MIKONA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2094/R
Dátum vzniku
15.09.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
100 000,00 €
Predmety činnosti
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 20.11.2014)
 • výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach (od 1.3.2011)
 • prevádzkovanie skladov mimo verejných skladov (od 4.3.2005)
 • opravy cestných motorových vozidiel (od 4.3.2005)
 • prevádzkovanie dopravy na dráhe (od 4.3.2005)
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom s výnimkou nebezpečných odpadov (od 25.4.2002)
 • reklamné činnosti (od 1.12.1997)
 • výmeny motorových olejov, filtrov, brzdových kvapalín (od 2.7.1997)
 • montáž, demontáž, vyvažovanie a opravy pneu (od 2.7.1997)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 15.10.1996)
 • výroba elektriny - malé vodné elektrárne (od 15.9.1992)
 • činnosti v obl. nehnuteľ. s vlast. alebo prenajatým majetkom (od 15.9.1992)
 • prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva (od 15.9.1992)
 • prenájom motorových vozidiel (od 15.9.1992)
 • prenájom iných dopravných zariadení (od 15.9.1992)
 • prenájom iných strojov a prístrojov (od 15.9.1992)
 • sprostredkovanie obchodu (od 15.9.1992)
 • predaj motorových vozidiel (od 15.9.1992)
 • veľkoobchod mimo koncesovaných živností (od 15.9.1992)
 • zobraziť ukončené
 • maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 15.9.1992 do 14.10.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 13.3.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 4.
 • Zmena spločenskej zmuvy schválená valným zhromaždením dňa 03. 07. 1998.
 • Valné zhromaždenie dňa 28.08.1997 schválilo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie dňa 4.4.1997 schválilo dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 31.07.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2164
Uložené listiny
 • Výročná správa za r. 2004
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Zápisnica z VZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spol. zmluvy
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa 2006
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2006
 • Správa nezávislého audítora 2006 ku konsolidovanej účtovnej závierke
 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2007
 • Výročná správa 2007
 • Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2007
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2007
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Výročná správa r. 2008
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2008
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2008
 • Správa nezávislého audítora za r. 2008 ku konsolidovanej účtovnej závierke
 • Výročná spráava za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2009
 • Správa nez. audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
 • Spoločenská zmluva
 • Výročná správa 2010
 • Správa nez. audítora+Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2011
 • Výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2011
 • Výročná správa 2012
 • Správa nezávislého audítora, dodatok
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 5.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 6.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 7.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 6.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 4
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 5
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 3
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • vyhlásenie
 • Potvrdenie č. 0240/2010/E-PT
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Licencia Štátneho dráhového úradu
 • Živnostenský list
 • Dodatok č. 6
 • Vyhlásenie konateľov o rozsahu splatenia základného imania
 • Zápisnica z VZ zo dňa 08.02.2005
 • Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej ÚZ
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2003
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa 2003
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2002
 • Správa nezáv. audítora o overení konsolidov. účtov. závierky za rok 2002
 • Dodatok č. 5, Spoločen. zmluva, Zápisnica z val. zhromaždenia
 • Konsolidov. účtovná závierka za r. 2001
 • Zápisnica z val. zhromaždenia, Dodatok č. 4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
28.03.2020
Domény