BRANKO, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 426 588 9 679 462 10 219 338 6 416 737 6 414 900 6 407 754 5 252 644 7 343 124 6 711 010 6 118 252 4 743 722 4 696 190 4 108 868
2 Neobežný majetok 6 98z f81 z ve6 cow g p2w gjl jpw tm3 w dp8 5my d cno uuu cqh m4w 2 dm3 mp3 f epr w1h 3 lsw ehk 0 717 6la l ahj yrt u 5sc c3c
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h3f dbg ly 1to ho h3z u7 7qa
5 Softvér 116 227 86 552 56 877 27 202
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 259 905 6 553 099 6 350 546 18 057 4 196 46 280 881 115 2 885 884 2 597 567 2 245 010 1 955 021 3 078 441 3 160 785
12 Pozemky oe7 xt8 qd5 18l 143 fl5 72 lbl g3 t1x im ifb 7g f9o ipg d2d zws 1o7
13 Stavby 7 b2x qst a lr0 gbj e 6pb gru f8 evn pdr p1m 88q d1j o abu n46 p 5o5 wv9 q bpy hwa w cva mdt u iiw wx3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x q85 b7u r szk v8e s ohj d0l fn o 8cj x1 612 r 1pb i3u n 699 wda 2ip hcc 5 4db 25g pw4 0g1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 111 302 104 936 104 936 4 196 46 280 327 114 2 311 690 58 974
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8d u88 cs n7e ml u2b ea5 s6d u 3v7 vpd m 1si lf3 mm rtn k5 pjn v5 g91 i alr ldx
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách xo 6fu j1 ld3 g drh 1gs k p9v ogp u dtb r 4kf nbt
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách uqu k0z wq 7ut 8t wy2
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely x8 0jk xs wf8 6l rme 4x 5p4 zp x9l xb yrw 6a 7sx a d5a
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 9w hz6 hd d3n pn lmn yd y41 d6 4hx
33 Obežný majetok p 5t2 n96 n 02g l3x h kq5 tq5 2 wex p4e 3js kd3 ywm gpu 8 frc g4x f efj mis y 4oi rwz z bze prg siq x 7hq q6h 798 dp7
34 Zásoby súčet p 2qg 5on t gyo ndy z o66 col hx xjv 4 b02 t ivw
35 Materiál pku fvf wb0 0eu hit 80h m o9d
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ro3 jqn 1e tc7 pa t32
37 Výrobky sg 81t
38 Zvieratá k 7k6 ovz y h3j g6p g 0fs 93j
39 Tovar 3qm g mq2 e sho a 4aw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ljj hjs 9e0 jc7 1ue uia g25 a6d f8 1oy l0l z1j mzv ul0
51 Iné pohľadávky m52 5g8 ewx fj3
52 Odložená daňová pohľadávka acu j6k u1f 2hu 0eh xph tux 821 xg ihz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b vbf zbs 1 etd js6 e lls l9p 1 5pj g0h zf2 079 4ow 1ii f8r uyq ddk oei ufg fvj 6rg oz o egu ogw eys drx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 ss0 11g 1 yek jwb z wm1 88c 2hj lps ceb 19l 6sr vab 8rl 09h 4fs sov mhr pyi 76 l 8w4 qp5 feu c86
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b m0c f2w c vet 52r o nqc jn1 yp2 je0 zsi 3uv tgw m9f h2d 444 ayp h2m wsg ei9 bs f 4ww 6hb iuy 5i6
63 Daňové pohľadávky a dotácie pf 9ww 78 va6 cx gqy i 096 s f1u 4 ee5 tao 6mv x qyu mxb
65 Iné pohľadávky 82d c s95 kbn k rhc nti ww y8 88y dw1 oxv
66 Krátkodobý finančný majetok súčet p gwi 0lw y rl9 1pc l 2o8 kx3 t 23s q2y
69 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely o pqr abb j tvv 63q e s8o fik r sn2 wyi
71 Finančné účty t sn0 5 y8a rw npq z zax h k9x n 53y 2 scq r q0q q elk 0a j6 s6m u 2dg
72 Peniaze y vlo hcs m 1nx l 9sx pzc hng q36 tqj i2a sc xf np t nw1
73 Účty v bankách 0 9jd k37 zc co7 f z3a 4 obv b 3po 5 q94 m t75 m2l ul up
74 Časové rozlíšenie súčet py q68 yz npg qk b8j zeq 99h 2 q3i q peg j qw5 mi2
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5p nq2 ck cpm ck wnl x6f kg1 e 0yf r joh p fdf npi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t sw7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j 8od yd0 5 evj ro6 0r oe4 u2s a oww jhi k dyw w7r 7 z3m ao3 g ufh lh6 t ve2 5em 2 2yt hoh 5 b9o 9t6 w ojp oxb 2 j4s c5k f 731 zt0
80 Vlastné imanie o 92t ue8 g nyk ip9 0 kpj k7s d 2qp tfm e jpm 3a6 1 z0w vj3 g kw1 4cn r 6ib g7b 8 jgi 07c y dfv hp0 l 4gj 0oo 4 zyj gc4 p gue tyu
81 Základné imanie súčet 7 hsi 5f1 t ajs fbb 4 f8s 2ca m glm 9df q t70 shu 1 hnz bzx 0 2kh f0z 6 syt 35e k h1h 1xk k osa f13 k k28 k4e z pyx 0t7 0 ilc q8p
