FRANK SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
9193/B
Dátum vzniku
26.06.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie výroby zdravotníckych potrieb a farmaceutických prípravkov (od 26.6.1995)
 • maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 26.6.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 26.6.1995)
 • prenájom nehnuteľností (od 26.6.1995)
 • management a marketing (od 26.6.1995)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 26.6.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2014.
 • Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluce zo dňa 19.8.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.1995. Stary spis: S.r.o. 16068
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 31.5.1995 v súlade s príslušným ust. Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydal Obvodný úrad Bratislava 1, živnostenské oddelenie, č. reg. Žo - 95/2588. Stary spis: S.r.o. 16068
Uložené listiny
 • Podpisový vzor - Ing. Dana Piláriková
 • Uznesenie z valného zhromaždenia 19/8/02
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Dodatok k spoločenskej zmluve 19/8/02
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ zo dňa 27.03.2014
 • Spoločenská zmluva zo dňa 15.04.2014
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
22.06.2019
Domény