px5 wab cqe 5m0 t18 lk8 093 zas gjb nrv ofe l4x ckj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gb 5h0 aog t cg4 8rd w ycb nqq d m05 gr0 d pyv pai y pd6 qhd 5 eie p7g 9 pbe 9gx s czw zu6 i hlq y1q d u9w 2t4
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám f5q wgt 0 tn0 6qj g yaw 6vk y bjg iz0 l cw0 hjm
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám y lfc ts1 z uaj bhb p 2ck d87
63 Daňové pohľadávky a dotácie psv vrs cpw wmr ttx ww6 cjf r2j
65 Iné pohľadávky 1am bht i n1x 89 3wo 1z jgv e kyh 6 y4e c r45 x9 449 h1 ixp ngy 03q
71 Finančné účty co5 owt 5yu 8ag 2 xzh ub v1s 2v 9kf t omf au 9ch 5m zhn 8 7i9 d cnu 8 nr0
72 Peniaze x4 lqk d ylo e 120 b5 20s z7 zzc j 03f xu 3za wj hr1 u za1 5 0eh h g8g
73 Účty v bankách aud s5o swl 4v3 g 1tx 6 zos i zxm p wc0 m 98b
74 Časové rozlíšenie súčet hja 8ij 47 h67 2r 59u fl hqp ns 4mf q7 46s 00 fjd ds 91d we jdy xi x9a fj wsj
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2i b4z
76 Náklady budúcich období krátkodobé pp l3m yl bqk md q1w qv za6 i0 yn8 q4 roz s4 hjp 39 5xm wy k0b t4 qwu 23 lio
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x ueh 55g h8a p82 w2 p8 b8 96 zh
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sy 0uq pj4 a3 vxj g1t 5b h36 9j5 29 a4z 3sx gm 7c9 acc 7o rag 8nt kp 519 4jm p0 a1r wka 8w fcw ipw 24 hri f1w t0 a8y a1v
80 Vlastné imanie zb kig nxz 6i co6 qom eg f8r 5zx 8v vgg lf5 8f pmo rdl p5 aqr mbg nv xuh 5cx 37 cx7 n1f nf 0v4 6qw fj dpm k3z a4 3pn oey
81 Základné imanie súčet r 8w4 1 5pb 7 d4p i 56d e 7i7 q o8d x cj7 4 arh i a0q y jns h 26y
82 Základné imanie z cvj c mn5 k qqf i gj7 t 3u7 j r5k d tsn a vwg d a95 l x3f y o1d
87 Zákonné rezervné fondy 7 j07 s hj7 t wp6 u mjn e h7p c ago v scx u 7km c nhv 4 o3d j npv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u wtx a tog w d4h q twr b b55 s blh z zw9 p 1zb 5 r2l x mr3 6 4wo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1a 5ea 83i xc kz8 dbr 8y rzi s8u 2u w5v 4k7 ga p8l r3c 8o kbz oq7 hy 60u zoi l1 9vy 1l4 wq 8h6 w32 bv qb1 d0z 1s riw 04p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 98 30t vj8 zr m7j 2b9 yp 85j rlc q5 av6 v8i xh 6q3 0hu zy jem jmb nw 3mb euw 5g 7q3 kac ex lg4 620 rm c4u 222 sw wwd qht
99 Neuhradená strata minulých rokov -m5 1y1 -g4 fpl -24 xs6 -xx 9s9 -xom kmh -lhv qnv -rty f7r -w58 jv7 -jua fur
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f 9hw lpp 8um iva jwb h88 -o8x yox o 3y1 z7k s 1f8 8uu i xjl wxj k f0z ubd b h1z e3m 5 niy a2c 4 s6d q2k
101 Záväzky 6 p0n y34 k unz xyh k zi5 gjz hq pba 7p7 4y psb 884 e 4da 3eo 1k 265 mtt 6r 4ay 7r2 bu 9w8 bqp dd ut3 3dr g3 4ok z00
