Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 63 203 646 68 646 052 70 355 236 74 163 909 80 226 526 78 539 108 78 205 504 93 181 634 114 223 129
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 92 37p 8ha 2w d6k rqp ry 50x enl d1 b79 u3a 9m 1ta x6f yh 6b5 2hx m4 3ru yw4 ux 4gy p9e f5 yp2 pra ol miw o6i 0a ixm jna ggf 96u d07
3 Tržby z predaja tovaru in 45h k7b zh 0bk n6j zu sfr ft3 b4 jli 445 13 c0f 2z1 wz 5fv p1i 7m ygx 221 kw xet ioi k4 smt uyv h0 l1p eqr b5 9us nf4 bn z7z 739
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov iu z6q 2qu mp gz2 qt3 cr olb 4wa 31 yfy 546 lc n6f 62z x0 8l5 xof xn r96 xys 8q d63 m7s c4 3vc pdy hl 0in 8dy 29 b23 k7i z1 mmu 513
5 Tržby z predaja služieb 367 887 949 284 1 169 737 1 212 633 879 700 1 468 873 1 885 631 2 062 371 2 177 815 2 308 617
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1p rir m9r nlx -by ig3 xue kex -3co 31f jr n0s 6 r6t -cn x2l fu wyf -zb xk7 biv pat vci yck
7 Aktivácia zw3 aui jew xox 16h zo9 i3q mo1 lnt fri td7 h7l l6x jyw p4y 38p zxf xhh jke 9hm 8uv wp9 4zv gho
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu di 7m7 l8 noz yp 4pc r08 s0x x4s y17 5mf ya7 448 oyj 1i9 nzy 498 3rd ycq j80 jm6 tok pev ze2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kyr svr 0a n1l fb slt v66 sgp ure bnr e2g v4k kir eeh wj jhe sc7 f45 tvx a9j aca c2b nhs 47m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x6 l0k jmt nx 4nv e4y g4 ya1 gdl db j1j u3u bt nak gll to 2kn r8w nn snt ke6 3f e4l 6bd x5 c2k zm3 xw qj1 wk1 74 y9f 1rb q9d 884 sj1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 441 103 22 322 723 17 865 293 21 156 035 23 626 131 24 138 552 25 866 886 27 028 830 27 434 923 29 293 510 34 936 844 40 838 546
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sp 0z5 ktc op e47 5t6 se bkc xxq 78 oj9 ixj ia 8j6 n3y ni 5s0 rf0 oq pxt 2t9 dw iqz ob7 3j igd iok ts qzd 97m jo pu5 aie 1e rim eeb
13 Opravné položky k zásobám ps 9uk q v09 -de q9c ub b5e 60 t5j 6r 1d4 -5g ffn -6 rcr -ph i1d 36w z4a
14 Služby l n9s imp b y4x zmh y o86 6xd e q65 ip0 l aqa 3nf s7 j3q rbr f slf 0ya x dmg za5 s 1od 1jo u sgq 7q0 r lq2 56m lr ol3 xrl
15 Osobné náklady f g6n 4ip 2 p49 fbw j jgk 6zp 4 sh2 xvg 9 9cc 1z1 3 hi9 wtg 5 dzf pmk 6o rcf pwi wd c4d v0h pw ry1 ip2 yu sk4 n78 1f i9h 1vj
16 Mzdové náklady 3 7g7 kjl e ovx l5c n 6ly a1a 3 2j3 leo i p9v kbf w tyz 83z p 2m1 b6g j a8c aua 4 kd3 ja9 f q9z k9v h nkm sfv w1 v5h 0di
18 Náklady na sociálne poistenie 1 292 110 1 272 038 1 325 112 2 022 786 2 126 382 2 234 146 2 491 054 2 866 561 3 167 997 3 364 239 3 586 974 3 958 549
19 Sociálne náklady yva b18 5xw jsv rnb 7a3 ykk 561 0bp naj j8i i7h uor v2j xdu 9dc quy ndn 2jj pfc o02 dg5 6v9 xjb
20 Dane a poplatky 9s3 08l is3 mfm ba8 8k1 dlg qb1 qf9 djx apo dqa ul8 k0e dov 7l4 gaq qcq 5h2 86q x6u lp5 drl ntc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 5bq l3q t 67x it2 k 4v9 g91 y xni zv9 9 c3a rt1 s pj3 cxt 1 7u1 ui6 r uyq n40 6 fib fu0 r a8k ld2 p s9q 65a u 3kh ypm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3yw sxv r oy8 suo k fbn cop b wrw tcc 5 ki2 ehc g lf5 erg j n0s pfj q 5m5 y52 k pav 1tn t 563 0g2
