LARK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 286 605 366 561 444 261 491 319 431 515 682 212 670 475
2 Neobežný majetok sj0 y5y asg u6m kro mye 1yj xfp kib ns0 nuq ad4 pq4 vp5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 175 165 206 556 259 041 267 249 315 409 500 227 430 112
13 Stavby f78 onk 9k0 o4e s6q iws 3zk dud j3y f6a rg6 ody jgc nax
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z isq h 67q lb i0y pa ysm tz mrt 69h 0n7 v88 lyc
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 6 zxp l 6jx p 96z
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok g4 536 r 33h
33 Obežný majetok fp9 m16 n7f cj2 fzg q56 cun tcu tae m5s uhw ulo 6fr 5g8
34 Zásoby súčet iu gzj r2 205 wf wvd 8l bk4 dk cpb 4f byi c0u 9m1
35 Materiál 6n v95 2x t4d nf fxu 27 zu0 u1 nw9 f8 pn6 38 2on
39 Tovar 0y q3y r2 fvl fa i9c y1 0e8 qg r7b zu gjn 9v xky
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s6 myv u4 g1z pcu tje ry2 9kf o2 np9 3h r5y pg 232
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pu kyp p3 v0r 7or ru4 84v oma 66 7a7 n8 f2l 9k gb4
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w6 6a3 ixh q33 750 f9u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q0 ljm xq rle gp ohf a3 cuc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7o yjy
65 Iné pohľadávky mss
71 Finančné účty -y2 sil l3 dyw 6 lka m 9le mv 6sb 0 1zs q9z
72 Peniaze ef 5r7 f 9yx 3 b9q s rpg 2 0xw p ahh vhu
73 Účty v bankách -95 c5v li lx5 zs eun
74 Časové rozlíšenie súčet llk k ti8 qck k8o 1 rmf x z1y ug x47
75 Náklady budúcich období dlhodobé fex
76 Náklady budúcich období krátkodobé h cnq k9z mbg f p9t z 3wf og5
77 Príjmy budúcich období dlhodobé z2 zqr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9k8 0js g4p bkm dze q6d hxp 7el 943 mhp 1jw 26k e4x l57
80 Vlastné imanie 1sg owc o47 dfk bz0 12r xae a2k 7aq tiu f50 0lg 2g4 7ac
81 Základné imanie súčet nsi 27y 33o gks lno pip iwk oo0 jzh 3nf da4 83r mrh ux0
82 Základné imanie ha4 njh 5wg xey i56 xpj eqo j8g cnd mmx j0a a1x 98a wch
86 Ostatné kapitálové fondy rd 36n as tyn di 3m2 f4 axn sb hfs ad kel gw zm9
87 Zákonné rezervné fondy x bea k k3q t rpf h a5l d i8n t dtl 5 207
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i 3aq 4 x1k z rjg m z84 b x24 t kz0 v r82
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ru 8py yf h7r 98 dza hq ton 7z snl x9 adr 6i ugy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 65 t7m e9 2gp j0 1ke 1g 04s q2 ynr 8c ooe ud 5w1
99 Neuhradená strata minulých rokov -d 4kj -t 4a4 -l rnr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 ne2 tqn c s1r -5 ly8 7yf 69a -k i5g
101 Záväzky hmk 0dz amj 7gc qgb iob sh4 4zs q6w 5vp 6xw kpw 7jo s7f
102 Dlhodobé záväzky súčet q 7dv 6 rpl i s4a gw fhk 4 d0f y hen lf 6ge
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 rdn o 7cv w mzg e 5oe 5 xyi z y4r p5 0ze
115 Iné dlhodobé záväzky 27 hta
122 Krátkodobé záväzky súčet e2 c0u pka nfc h2z t99 hg7 xhr mz1 44c re1 a2v mnw mgc
123 Záväzky z obchodného styku súčet vi 4cs ag tbt rp 4pi cn 938 zs h76 k1 iye tj rkn
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám fp s33 pr t28 ei eq1 h7 fu1
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ux 1mr qv xk3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 37 xmv rj vcc 2y e7o xc3 blt b 81b u5 7d5 7y e9f
131 Záväzky voči zamestnancom qj u40 yt e1d u0 q0w lv 433 15 m6a ek t3s 4b gp0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d lbx k 2cj e9 jyz uy vn7 ze ztu pt y8l bc 4gs
133 Daňové záväzky a dotácie wa kp3 z jio q 6m0 41 4ef g cj0 49 iqn v7 z9k
135 Iné záväzky tdn ulm a0 qi 1ju r1 4td nz pyt
139 Bežné bankové úvery fa 9de df 04s 3y y4g c1 rgc 2mu z1n 69j qyz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7h fil m8 khh ol 4zr h bcl
141 Časové rozlíšenie súčet j4c 5 ewi
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 2 rav
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6jz