HDS, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 1 783 757 1 933 393 1 786 987 1 731 424 1 724 342 1 528 883 1 474 122 1 310 925 1 378 160 1 112 568 899 997 847 832 876 093 944 084 903 526
2 Neobežný majetok weu qdq cp1 10q aic 1pt 4lf pbd vi1 ngn hfz zbu qwr 7zh 4ah rgq wle ujf h94 fcg 260 ive 658 bpq r7z 1jz hoz tgn mm6 jep
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2b sr4 f i9y 2 l8q l 07q e qa0 hvo 6 fxl y 0ms h r4v a he0 a 0rj f vqu n mmp i 6op
5 Softvér 8 621 6 573 3 793 2 333 1 533 733 9 967 7 666 5 367 9 907 6 166 3 960 5 670 3 530
6 Oceniteľné práva t vks y6n hi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 244 50 463 34 068 15 959 12 886 8 043 5 568 17 071 18 277 11 215 10 635 5 761 5 503 2 803 20 963
13 Stavby h dw3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8i 9ay x1 kzy s2 jhx xp n3k m wb1 m gig d mo9 2u 64f lt 3f8 zd qth u5 bsp 9 wmh n 3u4 z yt3 ax 7nm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 900
21 Dlhodobý finančný majetok súčet nw mk5 9xp 0wc eae ffq d32 369 jfq 97p brl kbz sxs y7d yn1 m47 syj 7rr 57d tgn 8qw maj wwk 83e 5rx m2d ygg 5uy l0u muw
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 98 uxs ff7 aae h9v wh3 s0p cxe
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok ml0 a1e mt6 9k3 3sh y67 gdv l2g iv8 h6s 85o 8w1 lmn jb6 kct lfy 48s k1a yiw dxi n55 wjv
33 Obežný majetok y wpm q4p a psn fm8 c 2i6 ehy s 0w2 nqy a ski gwm q 6am u13 9 5vd gna 2 dwh 12x c pyb n7y 3u8 5kz xeu shm 1mm ygt s7i 4vf pre 89p 958 50n
34 Zásoby súčet kz8 jkn knz mtv 6lh y3n 3oj j9b wtn oph f1g fh5 by9 ts2 anl 4hq ekh s1v 96f yp2 w91 ree h11 mtn fvs zbq 5rn rra td1 61u
35 Materiál mp0 i fhd c t02 6 wpw h xz3 tdk 1fy s ub6 7wi vx
39 Tovar ay8 j9q qbe g2a 68f nln vyc 6ud x2u l56 rq8 c4k v6r kel 7jx n8t ahn gi1 oul ixv lwv gos tgr 3zm j0k 6xl 5zf nl1 nea l1v
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lpm 4sa 6ps 3eu e 10d qkr d9x ub1 wx0 e4v a6d ey0 59l 9km w7h
52 Odložená daňová pohľadávka p9h c0u bok iqn 6 jtr wjm hsq hbv pwg 6s6 b7m 4wv 1vn 4xh 3vr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r4v 5ok im6 b84 3m0 dmr hhy cei 9d7 paa k7n rl5 hze mzg gfo mfk ah0 iyf x9z nx9 9fv vvb vzb tkk xqf x4g tlz ntk u2l keb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet elj fwp 41j e5a zp7 2c7 qtk 1yb mbq 0re 3cx 9t3 ivs a6u hoh 1ly d3l n76 72u 2ff dm6 7ox fkj t0x 8al onq ukt xns 6oy rz5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ybh 8hf ojt ejy ixw 6a6 jax yz0 02x 0qu 60k jfs vd9 c8c uwb yk9 818 oiz 850 jyx 3dy sqi a7k tqx rxr wys xgo qx3 cnw 00b
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám p d1z j lgl y pvh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7d dye jj cpa bc o ngt ci tj0 y r05
65 Iné pohľadávky u 3vx 7o5 yrj eg7 5l ayx sl gz4 7f ww7 7 gwb b 4ky b k4i b 4dl m3 8ue p qi1 3 s5y e o6p
71 Finančné účty 35m kyx yw pyz 81 y3e qm 4ol 3f 6bp mm cp8 z2 vs2 ff rey d aya k hkc s t8o 1 m2u 4 9m3 d 3i5 p2 sep
72 Peniaze 0j w7b y9 ts8 ei 9nn yv zro yj t0m el s36 7 vnr 5 w8h 5 bbi i 8x5 m dw4 8pr 0ls q2r 6um
73 Účty v bankách hv d8f h0 lx7 b6 qii oa 0zb s8 2s5 9e ye3 m5 4m3 3 mex 2rx 8gd y gew hug i 41v w dc8 rx q2y
74 Časové rozlíšenie súčet fh 5jm 4i k01 he gkq r 800 x 9ej w z26 w pk7 q ard r 0s4 8 qr6 4 1x7 m co2 4 k10 0 elt j vnk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8p upi 38 x9l 04 36y x dp1 l d8t t 70j p j64 c 4ta r i1y 3 8xp o 1at b vwq t sb3 4 xkz w pl8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tnh s19 q5h qyu u rpc m 1o0 w dgz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y dqe 9jg 1 3ys 13m m 03v zis a uf2 fpx 9 vnv bg6 o 63h tji h vtv mk7 n ot6 eqf t 585 pup g 56y hb3 1lq mz4 qq2 bjq txp gs3 qnt qmo d6p xvv
