FRANK SLOVAKIA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 530 v58 782 qv8 5no svt asd wc1 y dod
3 Tržby z predaja tovaru 27g dmn gke amc luu 8h5 91f 4of u wzj
5 Tržby z predaja služieb 12 045 5 180 5 178 34 095
7 Aktivácia t oa1 z w97
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w1s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c pon a hqw l 8o5 87 bvk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rc3 diq qda 3th f3g mbg bgl 26j ch foi ehg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 350 786 186 090 107 615 82 882 7 402
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e rkf r 4zt r wes kh9 8x
14 Služby re fjz so onh tn vcy gm j0g bna 9m
15 Osobné náklady gf cmn 4b d6r d9 yar ws ky4 y j9a
16 Mzdové náklady x4 gxv aj wmv xd wg7 hq qt1
18 Náklady na sociálne poistenie 15 225 12 391 10 345 9 468
19 Sociálne náklady g hqf rfs vhs u75
20 Dane a poplatky neu 429 42t 4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 t52 o68 be ks8 70 8hp q y44 o6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ef jdb -3h 5sn -aw h3j f7 yh1 -6 dhj -3yh
28 Pridaná hodnota 8r f6d vo pgb v aaq ph 3xb d 9xg -ox
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mk5 13j t0x w2
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 46q v1g olw yv
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov os3 mgz gkv
39 Výnosové úroky t x
42 Kurzové zisky a8 n3 z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jhj 2z9 1op zjz x
49 Nákladové úroky p5
52 Kurzové straty wx 6a h1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qml mvb klk be t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -li0 -8m4 -4i3 -jsk xy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6r n6x -hk wu3 -iy rdj 08 7ku -m zhv -4p2
57 Daň z príjmov n2i u2h b0c 6m6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 516 -33 107 -48 566 38 297 -9 032 -1 088 -960 -960