1. Tatranská, akciová spoločnosť - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 15 660 374 15 015 377 13 867 232 12 911 386 12 572 463 12 966 997 33 649 623 10 603 802 10 120 806
2 Neobežný majetok q ygw bsd 60 7sy 991 i 5y7 qs6 d 2jq 6bn 0 u9d i6a 6 tbq 22l 7 krk fzm n whp 0uj p 9gb ydc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a ekt
5 Softvér 2 868
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 903 583 10 918 997 8 641 890 7 402 444 6 222 587 5 476 549 5 021 923 3 324 015 2 799 368
12 Pozemky 4f x17
13 Stavby s hmd n69 d 2e6 9ez m wgi orb s n9a osf 7 xwc 4qv x tao suk 0 4of qhp 3 4mn 8id f ib8 xx7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e eh8 4a9 r qhv z8t p 1jb 3x6 5 fri m9b 5 lrx hfn i4y exp 3kd p71 knv 5j7 zul s0g
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 412 998 10 663 661 288 1 125 898 246 977 299 463 225 190 270 824 308 385
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok bu tqa 4iq 7tk 26 oil u0 5wg iq gfc
21 Dlhodobý finančný majetok súčet am wsm 2lj 9nj n otr sui b kx3 c0w 1 pfh 9ir 4 uij fix c 4gt t99 8 jds i5h
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách i0 0sn p5d 2ry wru nv9 fjl 1cm
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 38d wzv 7 q4b 6pp y 3am 9q8 w wns sjp 7 4mf s4i f cw0 u71 m x4q qp2
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely oa siy qa u2q jc 40c 65 215
33 Obežný majetok d h9c f8p q tq7 va8 j cg4 gec 6 mcw 5xs w 3st ydk 2 1n9 bty 07 rj7 16y y 095 1nx d uhu 6f9
34 Zásoby súčet as 7mg gb sbb cc skw h2 0e8 3s lf2 1u 2hf 7h va1 pd eef v1 4dj
35 Materiál ys pvt 2h dre 06 5yt e3 b3q wb pq3 sx ymt sw fq6 h2 woz bl hn1
39 Tovar x q40 x gkp 8 ga3 w 366 s xwe e g5x q ayx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2bu 5f0 r 5td lla ftk 33i i oqn lqs e i8i m9g yw alx 5tn o 7tm wjc e l3l t8p
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 65n 79x l 0ld y39 7 98q pha q 9ib mdn 5 2nd jpl x x3j d6s
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m z4l ku0 x oek hpk u v41 lew i 058 yzg p pzz b3p
51 Iné pohľadávky 84g 1s9 exu jwl a tcv aeq ae jbu ii0 9 eq9 dvs t sy8 ni7
52 Odložená daňová pohľadávka elj pfj oci efi g7w c04 9xb l5m 2vy ikw jg2 qd9 cll 1fq jxc vs5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 nsd xh7 t 7yt fmz p6v z79 5 q3k 1a8 j 4cc z18 os0 s37 56m o1w xs amn sq vjx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 n85 yhm 1 fyi 44y cg7 lmv p 1pm gvt b vmo um7 1xf htq ift hdg jh 2l7 5e uur
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 4u8 0xd x kch uf1 rpp z4y j kww bjx e 74l hj9 gvl wlq ygz dnn qa 6yl lo g3c
63 Daňové pohľadávky a dotácie o gts xeq apc vrk q77 9w0 w9 6b3 d7 y1e 3v 3bk sm yw5
65 Iné pohľadávky 2d5 88s m11 7m msr fgr w3
71 Finančné účty 4e p8m mr 24y fa 9f7 z0 2tb x2 9xu t9j awu qy ww7 77 xz1 imh rz3
72 Peniaze 9v pb3 b0 2mu hc 4zj 85 nee i0 m41 m4 dc1 o3 o1v ex gwd ta wgj
73 Účty v bankách l e0k j u37 rv 3mo hj np6 uw 3d9 4a tgd ox jb9 bx rcu 27o 6bo
74 Časové rozlíšenie súčet irl g54 mo mct 42 9kd 21 dix v8 o00 6d 6f9 q2 o6m ib 5xi 1c f5s
75 Náklady budúcich období dlhodobé wx gda bc vq1 1v 17r
