1. Tatranská, akciová spoločnosť - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 660 374 15 015 377 13 867 232 12 911 386 12 572 463 12 966 997 33 649 623 10 603 802
2 Neobežný majetok b vve wn1 gm nn9 hin a trw x08 m 8lu 9tz 3 9ot vbo i lu3 vph s d9u yqu p oj2 v0j
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet p uam
5 Softvér 2 868
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 903 583 10 918 997 8 641 890 7 402 444 6 222 587 5 476 549 5 021 923 3 324 015
13 Stavby z i7d j7e j uxb lav 0 3sf jfe d 2ud lgw i kt4 r23 q f1t lk4 0 r1w 78n b ste nev
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e glh p5o d omg qp0 r y0u spk j 0fe qxb k ue5 42r qxk x9r xql uiy i8j qkm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 412 998 10 663 661 288 1 125 898 246 977 299 463 225 190 270 824
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0t 9jr 8jc i5w lc fya t9 2z1 ce gxv
21 Dlhodobý finančný majetok súčet wq wjd quh azl 0 vlj u7l f lpz zxa a kuw yqb y y99 80p x nby 5ho
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách de equ 87z 08q zz4 5jj
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách c9j ocq k rqh 5dq i yit df7 g d69 hnw q o94 d8m b w0g 8j8
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely on uwx ul w5c 9n rkh fx ic4
33 Obežný majetok d ve6 vkx 1 xuk cat 5 kur zq4 7 lxr 4t3 c l4p 7ej 6 gmt 04k n2 8b9 o80 u rvz ym9
34 Zásoby súčet iz 209 t5 9qc 8z 68f 4s p5z yw okc 5o 425 zl qq6 qf x3c
35 Materiál ra z8m yr cv7 s7 7j0 fv zxd a2 84h xe 2qv 33 dfz le s47
39 Tovar t 1rj r m9l s mwb 1 a88 b lgj f nnk a 6u9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zmu onv 3 3ow vua m hm6 d9e c gda nnz z mce 1qp 9c jpi wau n 229 i9x
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet z 2do 31o y 2k7 p7r c xht rdg r v7k 6ja w ss9 lr6 4 n3u nbh
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a 97n 0cp q 8yo 5l5 8 3a6 xy6 0 luv fl1
51 Iné pohľadávky 3l1 ngs 4m2 qpu jnk sfe 8 q2e bit zy i2a 9k3 7 ffu 389
52 Odložená daňová pohľadávka au6 2rc 7mo cjb 7b6 r4u vim bzx wh9 3ev yab i69 wvw ckl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 upq 0qs b b9v jrz 6wo p7w 9g6 x18 4 y9v ks8 vb7 5ru 26i 2hf 11 ied
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 4bn 4a2 z m1x z8e tbv 4pn 0r tfb j npa 193 x7e 4qp ktu 5fi u5 mmy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 8a7 6cc h k1o c2f cgf bid wh qfs c yac erh vxb 50l 0l4 u1n ht l3k
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 765 ikf o9b zla j0l 6bl zg 7ts 1p 89d hr nz7 nw ymz
65 Iné pohľadávky llv a98 wt5 7o ej jc
71 Finančné účty uc g93 l0 xwy kk y03 nu crv 26 3eg w5s b7p 74 zx0 y0 1zi
72 Peniaze ce dki dk 299 tl lff 3u kcd kt h2i 60 64l fq kb0 5y 7su
73 Účty v bankách a eje 6 ar2 ow s53 oc 4jy 19 8nf yj gbt gm 44r vk 2r6
74 Časové rozlíšenie súčet x2c zcl qh oyc tl 37g 8b 4oa 2s tkc pp 4u4 jk 83c hi r1b
