WALMARK, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
841/L
Dátum vzniku
22.12.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Pri podpisovaní za spoločnosť pripoja konatelia k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 672,00 €
Predmety činnosti
 • veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok (od 24.7.2012)
 • činnosť účtovných poradcov (od 22.4.2002)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 22.4.2002)
 • automatizované spracovanie dát (od 22.4.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 25.4.2001)
 • stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov (od 21.10.1997)
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov (od 21.10.1997)
 • sprostredkovanie obchodu a marketing (od 22.12.1992)
 • veľkoob.a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo živnos.koncs (od 22.12.1992)
 • poradenská a kon zultač.činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 22.12.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Jaroslav Janík
  Prokofievova 14
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.03.2020
 • Viera Parkániová
  Solúnska 13
  84110 Bratislava - mestská časť Devín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.03.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 01.02.2002 udelilo súhlas s predajom obchodných podielov a doručením zmluvy o prevode obchodných podielov spoločnosti dňa 22.04.2002 došlo k zmene spoločenskej zmluvy na zakladateľskú listinu.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.5.2001 bol schválený dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 01.02.2002 bol schválený dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20.4. 2001 bol schválený dodatok č. 10.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 12.2.2001 bol schválený dodatok č. 9.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4. 12. 2000 bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 31.12.1999 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1998 bol schválený dodatok č. 5/ k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 2. 9. 1997 schválilo Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.2.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2713
 • Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2713
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 7.1.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2713
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Výročná správa 2006 /k 31/5/06/
 • Výročná správa 2006/2007 k 31.5.2007
 • výročna správa 2007
 • výročná správa 2008/2009 (1.6.2008-31.5.2009) + SNA + vyhlásenie
 • výročná správa a SNA 2009/ˇ2010
 • Účtovná závierka k 31/05/2011 + poznámky + výročná správa + správa audítora + vyhlásenie konateľa
 • účtovná závierka za rok 2011+poznámky+vyhlásenie konateľa+splnomocnenie+výročná správa+dodatok správy audítora
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012
 • Walmark a.s. - Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012
 • zakladateľská listina - úplné znenie
 • účtovná závierka za rok 1998+príloha
 • účtovná závierka za rok 1999+príloha
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30-1-2013
 • Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Dodatok k správe audítora + Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za obdobie 01.06.2013 - 31.05.pdf
 • Konsolidováná účtovná závierka 2000
 • rozhodnutie JS zo dňa 13.8.2015
 • Účtovná závierka za obdobie 01.06.2013 - 31.05
 • Účtovná závierka za obdobie 01.06.2014 - 31.05.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.06.2014 - 31.05
 • rozhodnutie JS zo dňa 27.11.2015
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2014 - 05/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 05/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • úplné znenie zakladateľskej listiny z 21/2/13
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2016 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2016 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie jediného dspoločníka .zep
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2016 - 05/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2017 - 05/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2017 - 05/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2017 - 05/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • výpis zo zápisu z VZ zo dňa 3/7/2014
 • Podpisový vzor: Ing.J.Barták MBA
 • Rozhodnutie spoločníka z 11/7/12
 • Rozhotnutie jedneho spoločníka zo dňa 30.1.2009
 • Zakladateľská listina zo dňa 30.1.2009
 • Zápis z Predstavenstva z 13/3/08
 • Podpisový vzor: Ing.R.Mládenek
 • Rozhodnutie spoločníka z 4/9/08
 • Výročná správa 2005, audit. správa
 • Rozhodnutie spoločníka, výročná správa 2004, audit. správa
 • Rozhodnutie predstavenstva z 10/6/05
 • Úplné znenie ZL z 22/6/05
 • Výročná a audítorská správa 2003
 • 2x audit. správa 2002
 • Audit. správa a SNA 2002, zápis val. zhromaždenia
 • zl, zápis
 • Odvolanie z funkcie konateľa: A. Walach
 • výr. správa 2001, SNA
 • Zápisnica 29.4.2002
 • sz, dod. 12, zápis
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2018 - 05/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2018 - 05/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie MZ SR z 5/6/06
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.9.2019
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2018 - 05/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2. marca 2020.asice
 • Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor pani Viery Parkániovej.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.3.2020.asice
 • Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor.asice
 • Zakladateľská listina zo dňa 15.4.2020.asice
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
12.08.2020
Domény