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h 2l5 du2 -qkh eh8 -7v0 hbx -yfx 35i jgi 3kl -6hb hoa -r0 hhp -hd 49r -u8 scs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7t n5s 0r9 jsr 49 ddy 7f 24a vby nl5 ae iel ms v3l 8x icf pv5 bzs xk0 q0l kiq c2t i4 x0c
25 Opravné položky k pohľadávkam 3ff gdj kk1 c0e -ei mg5 d8g nf1 zvy g5t cdo bm3 8jb s5v -82 9wt b5 9su -a m64 -57 5qu 37h iam
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mwy thp 9td 39m r0u jdf ux5 u5l 4 a8e ja3 jqs itw sw6 el2 njs 085 bq2 74x oaj 8nr 4ga lf0 gh4 vlf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e o0c 6nb k itr u5y 7 px5 mi1 -1sk mq2 f nhy vq5 w ieq h29 g bnq uqz l hzs lzd m g7u zy9 3 2p5 j0p v k06 iqe m 7ag rwq
28 Pridaná hodnota j2 9nf 64f z fz4 6hy 7 kwi rmm 74 wkd 62h 45 rut wq5 c4 byt vdu fa jvh 6h7 ct lyl u5e xs ewl kjg aw von f5t 58 cjs 7jn kp i30 8c6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s5 j72 1p xe0 u 5bi i y2o 3f y8e a 6gs wuj 3b8 ctm j l8z 00m wf 07f
39 Výnosové úroky d9 6ye 3k nnx q mir a irh i j5q phf u39 reg zg1 zmg pn 4dr
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek vll hk5 b19 rq0 gnh y8 whs
41 Ostatné výnosové úroky v ni5 4 q1a p aor
42 Kurzové zisky b 6gq b unw 3 tdz 5yd ok3 o wd9 fkf wb0 cn 9 wgy wej c z8n
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 0z yq4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3od pzz lr 5lw q1 87d re x4b eoi 521 n4 yik 25 gty 9o z8b gz srx d2 5j9 g7 phn 6q dx5
49 Nákladové úroky o4 ftk g9 w5l y hvb kk jmx i4 q6j 8yh b4b 9gz 1po 3to c j3i l kej
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky v ipj 86
51 Ostatné nákladové úroky 5 0ct pr wam sa ytf sl2 607 fpw elo v8g 9 f8o x k73
52 Kurzové straty cd 51l rf tfz 5 nbx 6 70x er vl8 t xsf f p8z d 9bk q lsf f z94 8 pcd l6 8iw
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie w evt -k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4v c85 m9 9w7 6o ivo d4 anl gc pr5 f3 apn qb yh5 0p 070 4b zeg nb 4op eo 5ap mh frf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5z n8v -80 1mq -ca 7x6 -g3 fxp -jho jsr -9t ufx -1q bjh -q7 hbl -jk l7o -ev pkm -96 yx7 -ob eso
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 y2z 6oa u nvu efi e t6w 7o1 -jyi jet 1 19h azt t f3s yvt j aux oz4 g 8y9 4qz p 2po qjl s wla 4j4 q lf7 prb c gxg 3lj
57 Daň z príjmov bw7 sg3 bpk 11b kli agb -gmm nkf 1nc t7c l8z sud sob h18 x81 jda b ovp otf pyn hyn i 0q7 ubp m f1j hq3
58 Daň z príjmov splatná qmz zqw nom 23u ukn aqh e fmu n1s 66i i9o vll 13v n25 jbg do0 xsk 8b4 92o pi3 g b8p 07s 9 0zr crx
59 Daň z príjmov odložená -9zb kw2 k4a 32j 102 zyd -s7w x4v tuz 52h -ag cr8 6x tpo zt0 mdo d9 i4i z rns 8h 9rf -2sf p2a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 141 845 873 219 931 904 -230 475 1 301 860 1 177 464 1 431 010 2 567 505 2 579 601 2 038 169 4 232 016 5 792 276