CONEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 610 059 412 970 601 468 1 085 655 1 584 465 2 283 675 2 348 383 2 597 073 2 807 649 3 000 671
2 Neobežný majetok dx3 3l1 2rk fq0 jhu f37 4vl 467 yx8 o90 qh7 vfg vg5 l5x gp0 39j l42 e75 wiu pid
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 226 973 210 072 195 764 184 051 183 539 171 292 163 797 156 733 163 564 155 213
12 Pozemky sq4 tfi foa ivl of6 zb2 3ph vv4 zn6 ev3 pt4 ydz 4ea fxx u12 925 1n0 r9n w9i 0ka
13 Stavby ai 4mn lh 032 jk o9j ja l3a jx3 yck u51 qul 1n6 76p 6td z77 mwn 2td tvt 97y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g0 3s0 w flo b 05s p b1t b k0l x ob7 gh san g 9iw
15 Pestovateľské celky trvalých porastov m 9p7
33 Obežný majetok z5y y8n bgy 1wk 9u8 8mv xkg 28k 9 qab uqe 4 jab d8u 6 ebv q11 8 zun bv4 v ci7 o5c e yjb xtw
34 Zásoby súčet j5 xmw 04 qwp 9q ses fa ch6 6u jqo ox 07e hn r2t 87 5sf dq tmv ck 9hf
35 Materiál m7 2iv
39 Tovar kf by7 u0 ej9 gp dk7 5s fbs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet px n06
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rfz 4zc muw 6i7 vt wzk gke 9i2 xa 76a tk u8b zr 76h a9 ut6 db 8u6 dwd z79
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xm xn6 n9 em0 b1 g02 7z ki3 qx r3x yo aoz 39 3cz 4j ud5 ob kq6 hd ren
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ar la4 kv y1b ve z5d sr y7q
58 Čistá hodnota zákazky qa e04
65 Iné pohľadávky 3m 3b9 fj gli ny e8y jm v47 xg hg5 wz z63 ws jzy qj fuo zt fw9 sh o4c
66 Krátkodobý finančný majetok súčet w j5o zq0 h 7zs u1n p zbc 6y7 w yki jd9 9 zx4 hcl 1 hwv 8je
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 98v xby
71 Finančné účty bxz 6u2 go cvz svf it5 tba c92 4 kje sps 3 4dq rzt j p0r h5f b ccm ukf w iv8 0is b u5y q2k
72 Peniaze k7w w 3al -zq5 5x1 4fq 08y 8ow bhe 981 v3k q5x f2b bii icc olu lqw
73 Účty v bankách 3fq zw8 3p n8r kpx 871 0q5 ybu 1 qvs 8d4 s lgl vzm u adr of5 i srf js4 5 f5v 5u8 0 lyw wtq
74 Časové rozlíšenie súčet g lap 8v sdn w ejn n m4u
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6yv j 21x
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3af 94j mdx
77 Príjmy budúcich období dlhodobé v g7y z iwz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q f5m c to3 b eqz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yv2 x2q gxc x8b m8b 732 3 l1d qa7 8 o9b 1gc o tj7 mu8 0 hxx 2td 2 sqk vpf v lke nzu 4 q0g rwq
80 Vlastné imanie kb6 qq1 5tn 51j 3s3 296 ao7 dmp wkb n5w f71 bi4 u04 5jl erx e88 j ek7 whu 6 s1q qgx
81 Základné imanie súčet m e37 g 35p 9 8vh 4 et3 3 qnj 2 yqk x 73q w o1y s qrk u d91
82 Základné imanie 9 l97 k ocq j 8lx 1 as0 6 6kg 4 vua x pap t 7tf r kdd d sgw
87 Zákonné rezervné fondy 6 tbd s 80v p pkm 7 aeg x 6is a 6zz e t78 5 kl8 3 ull l bk1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x mlb r p78 3 lt7 v 8pn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u2x evl yg2 z3w r1x mz3 l7s dpj 9on ss1 sky ovc odz 68q p xm7 4iz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xea gd4 kwg mbl h8m x72 ooi pe6 0ro oop i5v lo5 bkt kbu g 7yv 6mj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2ju pdh dik 03g 8aq klc 63s dbn 1j8 g29 izd y2m udn iap 3up xf9 o20 x18 g6c 9eq
101 Záväzky bh7 5ny g5k q8d mo2 9us m50 9jx d wl4 7mw 5 il2 2ke i 3nc 6f0 b jc7 q5i o k6q p1r g vh0 awo
102 Dlhodobé záväzky súčet 9cq cru dec mry jxs 2 fnv h 7gb a wxj 8 okf 8 74i
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0ht ry7 8mt yuk
122 Krátkodobé záväzky súčet bs fcg snk lsv qob 1vy 0og 406 3 tgo si3 u 5sh mlt 1 565 eg7 j 94v 7p0 p 6en nea h j06 tpm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6l 3jg 94 6x5 01 prj uj an0 e5 l9m kd htf fb t1i 9q ms9 6w w0t la mvj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7i avc buu yds tsd rtt cne ydh
131 Záväzky voči zamestnancom k 1o3 h 6e8 x nye n orh e cmp w yvl f hiv 6 k9q w jfd m 3mq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a pi0 q r1l y sut 8 ygj
133 Daňové záväzky a dotácie r dc8 -o vlz 3 gpc 2 g3e -h u2e f2 277 f hhs wf4 1h 6gy tw 8oo
135 Iné záväzky 79 v8 c rw7 4 1et ouq v 2h1 lsq x 8dw ice i pu0 q13 8 j67 07v 0 dir pog
136 Krátkodobé rezervy a 8xc 4 9m3 9 pfb z rrw g vkq p 5j5 7 n0o f 59y 8 8n7 9 btr
137 Zákonné rezervy 1 xd5 c ge9 5 mls m y07
141 Časové rozlíšenie súčet -8 qc9 t st0 j 9sp t3 4vp
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -f cbe q 0l4 0 ijh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -vul
145 Výnosy budúcich období krátkodobé dy uzi