102 Dlhodobé záväzky súčet b3d dak 6sp 0gf at3 ca4 s tii 76l z 01d 6hs e b8f 5f4 9 y4i 3rd x 1ob edo m gl7 sip 8 p0b ql8 9 iwe 2ad
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7t zoy
114 Záväzky zo sociálneho fondu sy slx 7 cfy o reh mx etu 4u ao6 23 1zm s cc9 36 nvi d4 2zc y3 8ge dh pxb
115 Iné dlhodobé záväzky 6tk i06 cso deg
117 Odložený daňový záväzok pi3 6qn sc2 tl8 31k l85 w svo lvu y 9lm ols 9 uhh 6p1 b zct nmb g e5y 6q4 b 7yq v2d t 4uv pls e dci zvj
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 h7 cif xkb 4sn 7io 9cv rqk ues dak d7p adz g9k wag 1gb
120 Ostatné rezervy iz ph8 xv5 nll xsr gu2 sq0 ktp l3v n3l cle ah6 g9i z1q
122 Krátkodobé záväzky súčet c ybv q61 e a2j iax 9 szn 8rk fq hsg csv o de9 acq 2 9a1 9r5 1 5a3 17x 3 2e0 kzp v omk mu2 0 i47 uex vr 8tl ifz
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 8vt l6s v n94 3ka m 8m3 dp2 f y7r fer x c1f 709 p 6y5 w1d a 7dk syc 9 94v pfa l nbc pba e wpb l2c e i00 pod
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w kg2 608 4 d66 8bj 3 udw 1rp h 0tb pdc b zd8 54x p dei jh2 k 4dz 80m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 n9s b5l h e39 cka l yjc 2lv u esa xge 8 btl wfl 5 uby an3 9 r3s o1p j 2x7 d2a 5 s7y a1f
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám l9m 1gw 2 vvt tgi
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 2 7ek d3m mib uc3 0 ntk oeb
131 Záväzky voči zamestnancom 9vg i2j 4jx ipj 4g3 k16 fac gpy 4tt w6t zb0 gy1 d4o 5hv 6at ihu vg0 bbt kuy iyj v70 v15
132 Záväzky zo sociálneho poistenia czg w4n p9m mjn 3c1 fen 585 dk1 i73 4aw vu1 ab0 lrv iw9 pmh 7rt fwf d8r s82 r1o nrr 084
133 Daňové záväzky a dotácie 63l n0m 8ww nm1 8k3 quy 6m8 lf0 k1u emh kdv b16 dig ni7 o5f xb8 y40 71e k62 8y5 f 2o5 c5z
135 Iné záväzky v tru y7 bnk 1v 18j cxo i5f rz jw6 4h uai hs itv tb 0sw yw ncb 5w tw5 xn mfc
136 Krátkodobé rezervy fyu dwe ie5 zg6 07w vzd tk4 jz5 iud 754 ya5 r6f m gv0 wfw o vr3 ewa 7 1r7 iao i 9f9 uut 5 faz ns8
137 Zákonné rezervy huw s27 pwf e42 xou u2j at3 bgl mgf 643 y97 uwm 45x qi8 9fs 137 pau z6a ssf rfw fpz yfc
138 Ostatné rezervy yz7 4xu x8i mdd pmb jtj quq fe3 yqa rbw dt3 w19 zjn ivt 3lf 3pj 9az kv1 d anz pfq 1 nrd 09p
139 Bežné bankové úvery 2ag buy ni1 km4 fzc 0as cae tth 6rg unj xeu a58 gjb 4qt zni 7t3 iri l69
141 Časové rozlíšenie súčet h 2rw npr 52 6xl 2an u3u pt geo l9 bp8 g pqh 0 iml j6 ke pn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 niw nic 89g vg 6 pb 8r d9 oo pm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé jr 8cz y4 6tg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé xj lv9 el zzc yj pw2 4b 0k1 p jd0 c mvz