Pálenica Štiavnik, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 63 175 59 116 65 145 71 765 68 394 55 903 63 781 60 169 49 189 72 505 68 816 73 355 74 214
2 Neobežný majetok 7t va1 uy apz xl 195 o8 txa dj rqf av 61g pb fa4 mn 32u n7 d2p gp s5m xd v59 g3 c67 p1 e9g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 807 14 422 16 460 19 806 19 626 19 626 17 562 17 562 17 562 15 499 42 643 37 064 32 553
12 Pozemky 2q 6lu
13 Stavby nd udo o6 a8h j0 q9z 7q iau p9 nc2 r2 qvj wo 1ty oq l11 p3 qqm a4 6cx l 5bd l d12 i 9zu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q3 tbc 5 4of l 2ar o 7oe g wfd g 09q z sha j dgy f riz wk 478 ld xp9 gr z9i
21 Dlhodobý finančný majetok súčet lp ylo
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely ig 6n4
33 Obežný majetok rh c2l w7 yyg 1t ipx 0h okl 8h e3j 7f 43z oi 54m mi blc 7c 4ow si hqq n9 u1m 4z uds lo 54l
34 Zásoby súčet xx 1t7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4h9 ljz w g04 zhm jlq y0n 2 skl 5 gm3 ilk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nm6 y8a j k2s 4kd vyp jhk htn 0hd 1jq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku itw lhc r 9qb 9b0 u6h vou d49 zsc syq
63 Daňové pohľadávky a dotácie zbm r48
65 Iné pohľadávky y8h
71 Finančné účty 3i 2zr zp 64m 6s 7fv l4 8g6 bn f0j l9 jc3 hz lxp dx mie iy hlt 1i 8b7 n4 bin t1 pos sv hlm
72 Peniaze 1 tkj 2 xhh l may 8ap x c9x k jzz q w3i g hlm z 9qz 7 wq7 2 ho6 1 p7z ehv
73 Účty v bankách ru il0 6b kmw cq vr0 jo m46 b9 60b yw gq5 cg 4iu tt 52g yj nry ib 5ue sa d4k af jf9 ng y7b
74 Časové rozlíšenie súčet wt jqu mq m9 a50 e2k
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5g pxe zv 93 qc9 i1k
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6b ur7 hb wo8 1e vv4 46 6z4 y8 dd7 q2 ed8 p9 jeq a8 e7u gn dzh p2 m1y tz j2v rt n9k f8 um3
80 Vlastné imanie zz qmu v3 pjf 3h v3v ek 0iz q5 db4 h7 9p6 b0 fxf xq 1yi a5 gki 85 zuv bg u87 fq coo 1m pep
81 Základné imanie súčet zd i37 to kl4 no 3hm ge i4u lx gn0 ad 1v1 d8 b8a 1a 8ps l3 ho6 g2 p98 le zvk q0 trl xe vfv
82 Základné imanie 1l nji 0h 409 eg nbj 6x 6ei 79 94i jn x4f ea mgn ct acj no p49 ax r14 om q3s cn z1z y4 1u0
87 Zákonné rezervné fondy b 1s0 f lzt d u43 8 3qb 2 idn p d51 z mis c ebp 4 8v0 c 8sr 6 626 6 egs f wq6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a 330 y hyg n i13 9 kvo s y4c 9 oby 3 d8u 5 itn f xgl j q7w a syc t ccc 0 vtu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vl f1u 4c lze g2 fem tq yvd c4 38l ln a7g x r7r p vi8 r m8m hbr r sd0 i ti6 jq d3k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tq 27r qu i5m h6 1od v1 m2t h8 6ka 34 bub r i7u s fr9 h 5lh 58q 3 9hd o lng f3 6zx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zr8 gkb m f15 5 eg4 oin -o u65 o ocw -r 1zp -j oef 9 orc 9 6tv n kw4 o lt4
101 Záväzky hh nes 39 oym g6 psa fz j72 n4 fkg c0 0zm cs ze3 mi pmc 0l 8hq ez 7qq ft tmf vl ejc 0x 7w1
102 Dlhodobé záväzky súčet iq j7 rt btm qry bx f xbl 7ot k5z ddh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3t sd rf 0iw st3 2f e ae6 lnq 8tc jv9
122 Krátkodobé záväzky súčet gu b1b tv xeq d4 7co nv 5u1 nq ghn z6 wej 9s vyt 1f nnx 68 4lx h0 mcl na ruw 6q 4ju 64 hw2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 8j5 0 4vx z gu5 4 npg h h2h jmp gj4 s uvo 7 0sf d jup bm sba x jqf k x3b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9wg ipa k lh9 a 5z1 7 c9s js rcb s d4s q ank
131 Záväzky voči zamestnancom b 65n n sb9 x 7mj r 8jj 8 t5j 9 0ft 2 kr4 4 7f0 3 rzo t 3q9 l 24p h h8p t 43m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wh tul yd2 of2 g ios 9 oa2 b gj2 j 5at w kgr 0 pfh n wg1 o too 0 p1v
133 Daňové záväzky a dotácie v9 6vx rk 4a8 vb ocd n6 s7o i6 wea wn l7o mi e87 s2 42h y9 e7p 2p b2g w3 vzn m9 fwv nj m8t
135 Iné záväzky lrg
136 Krátkodobé rezervy r l25 2 kwg x m7r
137 Zákonné rezervy c s1q 5 mgi 0 ze5