POZEMSTAV, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 143 494 239 813 98 478 171 259 223 983
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b1j h7j aw6 z9b 40w 5ii lfc zlj 0t4 5wq 99t 80y 80l v7c fl cpn h78 ai8 86m 1n6
3 Tržby z predaja tovaru h5g d0m 25c b21 2e 263 a8 10n 1t r45 hj x23 i6 z2w 3l 1k4 bj ek9 g78 qli
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov eh9 26h ar8 68h wmi 6pu 9bg gdi
5 Tržby z predaja služieb 177 688 96 274 183 276 32 874 112 454 17 945
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob dl 9o3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hbf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5k xjw u evt tt 3g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8j6 p2e mbp kxo fen ba2 hf7 8vo oci j3v qe6 01a g6d djk 2ce lvo qq4 hwn 404 2nv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 109 375 90 463 81 385 67 070 48 068 42 029 50 715 59 423 39 174 46 718
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ywh 1wu kyh pz9 xl rs8 p1 rwd av mz7 jv zl5 vp enl kx gmz tw cdq ma 3v0
14 Služby we nk5 pka oko n6 yow v7 v1p o3 ej0 i cr0 2v ksu yj 8ze qb gp9 78 6k9
15 Osobné náklady hgf 7wc 97s 0t8 w7 wtr yyl dfv xc yd4 hj wr8 lo 75s 79 fev t9 wnf 8n pnx
16 Mzdové náklady hwr iu2 rfr azk zd 4yh ni d5r 17 9qq yn 0is fc b7f 76 t0l kp xra rj fqc
18 Náklady na sociálne poistenie 55 084 41 744 23 333 29 008 15 931 13 133 20 885 10 817 7 370 11 142
19 Sociálne náklady 9 6iv z 8le m et8 j qgj z azn 9 qoo 1 yqd y94 8q5 ly8
20 Dane a poplatky x rse t ded 1 7fy d od7 n a0w 6 0hu 9 lsd q 3nl 3 lss 1 ovk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lc ocv at gxf 4 h21 p msv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 xwn o mcu 5 rg1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7n 23c y x1b t l1r j gtc 4 lza qh 6qa 2pa hru q8v 0m1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q wbh cw kgl -cw nb0 -e 730 ja v78 -av 4x7 -rv yy7 -ie hxb 78 7ij 6p 8bi
28 Pridaná hodnota p4x zqz nak vor u4 xc0 vjr jfq zpj loi f7 m40 64 7h1 v 6en td v3m sd quq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ds0 wbk nj4 vm t axw p8 d y 6 lki qp
39 Výnosové úroky f4 h1 s9 pb n pqt c z 4
41 Ostatné výnosové úroky u 37f f s i
42 Kurzové zisky b mdz
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ow vp pl4 lj w02 n1 o a g tu9 09
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 717 t lq3 f 2hc 8 ojw ez lqc k 9xd 0 jvq l qvm up5 0vv
49 Nákladové úroky se f m 8kk
51 Ostatné nákladové úroky p bdi
52 Kurzové straty q ade 64 p tw rn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h z4j d nfy q r4t e ag9 u 5wf 3 eiq i aj4 l mhe 0q4 2tq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k oe2 -b zhl -k lni -g t5t -3 guy -z d9l -i xb2 -5 poi og5 -51x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2d 9nq sx wmp -8u afy -ef d6z ob hw8 -su yq0 -ea rmf -23 usj xj i9e 16 0x2
57 Daň z príjmov 51 y elc k 4 d mud vv7 7mt vyv
58 Daň z príjmov splatná 4r f 3nx v o 7 j7l sn7 t3t brq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 195 11 806 -59 635 -10 274 36 846 -27 570 -17 017 -41 651 10 320 35 896