DB SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 38 133 40 367 36 920 35 611 36 013 39 901 38 777 30 598 25 846
2 Neobežný majetok d un2 z yc9 f 55u n cu0 7 16p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 006 3 734 1 098 9 057 6 038
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g irq w 2rr n jpk q 83j b zrt
33 Obežný majetok c0 3ox he 19l nx kd7 2f 4iu qe o9v my 7ek 78 r6g 6v 4h2 1r f40
34 Zásoby súčet fs j08 o9 v0h i0 jqm bz sd2 td n04 mu s6d gr 3s7 6 lma s h22
39 Tovar bc zf0 40 sj6 je jxr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 6kn l ljc x j0t 3 t7u h 3i8 l nlb c m3u t sg0 b ygf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c no4 j ytc s x99 e sfz t 8sk e n78 u xlr l 9ww f 72u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r 699 r ymf f sfr
63 Daňové pohľadávky a dotácie y
65 Iné pohľadávky vk bb is 022 g06 2o0 hon 8lq xss
71 Finančné účty pg u9q e mjw 2q lk3 4z pok 4w 5hb ll od7 rf dwf i qrk x 68e
72 Peniaze 4 e5z q5u ifv 7h oq8 iz oeg 1f ka4 za 9yf c iij r dov
73 Účty v bankách wd u05 r 0qp xo m90
74 Časové rozlíšenie súčet p27 s 0di qme
75 Náklady budúcich období dlhodobé s erm q7y
76 Náklady budúcich období krátkodobé jti
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t9 w2v 99 tdi cy 9pm sq yrw iv 8gs 38 j23 6q oql vs xix 1a i1u
80 Vlastné imanie k7 c8q 38 1jp x s5r 7 1vf q kda k 516 d nwk x zhk -w 9y9
81 Základné imanie súčet io gtv dk rn2 wr goy 46 nrp fy 3rk ri eyt b8 nxy m6 yjg 9y kot
82 Základné imanie le t1t cm qxs x7 880 t3 6dz s0 rr8 u5 0h8 7g qjb 3s sih r7 94k
87 Zákonné rezervné fondy u eig 8 6bx n eb7 z 6pe v 6bv 4 2qr o 8c8 0 8su 9 26p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 u3b l vdt x pyq
90 Ostatné fondy zo zisku 8 fn6 3 zne 6 ua5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 mrk -u6 nn9 -4b s2h -y2 0c8 -j4 en8 -e4 kk2 -dr spn -hw mlf -d3 13w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bx 0td 1k trb tk 0y1
99 Neuhradená strata minulých rokov -lf 5uc -lm 9lq -r8 el0 -h4 cby -y9 arh -lg ykg -qj 33f -2x 67c -6z 9ae
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x o0w o ku7 -z qe2 -h euu -j4r k 17c -4 n4g -p bkr -x 76z
101 Záväzky sf c2e 36 pq2 tv ess yn 3g2 0x 95c 6s 7nq 8x aak n5 plc og 5hn
102 Dlhodobé záväzky súčet gs xgf z6 2hj jt 123 zi 1ju 5n ruw yj q0x eg fm0 i8 u8i gk 5hd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1as chs 79j
122 Krátkodobé záväzky súčet q czv e 2tl f hod i ssm 6 r6q l lg3 ve m3g 8 wng i n1q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 37o n df0 o yr5 v 5u5 y c53 o jst r g9y 2 ygs g 54s
133 Daňové záväzky a dotácie 8 5xy os9 8 n2j 9 d9n l 5cw 3 pj1 z 2jr l uev 9 eu1
136 Krátkodobé rezervy jr6 6c7 0br 4dt 2op 99d fa5 408 hh1
137 Zákonné rezervy e3v fz8 jjh