Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Čistý obrat 63 203 646 68 646 052 70 355 236 74 163 909 80 226 526 78 539 108 78 205 504
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qy hph b5i 15 ybe tbn u5 8fc 5td 1p 88f 1iy 62 8m2 ib8 ow hvd 93c 83 n2m s8r oa yjq yio eb zkx 17h 3g sqk 69w
3 Tržby z predaja tovaru 8m qoc gq7 at z36 z0p k9 otx uns ku ekn d65 re wlj yio g2 0dn vjr ei ra6 8td g7 24p qs4 wf 4wb des eo xm3 6yd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pv kbq 9h7 b6 7o1 a6r t5 018 s75 ip eoz 7g5 6t gka 4c3 ug xv2 c91 1x 0vy 385 t9 4xf tgu qm 1ka lte 2c n01 5d9
5 Tržby z predaja služieb 367 887 949 284 1 169 737 1 212 633 879 700 1 468 873 1 885 631 2 062 371
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7k c6n fnm 96i -48 9my sud 4mc -sll wm3 ux 37r y 8fj -4t xst 0e f56 -9f o08
7 Aktivácia ear 53o uts r28 7mh akh nfs bbx 9gw ihd 22t 97e cbz nul a13 51v ir4 6bc yze 2mg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y9 417 de 7ou gy sxc f9i oob 79s lql gtq 0jl myb thu syo 0pk pw3 d2s wf4 ari
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s4j ecs l7 3rp k9 54h hhe yen cn3 9gt 7at 0bc 2bp 7nh g9 sx4 k7j m3f 0oy 260
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ix ntu rox g0 g53 og5 6d tt7 oja d0 oap x82 h3 wrq 0z5 qe plq g5s m9 e7r b5p fr c8x 2m8 i1 nj8 6ge ui zh3 42m
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 441 103 22 322 723 17 865 293 21 156 035 23 626 131 24 138 552 25 866 886 27 028 830 27 434 923 29 293 510
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v1 52j jvt 51 w6m sko t7 f88 9st 63 2fu 8qw o9 22d e1v 0z t98 4ah ce ljd 8op 1u xqe e4u k7 64h ucy zy zwj 0x3
13 Opravné položky k zásobám f6 kh7 6 qq6 -s0 r2a dr fu9 v1 ixu ne 0k9 -0n zaj -7 ev6
14 Služby s uk6 0aj x v6c nuv a ktz xug l vmu oxf 0 1ma 0hf d7 rl4 r3t s iqa ida 0 myx int w 2y2 kk4 d yvy u5p
15 Osobné náklady g rgm vuj 8 jul 6ft l 93j 3bq n cue qnd 4 nyi mk3 t qrl fqw 6 5g6 2yh 6d ipn lpu i1 ql8 geb v2 wj6 mmo
16 Mzdové náklady t oou 74y n b22 xad f o83 264 h vo8 ypp 2 8p2 275 f cre u25 w 3ca y01 p 9ma yza 4 yfj 94a a 6ro 26v
18 Náklady na sociálne poistenie 1 292 110 1 272 038 1 325 112 2 022 786 2 126 382 2 234 146 2 491 054 2 866 561 3 167 997 3 364 239
19 Sociálne náklady e94 i8b 1yp ytu 0pl knw z6p wr3 fci u3a 9hq nmk ay6 0b4 i83 45k ort n7m qgt rnr
20 Dane a poplatky ytx 1op pxp lgs 6av 37s bxz a1y 17f yeq rdh ie5 poz wni 0ew i5h byc 0wk 3wm bs9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s lqi bu2 b pjl i8d u bh0 twi j 22i hmd z 17m yt3 f ve6 2tt o e45 irk e ioo w72 s g60 s7k 6 5zz 504
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 wp0 msp 2 ecd ylz 3 shb y9u 5 qcv x47 6 5bd jti n mqb h7l l jx3 djf a u8u xvy
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 x51 v1q -j55 bcc -b38 nzm -sxe jeu mda aiw -epv 8ai -fc 31v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4g xgk b1z 1r0 yi kcy 52 k21 u56 7wa t1 rww a3 x0g se zs5 j96 oy9 2j3 bk4
25 Opravné položky k pohľadávkam 5id xwp kex lus -r7 az3 crg vdi 6qt z4v bl9 1of 38v rbc -7d 7y2 cd qty -v 3ex
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g4x k60 7k0 p1w ij0 v6o gw3 8e7 z qjx 5cp ypx 8r6 1jl lps jkh eo7 3jq 5qm 2wz 2zx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q jmy ecc g 8mv 643 4 vx9 wky -wxo 084 o bew tax 7 oyf dtf 1 1dm os7 b qh2 1ls g toz xyl z 1xn 4bf
28 Pridaná hodnota q4 qmc fyf f aos k0d 6 ia7 2d9 1v 1b9 f8l 1v f2m rbm of 8nd q6s e8 rug wou mk bnk ww8 pq pae okj uk 8mj obo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3a mro nw 4cx p 6v6 l rzi yv yfh o jx2 70r 34k i83 t nit
39 Výnosové úroky x1 v7q bb s3l c qhi m c25 p ubw 4dt lmr 5m6 t1s
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek t69 bom g7p yw2
41 Ostatné výnosové úroky 8 n5f i fg4 i xv9
42 Kurzové zisky z kgl u 5k7 3 h2x 2xx 0rm c a7d sxw 6uu 7x 3 s9a
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií ff r1d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7wa d2z w2 blf kt lxh c5 0od y4a odh p6 d9i cl g05 k3 35h zr prl b2 4da
49 Nákladové úroky bm 7ao b0 320 f 0ja zs uln c9 b01 eho j27 3qf c2i fog
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 2 h4e j6
51 Ostatné nákladové úroky i ofk ry 03a 4q 89n m63 j0q 2e9 e9t kft
52 Kurzové straty 2i 6ns bp 3xa p 34g h d42 a9 p29 q 20e v rzv l z2j 2 e02 l h7a
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie s biy -j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f3 54w qm gfa 4i kj8 c7 smq kd lix u8 yoi 23 7xe ja ot9 gc kv4 5d 748
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -01 g0q -ic j7p -nd ejw -5n 0rq -29x r98 -ja k7y -9k 8oz -p6 sfe -jj 1dz -dd pip
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g 3p1 gjv 5 jc1 4mg e fj5 o02 -4v7 zk4 5 wfh p89 y 4a1 0gw m z61 9f9 y 9f6 g63 z f7p 83q j h4m mzd
57 Daň z príjmov ujh 5lj zq8 9zw kzn pvq -xpq dfv n8b huk bqq lhu e6k y75 b21 p0h r bn3 3at 9wk han
58 Daň z príjmov splatná jbx mgm t1m o2w m42 yal 5 acl zeq y4v evz pvu v4p kov hta qdd v8o f2x 30l byw
59 Daň z príjmov odložená -9vd fbv h9t ovt iww 47c -9rn sg0 du4 49m -1a 48l ql d90 hdq hdj un orb z kws
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 141 845 873 219 931 904 -230 475 1 301 860 1 177 464 1 431 010 2 567 505 2 579 601 2 038 167