HDS, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10540/L
Dátum vzniku
19.02.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná samostatne člen predstavenstva. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí člen predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoje meno,priezvisko, vlastnoručný podpis a označenie funkcie, ktorú v predstavenstve zastáva, t.j. "člen predstavenstva", alebo "predseda predstavenstva".
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie technickej služby na základe licencie č. PT 000221 podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 7.3.2007)
 • iné maloobchody so zmiešaným tovarom (od 12.8.2006)
 • maloobch. so zabezpečov., dozornou, komunikačnou, meracou techn. (od 12.8.2006)
 • maloobchod s regulačnou technikou (od 12.8.2006)
 • sprostredkovanie obchodu-poradenská činnosť (od 12.8.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 12.8.2006)
 • rozmnožovacie služby (od 12.8.2006)
 • veľkoobchod so zabezpečovacou, dozornou, komunikačnou tech. (od 12.8.2006)
 • veľkoobchod s meracou a regulačnou techni- kou (od 12.8.2006)
 • iný veľkoobchod (od 12.8.2006)
 • výroba, montáž a servis spotrebnej elektroniky (od 12.8.2006)
 • výroba, montáž a servis komunikačnej, meracej a regulačnej techniky (od 12.8.2006)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie technickej služby podľa § 3 písm.d./ Zák.č. 379/97 Z.z. v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí (od 12.8.2006 do 6.3.2007)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 1000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 03.06.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Andrea Boškajová
  Chočská 1537/19
  02601 Dolný Kubín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.10.2019
 • Ing. Ján Holubčík
  115
  02741 Oravský Podzámok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.10.2019
 • Eva Dudášová
  Lucenková 1233/5
  02601 Dolný Kubín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.05.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 14.1.1992, v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 15.2.1993, bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1260
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.1.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 4.1.1996 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.5. 1998 bol schválený Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia konanom dňa 6.11. 2002 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Osvedčenie o priebehu MVZ a.s..asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z riadneho VZ.asice
 • Listina prítomných.asice
 • Notárska zápisnica.asice
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Zápisnica z riadneho VZ + listina prítomných + pozvánka.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ z 23/1/15
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa nezávislého audítora
 • Audítorská správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • účtovna závierka 2010 + poznámky + audítorska správa + správa nezávislého audítora
 • výročná správa 2009 vrátane účtovnej závierky 2009+poznámky
 • zápisnica z VZ zo dňa
 • účtovná závierka 2008+poznámky+výročná správa 2008+SNA
 • Stanovy zo dňa 14/5/09
 • rozhodnutie predstavenstva o premene menovitej hodnoty zo dňa 14/5/09
 • Účtovná závierka 2007+VS
 • účtovná závierka 2006, správa nezávislého audítora
 • Licencia KR PZ z 14/11/06
 • Znalecký posudok M2/2006 z 18/7/06
 • Zápisnica z MVZ z 18/7/06
 • Podpisový vzor: Ing. M. Salák, Ing. M. Lopúch, Ing. M. Murín
 • Stanovy, Zakladateľská zmluva z 18/7/06
 • Úz. spoločenskej zmluvy, zápis val. zhromaždenia z 1/3/06,
 • Spoločenská zmluva, dodatok k spoločenskej zmluve z 21/4/06, zápis val. zhromaždenia,
 • Úplné znenie SZ, Zápisnica z VZ z 21/4/06
 • Výročná správa 2005, audit. správa, účt. závierka 2005,
 • Úz. spoločenskej zmluvy, zápis val. zhromaždenia,
 • Účtovná závierka 2004+SNA
 • Účtovná závierka 2004
 • Účtovná závierka 2003,
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2002,
 • Spol. zmluva, dodatok č. 6, zápis val. zhromaždenia, pod. vzor, účt. závierka 2001
Dátum aktualizácie
12.06.2024
Domény