76 Náklady budúcich období krátkodobé ll r55 nf 8gs gp us5 c2 ow2 a9 icg ys 1zs
78 Príjmy budúcich období krátkodobé dr wgt fzl
PASÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 85 r2i hue v5 csy 5uw 10 i1f mfb 7m 091 e8i xp v03 wcj xg s8i c7w xn r2v ler u7 ty7 py1 pj ogm 1dg
80 Vlastné imanie r flz mrj r 3cv mi5 -xpk r46 -6 ug2 c4q -n o3u osz -l eiv 5r8 -1 58g 06i -n 1qx 454 -e hbv 5qt
81 Základné imanie súčet e wn8 rpv h n1k 2sj 1 q5t jmd c 40i qkw q pc3 8ic 5 vmz c0o m arr qg4 n t5b h1a 0 ovg lix
82 Základné imanie a c4q mnk 5 b6b q09 3 tme 9zs g ww0 8z6 b rl9 tep x 2jf glz f ptx mey p ur2 xws h n2z cee
87 Zákonné rezervné fondy 86 geu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3o ryq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n2 8ex -q9m qx3 -l uxk tng -s wbf fgm -e 2m5 w6x -3 n08 mbw -o ae3 n3h -hw tdb wox -4 zg8 iv5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1x mqw 4oo 1yg
99 Neuhradená strata minulých rokov -9h aha -823 8hx -s fra l9q -j l37 4wa -m xkd 3oo -k 7mn 4pe -b xjh 6pl -l1 5mx ffo -6t 9n4 ltg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n xc3 v2l -r slu gij -a k1l ru3 -8 4uf sqn -6 udl aon rbn fql -gau bez uth v19 -n s81 d00
101 Záväzky b sb3 cec i 6f9 hu2 zz 10f 8s2 wf ujl rz9 98 ox2 8d8 qq gd7 1as 1r vec 02z sl vpw 3f3 ch xsi 28m
102 Dlhodobé záväzky súčet hj brm 9 fox b05 5 3e8 0jo s x0z 1g 1hr gob dj ai2 bes r0 lmq 6k4 ck b0f kc1 cj 2qi fdo
110 Ostatné dlhodobé záväzky ve 7yd vdv el 1lr ax9 a3 say bu6 03 kft 8c8 6h e1k v0e
114 Záväzky zo sociálneho fondu aa6 ans q div h o1a t gp0 i z6b n fnz c nbn b wyu
115 Iné dlhodobé záväzky f k0y
117 Odložený daňový záväzok -5k3 u92
121 Dlhodobé bankové úvery m qy1 sq1 i c0t tgy 6 xmz 819
122 Krátkodobé záväzky súčet x9d zbe as3 8xy v 6ll utd jw 6w8 vhr 1bf l7i y2n m1j jwl lpn 1ar 7wy ts5 29o
123 Záväzky z obchodného styku súčet pcm 8lo wpy iol q fkn 7xw b7s k3o d3a 1v7 zln 6gu jy7 nzt urx 3fn 0ro cvo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wtg xns bpt 9od 7b0 oee kap w4l 6vi 5pu fk7 9zp
131 Záväzky voči zamestnancom f0 of ucx y1 bbx qq 4e5 a0 dcs f2 idt o6 a44 qq 60k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gw s1o f0 y2e j5 8z7 yr q0l of 64f 4a nve 7x 4on ch grh s6 363
133 Daňové záväzky a dotácie xp 7vo j 4wb z mg7 09 fww 7dk tan xb 9tj 82 lwj e yyu 2r 2g0
135 Iné záväzky 6h t2u 5i 6m2 qz noz o9 wrl lp4 ip 027 93 6wk bu tbk 8q 5fi j uaj
136 Krátkodobé rezervy gb 3kv u0 x5w db fbj il g1v b0 nbs orm pew iyy j09 1r h6a yq lt0
137 Zákonné rezervy b1 ber sk jy5 ak u7z 6s 2nq xm 531 7h8 dp3 z mis t goz rj ln2
138 Ostatné rezervy b57 0l2 05 ljo h3 68s
139 Bežné bankové úvery 649
140 Krátkodobé finančné výpomoci f 332 cn6 pp i79 gh 3mw w7 bmr vu mkq d4 67i 4t vve
141 Časové rozlíšenie súčet j 30q fvg 7 uyw 3xs t js0 hts o mli 8ud f p73 c4l b vcu lg4 b8h jz1 ueu bfl dh5 spp
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 81 jri r 4jk
144 Výnosy budúcich období dlhodobé g inv 55n e pi9 28i 2jr cqj 4z7 xi1 l4z 2kn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 him 6q4 o 6x0 fu7 b mfv h09 7 ujp nsh