FOOD FARM, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1009/T
Dátum vzniku
28.07.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek konateľ spoločnosti samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti (od 17.3.2022)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 22.6.2019)
 • výroba a predaj vína (od 10.11.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných nápojov, vína a destilátov na priamu konzumáciu (od 10.11.2007)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 17.2.2003)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 17.2.2003)
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi (od 17.2.2003)
 • poskytovanie služieb ťažkými mechanizmami (od 17.2.2003)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.2.2003)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti - poradenská činnosť (od 17.2.2003)
 • poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 30.6.1995)
 • výroba kovov a kovových výrobkov (od 30.6.1995)
 • veľkoobchod s tovarom v oblasti poľnohospodárstva (od 28.7.1993)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (od 28.7.1993)
 • výroba spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 28.7.1993)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 28.7.1993)
 • zobraziť ukončené
 • cestná motorová doprava (od 11.10.1995 do 21.6.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
 • SANAGRO a.s.
  Vklad: 461 730,00 €
  Splatené: 461 730,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Žipaj
  Jasovská 3129/21
  85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.09.2020
 • Ing. Tomáš Kohút
  Šteberlova 5986/29
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.05.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie, schválená na valnom zhromaždení spoločníkov dňa 16.05.2005.
 • Uznesenie MVZ č. 4 zo dňa 6.11.2002 prispôsobenie spoločenskej zmluvy novele Obchodného zákonníka účinnej od 1.1.2002.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 09.04.1999.
 • Spoločenská zmluva bola dňa 10.06.1998 prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Dodatok zo dňa 21.08.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3014
 • Dodatok zo dňa 23.06.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3014
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 1.6.1993 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3014
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z AMISIS, a.s. na SANAGRO, a.s.
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Žipaj
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Dušan Danko na AMISIS, a.s.
 • Zápisnica z MVZ z 30.05.2019
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 14.10.2010
 • Podpisový vzor konateľa Michal Dobiš
 • Podpisový vzor Ing. Tomáš Kohút
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Vyhlásenie o doručení zmlúv
 • Zmluva o predaji časti podniku
 • Zápisnica z MVZ z 05.11.2018
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Róbert Čík na AMISIS, a.s.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Jozef Kobora na AMISIS, a.s.
 • Výročná správa za rok 2017.doc
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Oľga Margetinyová na AMISIS, a.s.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Vladimír Mosný na AMISIS, a.s.
 • Čestné vyhlásenie o doručení zmlúv o prevode OP
 • Rozhodnutie konateľov
 • Informácia o výsledkoch hlasovania spoločníkov vo forme per rollam
 • dohoda o odplate Margetinyová
 • dohoda o odplate Mosný
 • čestné vyhlásenie Mosný
 • čestné vyhlásenie Margetinyová
 • čestné vyhlásenie spoločnosti o doručovaní
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Návrh rozhodnutia per rollam z 28.9.2017
 • Uznesenie KS TT zo dňa 30.11.2016, sp. zn. 21Cob/51/2016
 • Uznesenie NS SR zo dňa 11.10.2017, sp. zn. 3Obdo/34/2017
 • Oznámenie o prijatí rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 26.1.2016
 • Návrh na prijatie rozhodnutia - zmena spôsobu konania
 • Hlasovací lístok Ing. Čík
 • Hlasovací lístok Ing. Kobora
 • Hlasovací lístok Ing. Kobora za Ing. Danka
 • Hlasovací lístok Ing. Čík za Ing. Danka
 • Uznesenie NS SR
 • Uznesenie KS TT 21Cob/51/2016
 • Návrh per rollam z 28.9.2017
 • čestné vyhlásenie o doručení zmlúv o prevode obchodného podielu spoločnosti
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 07.11.2016 zo strany spoločnosti AMISIS
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 07.11.2016 s potvrdeným prevzatím Ing. Dušanom Dankom
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 07.11.2016 s potvrdeným prevzatím Vladimírom Mosným
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 07.11.2016 s potvrdeným prevzatím Oľgou Margetinyovou
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 07.11.2016 s podacím lístkom a doručenkou podpísanou Ing. Róbertom Číkom
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 07.11.2016 s podacím lístkom a skenom vrátanej obálky od Ing. Jozefa Koboru
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 08.11.2016 - podpísaný hlasovací lístok spoločnosťou AMISIS a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 10.11.2016 - podpísaný hlasovací lístok Ing. Dušanom Dankom a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 09.11.2016 - podpísaný hlasovací lístok Vladimírom Mosným a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 09.11.2016 - podpísaný hlasovací lístok Oľgou Margetinyovou a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • informácia o výsledkoch hlasovania zo dňa 02.12.2016