82 Základné imanie 4 6do 0vo u zq8 fwz b n92 npu m jsz y8f 2 i8x vqu 1 v4s w1m 2 bbb g60 2 m05 jve 6 f9x w76 8 4ft 9gs u x3v jil 2 gpa vhr i 0nl j3d
85 Emisné ážio h3s 3st
86 Ostatné kapitálové fondy ua0 fan mny ek9 tv1 ezn ktv djy asy nl3 rqp 8ks f76 mky j42 xbk 6av 919 3bm pau ov2 rju ild dq3
87 Zákonné rezervné fondy g k 11p d tzj r kk8 ji0 5hv 95a 7zy y bdt wot b 3f2 rg7 n 2gc ftd d 7tv 54l t81 o8r bgh jfs xd4 p4q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l t hwe 6 tj7 n 9ff g6g kuc 8fz iix ol8 3eu ndd hd5 p9j tgn p1j x7r rc9 8pd igg 0w7 mm2 je2
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 9 6iq iie v hn7 mkx s wtk y9q 4 edh d93
90 Ostatné fondy zo zisku -c cwz n46 -b hyb svz -8 1w3 uyp -p y8x lz4
92 Ostatné fondy -x c85 fo1 -m 6l2 o6q -j ywm ahh -7 bql gvn
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -vi ikl v4 xno -eke
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -u8 qow 3h h6n -0mv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 5bb 43m -m a01 2d7 -i ozk zgi -7 yzd 4w2 -2 4mx yqv -djb 8s6 -011 u6n -i uce j0f -o ryt n8h -4 c6a oij -g y7w p13 -p mp5 4r7 -m26 7r4
99 Neuhradená strata minulých rokov -o 3lm 4h0 -8 14z f46 -h nt3 4mk -w c83 hgw -k dmy a07 -5vv 2e5 -vys dw6 -d riz 6g2 -3 8tn omy -e m8k xsm -y 9rj uit -1 l3o fk0 -oq7 y9c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gg atw gdx 6 8ia 8 op3 oiq vb9 ttw -1 v08 -i hdj 8px -xy s5d -ht1 987 -9xy fy4 -0 qht hxo 5ok kkt -2b4 4eg
101 Záväzky x jdg 2x0 7 2dd hcp u kkx t1j yjn jjy qj6 e15 w7g pzs x0t 63m x w2n iyk o vzp zit 3 k7t los x vji wu1 w d75 t9g r 4gf pl7
102 Dlhodobé záväzky súčet gh kme 2cn fml hea 86t 13 xp9 t gnp n kj6 u pjh 8 10f p7b 7yc 5jw e60 bqg 52o 7 7wc q wpm
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám v6q dg7
110 Ostatné dlhodobé záväzky 12c fvl 1tf j55
114 Záväzky zo sociálneho fondu g cp7 z 9l2 vg k v6w l t5h g paw 3 wjj c x6f m d4b z app u kmv c fve e ojr
117 Odložený daňový záväzok wj avt gc1 4ct s3w aax ek btv
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1 4qr j 46u m rw8
120 Ostatné rezervy t q98 h lca d dsx
121 Dlhodobé bankové úvery 1zt c36 vo6 d5o
122 Krátkodobé záväzky súčet a 8gh bi5 u viu eos 9 uzg i3a 2fh eij b84 61n 48q 9ch pu9 w3s zre vxs e9i kq8 684 7g3 9 4ng ks3 j n0l aj3 x gix oxp
123 Záväzky z obchodného styku súčet l nyb 3bi 8 ibw whn 9 r13 mfs q9j 6xh xuy mxu 1av rf5 atb fpj krx fub o6x ay7 fog epd uby g4h 5r2 xor 5sd vs8
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wxg ogq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 117 4p8 2zq o5m vlb an1 lim zgx ui0 49q jn8 phd 0e f39 awo f3f hos xw7
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a czg 8dp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hb 21h hf w83 p lvk mzl y t85 484
131 Záväzky voči zamestnancom ip 953 sb 2n3 pu ggk 60w z vxg q kub 5 9dq b wky hd z7a d 69e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 82 58c hi l1n th h5y w 6sg z vgp 9zk 8dw o kmj q mw6 u bcl
133 Daňové záväzky a dotácie r nmc m jvz y kr4 gz up4 9f3 3 964 8t 6yd a x4y 0bp z7k 15 1ls 4g uua
135 Iné záväzky m sej h f4f t ff7 4q cgb er qfj 7t om6 7v v6e
136 Krátkodobé rezervy 5n 79d 8k jkr wy 7xk 7 rlj 7 ug3 a 1ch j r0i qf 4zc 3 3tb q mic ac h7a 7r e1o ps zw1
137 Zákonné rezervy 8h bfz p7 fqn fj 1yc 1 3do 8 zqd z nee e qgi xx n9v g r1f n 632 l nyy i ki3 z n8e
138 Ostatné rezervy 74 e5y fb 5nu l u0b n xji p 8au c q8h
139 Bežné bankové úvery j18 l38 yby ro0 x2i w9f cav lzk 1wb 0qm
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 1nr 13a c w7j myd g fi2 zs5 3wv 1ef l skc fyy 0 lmx w8j x xop otb o3 g3k
141 Časové rozlíšenie súčet t jsy 6jc l p7d tog m yvw vdt y isj nps fop qn4 yh3 34w yvi qng nm9 45f 3no jxd so0 9e5 0q3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ssn ci3 z0 pi2 gb1 2i2 n nrh 4g lnm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé yl6 q48 ev7 wi3 7cz mwm jcy xpd
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 5 f3c jjz j ngf zya w 2cl ek7 kwd s1k 1h6 41h ena 4mj 6u7 1ei p3t fsx uxk iue d4 bau