1. Tatranská, akciová spoločnosť - Podrobnosti

Vložka číslo
10427/P
Dátum vzniku
08.06.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Základné imanie
5 341 400,00 €
Predmety činnosti
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 28.6.2017)
 • poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 2.6.2011)
 • poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (od 2.6.2011)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 2.6.2011)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 2.6.2011)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 2.6.2011)
 • počítačové služby (od 2.6.2011)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 2.6.2011)
 • administratívne služby (od 2.6.2011)
 • vedenie účtovníctva (od 2.6.2011)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 2.6.2011)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 2.6.2011)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 2.6.2011)
 • poskytovanie služieb informátora (od 2.6.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 2.6.2011)
 • zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti (od 2.6.2011)
 • prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Solisko - Furkota (od 2.6.2011)
 • prevádzovanie ihrísk pre deti a mládež (od 28.11.2000)
 • prevádzkovanie lanových vlekov (od 28.11.2000)
 • prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Štrbské Pleso - Solisko (od 28.11.2000)
 • prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe TS-3 Štrbské Pleso - Mostíky (od 28.11.2000)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 8.6.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 8.6.1995)
 • reklama a marketing (od 8.6.1995)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (od 8.6.1995)
 • kúpa a predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu (od 8.6.1995)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 8.6.1995)
 • prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom/ (od 8.6.1995)
 • pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ (od 8.6.1995)
 • zobraziť ukončené
 • verejná preprava osôb a batožín (od 8.6.1995 do 1.6.2011)
 • prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Poma Skalné Pleso - Lomnické sedlo (od 28.11.2000 do 22.2.2007)
 • prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Bachledova dolina - Spišská Magura (od 28.11.2000 do 22.2.2007)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 8.6.1995 do 22.2.2007)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 571,00 €
 • Počet: 3400
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.03.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • JUDr. Roman Weck
  Landererova 7743/8
  81109 Bratislava - mestská časť Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.05.2016
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Dušan Slavkovský
  Štúrova 287/69
  05921 Svit
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.05.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Peter Tomko
  1. mája 516
  05938 Štrba
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.11.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 111/2011, Nz 16444/2011, NCRls 16847/2011 zo dňa 06.05.2011.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.11.2003 pod č. N 669/2003, Nz 110370/2003, na ktorom bola schválená zmena stanov. Deň zániku funkcie člena predstavenstava Mgr. Petra Kostíka - 26.11.2003.
 • Notárska zápisnica č. N 281/03, Nz 41962/03 zo dňa 29.5.03, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 29.5.2003, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 160.905.000,- Sk a schválené nové stanovy spoločnosti.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 320/2002 zo dňa 9.7.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 84 280 000,-Sk a to znížením menovitej hodnoty akcii.
 • Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1999 pod č. N 422/99, Nz 394/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Notárska zápisnica N 572/98, Nz 543/98 zo dňa 8.10.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Notárska zápisnica N 210/99, Nz 196/99 zo dňa 26.4.1999 osvedčujúca opravnú doložku k osvedčeniu o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.10.1998.
 • Osvedčenie o priebehu 3. mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.07.1996 pod. č. N 114/96, Nz 121/96. Stary spis: Sa 1416
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.7.1995 pod č. N 99/95, Nz 101/95 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.1.1996 č. N 9/96, Nz 14/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1416
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.3.1995 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1416
Uložené listiny
 • Listina prítomných
 • Notárska zápisnica N 281/2003, NZ 41962/2003
 • Listina upisovateľov
 • Výročná správa za rok 2002
 • Daňové priznanie za rok 2002
 • Správa audítora za rok 2002
 • Notárska zápisnica N 669/03, Nz 110370/03 zo dňa 26.11.2003
 • Podpisový vzor členov predstavenstva - p. Eva Drgoňová, Dr. Július Dubovský
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - p. Boris Kollár
 • Podpisový vzor predsedu dozornej rady - p. Milan Služanič a člena dozornej rady - p. Ľudovít Goga
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a vedenia účtovníctva za rok 2003
 • súvaha za rok 2004
 • výkaz ziskov a strát za rok 2004
 • daňové priznanie za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Notárska zápisnica N 74/06, Nz 48224/06, NCRls /06
 • Podpisový vzor - p. Eva Drgoňová, p. Peter Tomko
 • Úplné znenie stanov a.s.
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Stanovy akciovej spoločnosti
 • Úplné znenie stanov z 06.05.2011
 • Notárska zápisnica N 111/2011, Nz 16444/2011, NCRls 16847/2011 z 06.05.2011
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 14.12.2010
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 21.01.2011
 • Podpisový vzor člena predstavestva - Ing. Dušan Slavkovský
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Roman Weck
 • listina prítomných akcionárov
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica NZ 320/2002
 • Rozhdonutie predstavenstva z 16.01.2009
 • Úplné znenie stanov z 12.02.2009
 • not. záp. N 264/2011
 • úplné znenie stanov
 • podpisový vzor - P. Tomko
 • účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2012 + výročná správa + audit
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10
 • účt. záv. 2013
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika 23.11.2011.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnik 05052016 .zep
 • Podpisový vzor JUDr. Weck.zep
 • Podpisový vzor Ing. Tomko.zep
 • plná moc.zep
 • Podpisový vzro Ing. Slavkovský.zep
 • Rozhodnuti jedineho akcionara 05052016.zep
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za obdobie 11/2013 - 10/2014.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2013 - 10/2014 - Správa audítora 1.pdf
 • rozhodnutie jediného akcionára
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • živnostenské oprávnenie.zep
 • rozhodnutie jedineho spoločníka.zep
 • Prehlásenie predstavenstva.zep
 • Plná moc.zep
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 10/2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 10/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
10.12.2019
Domény