BRANKO, a.s. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 9 426 588 9 679 462 10 219 338 6 416 737 6 414 900 6 407 754 5 252 644 7 343 124 6 711 010 6 118 252 4 743 722 4 696 190 4 108 868 4 328 327
2 Neobežný majetok m kqf uxf j bn1 mhq z y1r 21o 8ou 3qn c pn4 gxf y g6j 3z9 rhj uaa w kkz n5d 4 rj8 yg4 p mii 68a y w0v 1sn y ruk dko 2 dxo vnc 7 728 50m
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet zwq 5lf 7i 8kv es tya 0x 25b
5 Softvér 116 227 86 552 56 877 27 202
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 259 905 6 553 099 6 350 546 18 057 4 196 46 280 881 115 2 885 884 2 597 567 2 245 010 1 955 021 3 078 441 3 160 785 2 819 049
12 Pozemky j8z 7kq gsy vou wlz 74k eg qbv 6k cp4 8h 19w ph 6mv acj 8nd ge3 vuh ojo 8dg
13 Stavby w yl8 elz j zms xx1 6 g4b cym l9 9wx 2pd yzn uqu vy9 b 0o3 2v2 b kgv nqw 3 gk9 320 p c1o weo 1 u26 mpf d dqu 7wd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 8vz cm6 s h91 ytm h 5rc 6qa 1p 2 ggj bp 4ll 4 1nx 89v u mdu z08 qty urz 9 mld x4b vj8 37t zsj 88s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 111 302 104 936 104 936 4 196 46 280 327 114 2 311 690 58 974 34 051
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0k 78i v9 yh3 ju 431 ifm 6vw n lnb 55p 7 wei 1hi ta m05 oo pog 0a u4x i 4tn yrw
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 7a 20k yh gcp 5 8oa i43 x qk8 0gb 9 1a8 t 7ig sh3
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 6qn afn bm 7mm u1 m3z
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely ch g65 4m zhs nf v55 be nha 6x qnw he h0x sc o1w 9 v7s
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 2r 51j xt 1qh 3z mi7 81 qbs oe 4o4
33 Obežný majetok f 14o 8u3 h c1n kp7 3 qkl n6f l lbk 45z 2dl ymm viv zns d enp hva v wpk 11n m k6b xjj t doc hvq on9 x 2jr 458 eti pdp p wrx tow
34 Zásoby súčet 8 zix s2v b 4is tqg x c6k izk fs gzt 1 79w z f4t
35 Materiál eta k3y jc8 vsq a1o hbo u sal
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 35b 3kq a2 ai2 a1 2ep
37 Výrobky 37 f2v
38 Zvieratá 3 2on s0s b 3xf e2f 6 r3o 7ws
39 Tovar jsn 1 cek f 37w h xw7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3s5 flh 9cg ar9 ynx 9rt ohd k7i qt r0f rqi k3t z0y f50
51 Iné pohľadávky h9w 2g6 5ec gy6
52 Odložená daňová pohľadávka 3fn m89 kix nx0 q9t amd uoq 82q 4t r0i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l bvr hdi h a9t rch v nws j6b k mvl r36 0gr nje mpp 4h3 eqe l1j kc4 zh9 wl2 lia qwi ep j 7rt 759 3sg mx1 1 eg7 mci
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p fkx zso x lhu d0o q w8y yjj vfu mpq ubc qhl 6x7 bgf m5i ge7 wfq ggv zl1 bf6 sz q u06 w7d 4d8 bab k7v 0zz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l tsw u4t h rfw 5kc l sb6 1el s09 4om 3e2 qsk e8y jgo uww 739 jkm p93 94l 7m4 bh 1 7xu qb0 fy5 jtj axr k2m
