DB SLOVAKIA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 64 0zx it 855 sy lq6 j7 8pz qs x75 bh 92v t0 k73 i9 s8o 1b yqv
3 Tržby z predaja tovaru 9g 4tu l7 thh ic oz2 om d3d jy 3qj yo 0vt vc a37 or 828 iu iwn
5 Tržby z predaja služieb 16 494 18 834 21 990 20 280 21 000 28 385 23 900 26 400 29 880
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 ynd a qx9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l3g tjh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zj 48g 53 5rx r7 5rb jq y5o xb bo7 ut 8wh 1g rx1 sv p58 45 qhs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 38 254 32 459 20 360 15 581 32 632 45 260 44 257 46 311 32 381
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 psf m jhf y qqp 9 gke p xah b y5h k e6p y gxs f r0h
14 Služby h6 ufp c9 fc5 xt g14 rr jzv fq txy m3 ilx 9m 9ei cj 5o5 zs i01
15 Osobné náklady r 814 r pr3 t lra 5 jnm
16 Mzdové náklady m 2qa h 5n2 s oyl
18 Náklady na sociálne poistenie 42 18 20
20 Dane a poplatky dee h4o 43r qus ysz st b2 ddv s12
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r rey 9 3mr 3 knt z 6lo 2 77n 4 8m6
25 Opravné položky k pohľadávkam ab8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n y0d g lkk 19g jva stv 7no 54z px4 gtt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z y0a v cio -c 7u8 -1 3q2 hyv r mms -3 3yt -z df9 -y 1zk
28 Pridaná hodnota 3 jpn 6 7ku 9 02u 5b2 1 h6d l 6my -o p77 3cl a 7no
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v5a h a u e b 5
39 Výnosové úroky r4 0 8 v m 7 t
42 Kurzové zisky trb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xgk om qz 5n 6q 53 ie tn r2
52 Kurzové straty 5bt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wrv tc 0m 8e v8 jv q8 ok 5n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -082 -pw -zk -m1 -vw -lr -5m -6y -k9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -g g6v 6 e1g -o rum -i 2lw g3u 1 x3c -v 8qh -7 vuw -z eog
57 Daň z príjmov k j2s zqa f7m 915
58 Daň z príjmov splatná y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 900 1 974 -1 070 -3 221 -469 2 268 -4 845 -2 340 -2 718