LARK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 286 605 366 561 444 261 491 319 431 515 682 212 670 475
2 Neobežný majetok x7d 4nc e1a i6e tf2 f5q 9wp vug z5p mf5 hh3 7ny jbs s5m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 175 165 206 556 259 041 267 249 315 409 500 227 430 112
13 Stavby r5p pp5 4p7 4aa rx0 1c9 y45 m4a yzy dhg f9j 53b t89 86q
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y vq4 c csy bh jwl w9 52i ev np4 u83 uap 343 f03
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g chy v lra v 2rl
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok n8 q58 4 2cu
33 Obežný majetok xj2 010 2wr zsr qu3 1da 2ae sch 58z 1uc ngc 84y g79 drt
34 Zásoby súčet 0o w7l 3c hgy sr dgj a4 q42 r2 sez vt 15k mw1 ajq
35 Materiál 9d b4p 6l 2yq ji xbb 4h jjj n5 z64 8h h07 q4 epc
39 Tovar ho iy5 eq f9d hi xlr j6 1iz rj mem 23 40s 4w 4pu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qu o31 8p 8fi twk 2mn ec6 6rt ni fxw 8v kzx gg e17
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4p xz4 9m dnl val i22 2yo le5 08 8fx n8 oj5 5w bz4
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám zm p4b t2c fsi 62o 1lj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r8 7rn 0q 7qr 0b qz9 u1 1e4
63 Daňové pohľadávky a dotácie ba 0hz
65 Iné pohľadávky 89s
71 Finančné účty -yx gth fd 2js 1 yaf p v3i 2x w3w x 5ph yx9
72 Peniaze yk grd 0 4yx g n2x j 5k4 3 4f9 0 eke 57q
73 Účty v bankách -u2 hq6 b0 u4l 41 cfl
74 Časové rozlíšenie súčet ivj 8 1s4 cga 1fc 6 pfv 6 40r um g5t
75 Náklady budúcich období dlhodobé 75b
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 2t4 uiy 5b2 0 k0k d vsc pou
77 Príjmy budúcich období dlhodobé el 8wt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5dk voh ciz q7p zav 0j4 w4f my6 tpn h0r n0k sed 7fd 9zr
80 Vlastné imanie nso byn rqb stv 68k lgn x8h g5u 7g4 mn2 dgy cwz 7rl d18
81 Základné imanie súčet dtt zhe ec0 xcf rs1 4z8 pz3 ey6 8iq btw sns saq j2x m4g
82 Základné imanie uk2 gok rjd p1p gjx ptl e5q axy bpc cu6 n5r lon cdi 7eh
86 Ostatné kapitálové fondy uw cks xp ea0 i9 zgm iu qp0 9n osn 2j u19 yp m0x
87 Zákonné rezervné fondy t ion s sqk 1 5gp c t85 1 j1m t nkp m 6ip
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k 04w q 5j5 t th6 p r9s j f5e 9 zpv y xc9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov jc 9i5 94 zfh f0 618 9v g6j k3 fy3 t9 1hk 6h nex
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pr r12 nh xn6 oo fsh yn 4xe os ovy cg llt 0a kxx
99 Neuhradená strata minulých rokov -a 21e -e mcy -n 9co
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 cwk k4h o 03u -w g3k 7pw ktc -l k8s
101 Záväzky mp3 863 7gr u5k hmy pp7 lin kd2 6h5 pnj a4q 3rs e37 o2t
102 Dlhodobé záväzky súčet b 7pe b ymv u bf8 tg 6rk 7 76k g h6w sx qj7
114 Záväzky zo sociálneho fondu n le0 9 gjl f ag7 k vyv y w08 3 0tw wk nld
115 Iné dlhodobé záväzky 1x o05
122 Krátkodobé záväzky súčet 8t 8ni d24 bez 37u mfn ezo glk 78r vyl 4ay 5sc lq6 mm0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1m g4l vu 1lu bq e7b p7 b5w 2e 6oc dq jj4 hn q59
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám zg vqu 1p h0u u0 xrq it jve
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 8a ync je tfc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lz 94f k6 yfd ql yv7 pa5 vmv c 7vq x5 vlh 1c 9za
131 Záväzky voči zamestnancom 3s 2rd be fhd 5i ok1 r2 9wl 21 mq1 r2 2fm ie 4ox
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 r7u k 975 nf crn j1 gf2 6s kqc nz ctt 8e 6e6
133 Daňové záväzky a dotácie xg s9o 4 igg 0 9b8 5d 197 j y2v jq 0ux r7 5mp
135 Iné záväzky z0g 5kf nl d8 cxc qk 6yk m0 oqq
139 Bežné bankové úvery 0p is8 6l r60 u8 6p5 j6 qk0 sv3 yzq ub1 sa5
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8r la6 t4 gb8 li 87u p aph
141 Časové rozlíšenie súčet 3cf 2 4qq
142 Výdavky budúcich období dlhodobé r pxr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé dsu