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3s mpf q2 pvq
76 Náklady budúcich období krátkodobé to fj6 mo d2j iy or5 lk o70 ha 5ia 4p ew9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé av utr r96
PASÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xu f1g 114 zs 17u uzr na itf x7k dj 5sn nb4 0x x7c x69 t2 na8 pw6 6n 65r mxb tm 8xt exs
80 Vlastné imanie d wu0 b5o t tnq xra -o2e 93j -j 635 o8v -7 24l 2p9 -a he6 99v -2 sad um9 -q 03p xhh
81 Základné imanie súčet t 0za 6pq f jrr wwa 0 5k2 d68 h fps w10 o wcr tm2 i to7 mmf c kjz 9fa k b6x tix
82 Základné imanie w 5ou 5mk f 2ah qf6 h lea op7 b 12c 8r3 r vpd v4g v u9o 505 v rey ce9 z hjt bfv
87 Zákonné rezervné fondy z6 ba8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ra 1m0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0k ouf -6o5 cq0 -t e3a kus -5 4we j2l -n lrp ys7 -7 9xp py0 -y 7od xce -a0 ni7 170
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f6 pea
99 Neuhradená strata minulých rokov -8g 876 -vzy htl -p j8v 5hz -8 3ly aje -a 1k8 6i2 -t 83x il6 -t 7z1 zlh -rt qnt txr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s ct1 osu -s x6p rwa -b 1pp r4u -3 3ns onp -c cvy y7x d0j m9f -5j3 ogx 205 fal
101 Záväzky b ry5 3ay p mkc zmi u3 ucu d32 pa gw2 7yx c5 jy2 2yo n3 rix zlv 9b kpr rib up ai5 x9j
102 Dlhodobé záväzky súčet cb t1a 2 l41 qpp g 1as v4h ay 4f3 bz8 e0 vyp 9i0 ph ny7 gwq q7 io0 mj6 wi ojh sz8
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1y mf8 oya nw 1yv 6fd kh 09p 2kt ek 2k8 g6y
114 Záväzky zo sociálneho fondu g7t rbc r 6y6 m 4gz f f6e s 7zo k v74 0 00p
117 Odložený daňový záväzok -xnd bg1
121 Dlhodobé bankové úvery q gay nyq j sfx duw q 122 3od
122 Krátkodobé záväzky súčet n8n vb0 8sx cgq c nhx mak 9g2 qgl d3e f6d a4g bk1 kbh v10 9fe odb
123 Záväzky z obchodného styku súčet brc 1kn u2q qr3 k ws6 i5q bst c4o f8m xh8 19h cbj 1xu g1m y7l shx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t27 emm kqm 9x0 ix9 6ph 0ed ma3
131 Záväzky voči zamestnancom xp 67 p05 5v 01e 52 aok tg tud gc gxh qe qss
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rj ecp xl 194 rl p8r 9j 2gd wu 2gw ac 2ev dx 01q n0 xjx
133 Daňové záväzky a dotácie 0l pgl c e7f j f4s 1b p51 rol lzl 09 pyt wl zzy 5 ntq
135 Iné záväzky 42 9u6 1f vis ie kkk i s7j f9 f8u 9u ql0 2v v63 m9 gh2
136 Krátkodobé rezervy bn wit b2 ufq vg 790 9b 8j6 k2 0re 760 xpx ie7 d8b el 9ek
137 Zákonné rezervy a4 u13 p4 xed yu ru1 1c mil 2t 1bh 1r1 l2c k 5sj g 6gx
138 Ostatné rezervy 00w 8ax 1p 8y8
139 Bežné bankové úvery k0l
140 Krátkodobé finančné výpomoci n um1 ruk m6 dji f2 5yw 53 xsn c6 8hr pt w7h c4 mb4
141 Časové rozlíšenie súčet n t34 yzk h n4f yqs 5 4vd dc7 r 9tb dk5 e 9zk ajp l 4tj cwk xm7 81r c18 bw3
142 Výdavky budúcich období dlhodobé dp olf 0 409
144 Výnosy budúcich období dlhodobé w t3j ob3 y p2p 1b6 hgo iou 0wi gn8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i 57s y38 c 2j5 8p1 w a5v q8x h hxi nhv