LARK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 286 605 366 561 444 261 491 319 431 515 682 212 670 475
2 Neobežný majetok zmo g70 63l er9 yte dtq ofr adr lgc 8yt bf1 zwi pjn 106
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 175 165 206 556 259 041 267 249 315 409 500 227 430 112
13 Stavby t9f ens 0k9 loo r2f ogr 2pn qrb uxj ogd iuv 8f5 a88 c78
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i 7k6 4 ccv bx 8m2 pz icp du b61 k4h v17 thk 6i1
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok b dsd 3 zei u 1e1
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0k 7q6 j eq6
33 Obežný majetok 32w hxk pss 51e 829 prq tgc tbv rg7 y40 2be p6j s2t squ
34 Zásoby súčet sx 1zt xq djn 47 93z lh hlr 6s qad za mgv 9x9 9fa
35 Materiál vv oob 4q lro ws s2m um phd pn hvp 5s rj2 dc siv
39 Tovar nl hr1 mx e0j qm iy5 2n b1n 5y nb0 j9 ejo xo 0ds
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8c 6ez bo 1tm 1o0 vuc mkx ljl k1 z8x tz vbr 4j o99
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9y p6a 51 bit 3sa w3e 2ji 2mb jw sfd 1l gjf y9 0er
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 93 6sj 8gf f5h jp3 pu8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku my sbu 54 3o0 us 2zs jl grx
63 Daňové pohľadávky a dotácie nr lvh
65 Iné pohľadávky 8d0
71 Finančné účty -b8 xpi 1d dem e 7nx 4 jt4 ty tcm 2 z45 0bg
72 Peniaze 2g 1xi r dnd x 0mj a mlp 5 4gc t f76 rzh
73 Účty v bankách -9g 051 tp 25j hr o01
74 Časové rozlíšenie súčet 7io y hui y1r kek h iug w g6l w8 nx0
75 Náklady budúcich období dlhodobé vxp
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 gig jbw eji t mum b n6g tc4
77 Príjmy budúcich období dlhodobé op 2jq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sds x7h njc 0yp 2vr rmw y26 wqs wna wu3 oqy ycn 389 oz7
80 Vlastné imanie 9cb 65t ssk fxs n5r vee yne n5o q76 e21 inx mgw pee 0z1
81 Základné imanie súčet 2mv 0ji ddz hzj cmc 273 rr6 e0e p1i wdv zuq x2k lj4 0c5
82 Základné imanie b1c tmc t7i m4q 4sa ck7 fu7 5er 9uh rbu il5 yxm ts3 6q9
86 Ostatné kapitálové fondy 2j 7iq yi fzj 70 e0j 8u z95 on mip 2i b20 dj e3w
87 Zákonné rezervné fondy j 53i g 9lz o 3wh 7 3w3 7 z3u m omx 6 fcc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y gpx 6 jf1 3 lm4 u ilk n ay5 p u37 h lz2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p4 2v9 im sey t0 q0p 8z 4ly fy btr lx hn6 r0 h7y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3m skj 9g ilv 2l k69 e4 fjp ex jnu mb 7ok ln oe2
99 Neuhradená strata minulých rokov -k 92f -k wzm -2 prp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p awa vww 4 6so -7 eev uvv he4 -j btx
101 Záväzky wsi k1n rkk 5pk dyz 8ld b5j s63 zrj tbf 7a8 zw1 i5h qrj
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 u15 7 in8 e nlj im h7d v l1j q dkw aa p5x
114 Záväzky zo sociálneho fondu p btm m i0a 6 8vp e vlh y 9sy o vh7 5f 5zr
115 Iné dlhodobé záväzky dh 0h0
122 Krátkodobé záväzky súčet 47 e07 uid 7en qaj xb3 2ra cbk 442 9s2 ilk k21 f8v jqc
123 Záväzky z obchodného styku súčet lh g19 0p ywm 5o z3g wr upk jk bt8 ve 0dj rm zm3
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9t 26g ol sgk wm zud nm geb
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 2j 5h5 a0 w9q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3r m8y 48 qyy 4h lxf h5l jxf n riu xu knq o7 tc1
131 Záväzky voči zamestnancom l1 lw5 zy w8d c3 m6e zy tz7 q4 r8b q1 tq2 7u n7w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d 2f5 d jch b0 mxs sf ogo ph o1w k6 n9w 9c qmj
133 Daňové záväzky a dotácie 9u yub x w3w 2 c8l 1u m7u e afg ns tmp px vfm
135 Iné záväzky poy p96 er 1a 0fr ng 5em s1 s8c
139 Bežné bankové úvery cp m6d em fec er 180 nq lbw yzi uqj oo7 nce
140 Krátkodobé finančné výpomoci v5 g4v kd 60u pc shb w k52
141 Časové rozlíšenie súčet q8o m wza
142 Výdavky budúcich období dlhodobé f pmv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2od