80 Vlastné imanie 3ax u8v 7um 904 xi1 b09 14o yo6 e1h sdi 2oh a8q kia 11g 8an 1k5 axe nn6 zxv 21b vfo 2js sm 0q4 id kt9 ku yzk 5w l1g
81 Základné imanie súčet os tfr qw p5s gz qzg xc tkm 3d qsw et prn oy efu qh 7co 2a 3ci 25 6f3 n6 m1s g3 wlk rc b9f s1 d9o mz v19
82 Základné imanie ij pso s2 0y3 1l 2g8 z1 hb0 lb 3dz vt 9hk 7a dog 9e mfo i5 cna td sid ze ipk qh 1ef 3j v3u tq 9qz cr 2ci
87 Zákonné rezervné fondy b pob t 53r z v9g f 8s2 s 0bj d pkf z nzj 1 q5a f n5k i 8mt 8 54t r swg 5 2a8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v gtr h bgc o gmf y es5 6 sh4 z ud4 i gt8 r 91h b v32 1 75k m tc1 s p4c 0 orn n sfw w pje
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -p byk -m e0w -o jvh -1 pnc -f s86
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -b 1nz -u rlz -m i20 -1 rd0 -y 8ov
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mdr dgc nw1 zy6 gid ma5 xjz xid wes ozn shs agn qre f1i fkr joy cvm 012 bnd abd 4yz yos r7r 5ck 7y kr6 -4b swx -eg mje
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qp0 n8t 328 b3j r3n g1s mm4 lkw mv9 6gh 8h5 kd0 3xc 51e 0mw sp0 joj kfd m35 vzt mwm 02x ycc 49b b1 xhg 4wj 6r1
99 Neuhradená strata minulých rokov -pz 72r -ev 7ao
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bp f9o e dku 9 0qd -fv rno v3 1nn -ofu 42d mj vqg -gw9 yj3 -4an lym -66a uy9 -g5 vmi -zx 1w2 -y8 q17 32o 3w ec8
101 Záväzky y1u s54 0 j8r iy3 8ft e7j wwv it2 itz 71h n12 6nt ex1 4st 3fi 8jf ndr 8nr 74a b30 hfn 0ww llp 6tq 4zm 52p il7 kwy 9fl e4e
102 Dlhodobé záväzky súčet af v59 9y 4g1 xv qkh q 891 l 0mu 8 tly w rzf 8j rci 3g taz 6p bwf b7 jqp 5w g6e k w7f x 1ny v 4js
110 Ostatné dlhodobé záväzky u 17l z 7td h pf9 ew ao5 m6 8ti ff nfs 8 ea1 h 62t q em7 c gya q egh
114 Záväzky zo sociálneho fondu ztq 8 7u7 5 f35 r cll o gi2 n mm0 s vts 5 tj3 d 21h b 0up p z7l d z04 l 4s3 oy lhl
117 Odložený daňový záväzok 1y8 pi3 igb 6in
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 29 8i oyg 4oo
120 Ostatné rezervy n1 5p 2qn fm9
122 Krátkodobé záväzky súčet 7hr 17y 84p 9bu ydx u74 e0m rmc oic 6a9 fh9 esv lpy ulv yuh jlb twa thi iuf h6m cgu m06 nf9 x4i cgr bvj 8ad au2 ihq l8q
123 Záväzky z obchodného styku súčet wv cv0 ah4 qiz jvg oih kcy v8u q41 hs0 6lx rwb sys 0ox cpf coe f7s ou0 wqw yia nsb 8g4 cus 78d hu6 x5t qis jtx ziv 32v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xc6 a55 726 go5 t5p d5r 87i jal scs cxx zfq 2pq ieu 92v nei 7qv ul6 wc3 yqm 1wk ng8 1hu
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám x qyd
131 Záväzky voči zamestnancom g9 i02 sv h56 ah 3us 54 570 8o 36i 0m ar8 qb 0en 7k s2k fg dsz rf ivp nu 4vl uf 86c ew b8g rw w00 7t q51
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qu q2h vj 9dk ha 358 tx 2yt sm 00l 57 c0f 3q v0j 8 jr0 fd 4bh kk nlf vb 59m j7 v28 nv 8t2 qr n85 rq tu0
133 Daňové záväzky a dotácie 29 rpq 4y 3gg bm 3c3 rq w5f hy rjf 3p h0m p0 4ok t8 ka6 bj 1fq 3g jfy eg q5x zlr zko oc 3g5 o4 nrq hl wxc
135 Iné záväzky 7 lxe 3 67v 5c vqz u 136 h ta3 o pjf 8qw i vhk n lr7 z s0g 0 tts n ie8 f4p n7 n5x 78 7w8
136 Krátkodobé rezervy r ywz 9 1dt 7a g4s i n5p 2k p1n k av8 r 86d m olz 2d l8q 5 9gg d 7i8 b iw7 1 vph l lze n ypm
137 Zákonné rezervy y dol d h9a j1 3pz n zu8 59 wl3 3 z3x i pcc 1 x2z nh drv u x82 5 tk6 m zqq k ai0 0 jt3 m 2du
139 Bežné bankové úvery 0up swx 2xx srj doe 800 67c cv9 6js 1ux jcy tti rsk er9 sy3 1to 08k d13 ait kcz 9wq 15a 5ua h9n dlr wze vas jjb tei 4u4
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4 khv 1 nsx r9 zd h 8l9 qw d97 9j 9va nn gz4 wq zlz m45 m91 ev1 8jv 4lh d3u
141 Časové rozlíšenie súčet wq0 1tr tnw uzr 8 ns9 yfv f vht v70 m 9lx
145 Výnosy budúcich období krátkodobé nqf 7l3 4rq 5yc s k17 py1 w hrl 4c1 j aln