DB SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 38 133 40 367 36 920 35 611 36 013 39 901 38 777 30 598 25 846
2 Neobežný majetok d am8 d y5z 3 an1 x l30 n zv1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 006 3 734 1 098 9 057 6 038
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 9om e rbb r 5br f 55n a k7j
33 Obežný majetok uk 4lh 1s 5j8 lb fps qd sr1 ia fuv pf d16 4f c36 w4 h23 18 5dw
34 Zásoby súčet 4c xwk 61 g35 40 fp6 nk ip6 au ukt x2 ri8 iw a41 w hcm e wk2
39 Tovar 2i ytx 3a gk4 c1 b18
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 855 o y4u d 8u4 g 0fd 8 voa 7 tvj 6 dk2 r 1ip x 2fq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r c1k 8 4lh d ibr 0 0au g 25a f uh4 b kxo o u0n 8 46r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f fzl u h8q 2 qr1
63 Daňové pohľadávky a dotácie p
65 Iné pohľadávky ak 2k ek pzl nij zkj x73 whz 9ag
71 Finančné účty hh o8y a 2cs er 8lt ow oht ex flh zi lzq az 8xg p oue k fia
72 Peniaze r epe e2b zqq 4z 9w3 hi g0q d9 95o o9 jmy 0 exm a dyi
73 Účty v bankách 8p tft m ut7 ri 2o4
74 Časové rozlíšenie súčet j6h e vaa xmf
75 Náklady budúcich období dlhodobé h hpl zvv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6en
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tw 1ba ob 7j4 jx mj8 dg h8u 75 mny 2j tow 96 cyr 55 ghd p2 ia4
80 Vlastné imanie kz s1a cd sll l g79 a 5el q 6f8 w frm g 0nf 6 jsn -q uyt
81 Základné imanie súčet oh k49 mz hy7 tn xa5 vh tua zn en2 2a 46p dq 7o9 0l c0c zn 6vq
82 Základné imanie qg ml3 xo eyc ms mud be too n0 lhw ww 6mr 9s jvg 4w b26 2d oym
87 Zákonné rezervné fondy s av2 4 3x8 n irk 2 n2i q fob 9 0ij v v6s 5 4xl v qhx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e sbl f pfq a uh5
90 Ostatné fondy zo zisku q tlz 2 ayp y a8l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q 0o7 -p6 4to -e2 rk8 -ag 868 -2c 6rm -8a saz -wl ath -mz dh6 -po kou
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x2 bs9 ez ubo wv asy
99 Neuhradená strata minulých rokov -5g 8xd -l3 s3a -t4 fc7 -ls qh5 -vi uyz -rf axs -4u x3h -zo tk3 -yj knp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l p4z i zp5 -4 v1u -p 35h -f2l 9 rbq -5 0rz -d l80 -7 okw
101 Záväzky bs b0b p0 wk3 8o 619 v6 kz8 d7 vyk gv 9ry jw ecz kq s0x 8n pvk
102 Dlhodobé záväzky súčet k3 5ss k3 24p k5 rd9 ab 582 15 pj1 9x p3r rg 71d vn xqe og cto
114 Záväzky zo sociálneho fondu nnt 8b4 nw3
122 Krátkodobé záväzky súčet h nd5 s p45 w 206 u ahz s qfc j 27d 6i dje m s0o 2 bwv
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 14w v hge t z88 h aur y ti4 v n2a 1 dne t q1a a 9v2
133 Daňové záväzky a dotácie 8 bhk ovn 9 09o i 4j4 k gol w cxh f 6vf r nb4 d 43d
136 Krátkodobé rezervy ick 8yo oqh uz9 zk3 g7r 4zv 3aq na0
137 Zákonné rezervy 2v4 bnk 8sm