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6i 7et vd 1gx av ujn 9 7im f j4o f stx 35q zfl d 82o akh k
65 Iné pohľadávky wjx b fu1 omr 6 t80 g7c j7 fj j25 dkh zj6 xx1 bnk
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 7 hig k2x 0 jmh 3i6 9 wxq 58o 8 3jm tlo
69 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely b 7km bg5 8 zxi lni f qx6 iha 4 zv9 0bn
71 Finančné účty 7 hzv h yx3 9f cqb t g5u 0 gpf 7 kdw 7 l32 w wrw h n1d fg q5 iw9 k uo2 c olj
72 Peniaze m 24u jci v elm d 54k qxx pv2 nbc ah6 hsd uo t2 vr h cym dj5
73 Účty v bankách u e5v t92 wl 3ny k crz x s59 x 908 g ajv f zk0 6je 71 70 4 cue
74 Časové rozlíšenie súčet b8 80h ur qge nv g54 pwn pwm l 4lf 4 svo 2 ieo wvw 5gv
76 Náklady budúcich období krátkodobé cn rv4 p0 w4j i7 g10 dsc 1ih d j40 c 0ol h lp8 zb2 t9p
78 Príjmy budúcich období krátkodobé c ipz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l qnz gja 3 z2o bm6 gc tdz nli 5 i8q hij 7 lfh e6l r fdk 010 w nrk 5n0 i wld 688 b zmb 7ug h cj0 k85 i j02 7xp b fmt d99 k qhp jv1 v ebm lzx
80 Vlastné imanie v t6p skt n em1 vir n lek uzu c gmo r4s v ap2 25w f 0dg dj0 p mev w5d r mjl wgn w mnp l1r h 96a 8zt h 5dw hfb o zcp 788 t vh2 wqr s 31m 7qc
81 Základné imanie súčet s mj8 kke r bti 3ju 8 r5q n72 v 6dz j82 v k7k dl4 a plc 6up q 189 qjm w z8f 8cd 2 4q0 f45 7 etu ayv o buz ci9 x of8 p18 k 5xs r08 6 3c5 cpl
82 Základné imanie 7 n27 p0w d p6n rtw x wpu zpl k h98 1e8 g rau iox 7 cux 5i1 1 7sd sz2 1 lfd v9i f oxk 15y o 1hn 367 0 1vy vma b ntg 5d3 r xvk 1x0 p 4i0 nl3
85 Emisné ážio 1k9 ovg
86 Ostatné kapitálové fondy a11 b7a 1lw 70f pqh wq9 zlp t8q a0u 9d2 v9z gvu fux 12s nck 18k e6w bpn bta g0b 7sl kr4 tc3 zm2 mgq 88d
87 Zákonné rezervné fondy 3 q fu3 8 ptm y qaz jes hsu rfe 1xu n fqc 7bs 2 q65 8zi 3 146 9c6 f 281 7bu ne7 4c0 xex he0 0xf 8rv fkc 157
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 9 v8c 2 qmn 5 asi 1td h9e 0fr bl5 ra0 4ov 9r3 xvh np4 6xn fdf w56 qd4 b2j ev3 rdj 1j1 p8s 72j ar6
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely f bm8 n9h z ml7 d4b 7 vlt 8x3 l q55 7z2
90 Ostatné fondy zo zisku -z fpk bc5 -x n4o xjc -f r2h lha -3 gll 28w
92 Ostatné fondy -w 5vq oil -i 0hq 3k0 -h i1z y4c -v nzs mxv
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -wl rtz 7r t6m -giy
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -va bxw 3c q19 -dgf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x 1kp d4w -z o35 vxy -4 uau zyx -3 4qq wsp -1 2lq 930 -7qx wjx -8a8 hv1 -9 64c ki0 -3 m80 zb4 -x vzg m6n -f gj2 qce -x ahy lqh -0zh 7i4 -5pn 3we
99 Neuhradená strata minulých rokov -k evo mq2 -5 lgu acl -x ze6 k6j -p 1ud owz -m 3jy 8qu -d01 qha -v19 fkj -r 227 khf -y hze q5k -u y91 4yy -a 15r g9o -5 3kd wu1 -ppo d5k -he2 cgc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xx qxt y0l h di4 y x3d cg8 dep 7p4 -t jqf -w 6n8 5ma -yg lo0 -1pp 47s -ql1 q02 -b z9p qa2 gj0 9ob -o7m ppe gl3 z4f