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 28.09.2017 zo strany Ing. Dušana Danka
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 28.09.2017 s potvrdeným prevzatím spoločnosťou AMISIS
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 28.09.2017 s potvrdeným prevzatím Vladimírom Mosným
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 28.09.2017 s potvrdeným prevzatím Oľgou Margetinyovou
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 28.09.2017 s podacím hárkom a doručenkou podpísanou Ing. Róbertom Číkom
 • návrh rozhodnutí vo forme per rollam zo dňa 28.09.2017 s podacím hárkom a doručenkou podpísanou Ing. Jozefom Koborom
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 04.10.2017 - podpísaný hlasovací lístok spoločnosťou AMISIS a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 02.10.2017 - podpísaný hlasovací lístok Ing. Dušanom Dankom a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 16.10.2017 - podpísaný hlasovací lístok Vladimírom Mosným a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 16.10.2017 - podpísaný hlasovací lístok Oľgou Margetinyovou a potvrdené prevzatie spoločnosťou FOOD FARM
 • informácia o výsledkoch hlasovania zo dňa 01.12.2017
 • čestné vyhlásenie o skutočnostiach, že Ing. Róbert Čík a Ing. Jozef Kobora sa nestali konateľmi spoločnosti FOOD FARM
 • Návrh rozhodnutia per rollam
 • Oznámenie o prijatí rozhodnutia per rollam
 • Uznesenie 36Cb/542/2015-146
 • Uznesenie 4Cb/7/2013-48
 • Uznesenie 36Cb/541/2015-180
 • Oznámenie o prijatí rozhodnutí per rollam
 • Uznesenie OS Trnava, sp. zn. 36Cb/541/2015-180
 • Uznesenie OS Trnava, sp. zn. 36Cb/542/2015-146
 • Návrh rozhodnutia spoločníkov vo forme PER ROLLAM
 • Hlasovací lístok Ing. Róbert Čík
 • Hlasovací lístok Ing. Jozef Kobora
 • Oznámenie o prijatí rozhodnutí vo forme per rollam
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisový vzor likvidátora Stanislav Pagáč
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Róbert Čík
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Jozef Kobora
 • Návrh rozhodnutia spoločníkov vo forme per rollam
 • Rozhodnutie spoločníka vo forme per rollam - Ing. Róbert Čík
 • Rozhodnutie spoločníka vo forme per rollam - Ing. Jozef Kobora
 • Rozhodnutie spoločníka vo forme per rollam
 • Informácia o výsledkoch hlasovania spoločníkov
 • Návrh rozhodnutia vo forme PER ROLLAM
 • Rozhodnutia vo forme per rollam - Vladimír Mosný
 • Rozhodnutie vo forme per rollam - Ing. Dušan Danko
 • Rozhodnutie vo forme per rollam - Oľga Margetinyová
 • Informácia o výsledkoch hladovania spoločníkov per rollam
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z MVZ z 21.11.2011
 • Zápisnica z MVZ z 25.9.2012
 • Zápisnica z MVZ z 2.7.2013
 • Zápisnica z MVZ z 26.8.2014
 • Zápisnica z MVZ z 23.3.2015
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa za rok 2012
 • Audítorská správa
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Vyhlásenie z 20.06.2013
 • Návrh rozhodnutia vo forme per rollam spoločníkov
 • Rozhodnutie vo forme prer rollam - Oľga Margetínyová
 • Rozhodnutie vo forme per rollam - Vladimír Mosný
 • Informácia konateľov o výsledkoch per rollam hlasovania
 • Podpisový vzor konateľa Oľga Margetínyová
 • Podpisový vzor konateľa Ľubica Mosná
 • Podpisový vzor člena dozornej rady Vladimír Mosný
 • Podpisový vzor člena a predsedu dozornej rady Ing. Dušan Danko
 • Podpisový vzor prokuristu Miroslava Andelová
 • Vyhlásenie
 • Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2011
 • Návrh rozhodnutia vo forme per rollam
 • Rozhodnutia vo forme per rollam
 • Informácia o výsledkoch hlasovania spoločníkov per rollam
 • Vyhlásenie člena dozornej rady - Vladimír Mosný
 • Vyhlásenie člena a predsedu dozornej rady - Ing. Dušan Danko
 • Podpisový vzor konateľa Oľga Margetinyová
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Správa audítora
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zápisnica z MVZ
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2007
 • Čestné vyhlásenie z 29.4.2008
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2006
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z MVZ 09.10.2007
 • Živnostenské listy
 • Zápisnica z VZ 03.05.2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výpis z uznesení VZ 03.05.2007
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Správa audítora k účtovnej závierke 2005
 • Správa audítora k výročnej správe 2005
 • Zápisnica z VZ 03.11.2006
 • Podpisové vzory
 • Zápisnica z VZ
 • Správa + licencia audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
 • Správa
 • Sprievodný list
 • Uznesenie VZ
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka r. 03.
 • Výročná správa.
 • Audítorská správa.
 • Sprievodný list.
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Záverečná audítorská správa o overení ročnej účtovnej závierky 2003
 • Výročná správa za rok 2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Uznesenie z VZ 13.05.2003
 • Zápisnica z VZ 13.05.2003
 • Konsolidovaná súvaha k 31.12.2002
 • Konsolidovaný výkaz ziskov a strát r. 2002
 • Zápisnica z MVZ 06.11.2002
 • Pozvánka na MVZ 06.11.2002
 • Prezenčná listina z MVZ 06.11.2002
 • Podpisový vzor konateľa - Vladimír Mosný, Hlohovec
 • Podpisový vzor konateľa - Oľga Margetinyová, Hlohovec
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Róbert Čík, Hlohovec
Dátum aktualizácie
10.06.2024
Domény