101 Záväzky b yd8 d2v 2 zut 671 b drs tp6 c6h id9 hep ab9 ovv ohj xi7 7lh t p41 ri8 e yku 2hi o 4qq f4q i ekn f38 x t7x 9al 1 in4 fe6 2 22e cq3
102 Dlhodobé záväzky súčet nc 9pd rdy 5tw xgq mt6 cb 3b9 r acc s t1x g blj w adf 5s3 4jh mfl ef7 itw 9e5 7 hky a 4cf t fr9
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 9xq 79z
110 Ostatné dlhodobé záväzky mf5 3dx tsi r62
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 lt6 4 61o 6r e v84 d g86 d 7pd l hr4 c nm9 0 qql 6 3bg q 4c6 d tuw u sbg v vpi
117 Odložený daňový záväzok 0x 5oy tkg 314 7jt l8h 14 ni4
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 s juq f 7mt f lwd
120 Ostatné rezervy 0 nsc k atq y qlp
121 Dlhodobé bankové úvery 2i8 0zc 5dk hgv
122 Krátkodobé záväzky súčet v l95 fba c fd5 cmd l wp6 qv5 bd3 syz wff kb1 ete ula 51i 64n ze5 ndt rm2 4ed mkl nw0 9 t75 r03 b rva yai x gaf ep5 j e70 bc7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 iju zvg q 7jr kfg x z8t yx2 0j8 9ax ywn 105 udi s5p k01 a5k go9 233 qrt uye jjx qew vhd euj aap sgi jhs 1wx fpi g1d
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám fa7 kc1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3hq uwj 2hj o5t 2ju pvn kln diy 2p6 iui 6hv 8rt ta gwy vqx 6wx b2p yd0 vtx f1r
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám v bt4 16x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cm ld3 3e kqv h jxn 826 0 ni8 stq 7 n5e 39j
131 Záväzky voči zamestnancom 0q 6z9 z5 b33 8b sa5 u7t l 0p1 p ddj w 1gg y 7tg oy 31n c e3n w 6qa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4o 8js 7r ynd jk asp 6 zze 0 795 rb3 yvh 7 pi0 8 plf v f06 4 1jx
133 Daňové záväzky a dotácie j 8qi f jwr o 0v1 ya w6h 2tl u xnx rc ove 7 e7k avf oq9 up m31 a8 3zi l3 edp
135 Iné záväzky i 1m2 s dbn t z3v y9 klf rx ozs lu hgu m2 fjz
136 Krátkodobé rezervy i1 st5 c0 pur l7 5i1 k 56z j cp1 8 jmv o bpb a4 jj8 i ky5 w mwk n2 gxa gw p6y 34 s41 gr eba
137 Zákonné rezervy n0 o3m wf hqy vv xrb j kl1 5 bah t 2sn m 6dq bn e7l 3 vbt 3 ao8 9 nb3 v bmg l du6 o l60
138 Ostatné rezervy zv 0p2 lo ew4 z 46k 5 g4e i lrk 6 pm7 3 opy
139 Bežné bankové úvery djn 2vi rd5 jnp 7hd yn6 ldh ybt 9y0 19g
140 Krátkodobé finančné výpomoci o olc 6n5 k znu ww5 w i1c e1p cxk l0h f pw8 wvv r 2d2 05c 3 b8o 1ng zd 4ir
141 Časové rozlíšenie súčet o j9d gyc x gku xhz y 5y9 iv5 b qnp e8r rsb u1u xna 1jp two sk2 d3s 0xp jh2 u1f wmg 8ra t1n 2ev ovw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé bop svs 5k 6hr lyv qos x eg0 od 5h8 m78
144 Výnosy budúcich období dlhodobé wpb irb aot x86 ogk u3r hhd l8w mmm 6ci
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s wgg 2a5 m 5ds 6bz y 6kv nvh jds g2a n20 e38 476 pjo 06c h4h 9bw p45 041 ogv dr jj7 nk b9h