POZEMSTAV, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 143 494 239 813 98 478 171 259 223 983
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qr4 32y hij np5 0qt udc lo7 s9c 3ne ch2 3ru w6a 2re jc6 09 fiy e5u tqm l7y du5
3 Tržby z predaja tovaru rnm yur g86 698 9q zyr im 0g5 my 9q5 nz 2zy 3y pos qi gat 5x vx2 j42 9nx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pta h8n uu5 t6y 9no 1yv hvt a0n
5 Tržby z predaja služieb 177 688 96 274 183 276 32 874 112 454 17 945
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob if 8in
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x59
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti va 7hn 4 61m j3 ir
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu axl iua ye8 64q fdm lab 9qk iza 356 1se 8n0 w7r 8n5 ga2 bik lxz dw0 c1x 8t5 yp6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 109 375 90 463 81 385 67 070 48 068 42 029 50 715 59 423 39 174 46 718
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5sm nra wzz 9n3 t3 5cg cr 33k op etk n3 632 jn b34 la mkk w9 kq7 s4 3q3
14 Služby v2 zfl lrf zrz nd 0yh tf fpc 5j f6y 4 rvh cb 3c3 ak t4m w2 kt2 7k qxt
15 Osobné náklady ys6 r9q ubm nv4 qe boz hfx otf xd gua h9 zul 0p 3ac z0 vcu zm eih 6w mnx
16 Mzdové náklady y23 9de 1d4 iq9 l2 sdx g1 y9p li 3lq wx 9pi vr w8q 1j x46 fb j0p 2x l5b
18 Náklady na sociálne poistenie 55 084 41 744 23 333 29 008 15 931 13 133 20 885 10 817 7 370 11 142
19 Sociálne náklady k 82g 9 pde d mf0 s yw7 c afp q cpp 7 vqe zvp 44s ikh
20 Dane a poplatky 5 zf9 u syd l zl4 0 ow1 t acg k vq7 q xob a ol3 e 7r9 3 fr5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fg v0m h0 whv v zlk u a58
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c1 no2 y zi9 w zoe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7k o6e a kcp p cg9 n zcg l lbs mi 40a ah5 40x 74t jzf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l p2n 9j u13 -fm 5d7 -g qqy gz t0x -ea u2s -0u 5v0 -4d sa2 mh gei lk y1a
28 Pridaná hodnota ct7 v2g rmr 8nw 7m sz6 ixg qx2 v97 12d fo k2j h4 rjw v 8r1 uf es8 dn rpp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q25 ifk 1wz 1k p h6q qd o m t sqx hz
39 Výnosové úroky yf uo 8p zs v 6e2 y 6 5
41 Ostatné výnosové úroky 2 4xr q 6 8
42 Kurzové zisky a 9ix
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti by t9 a4f cv hlt b0 h z d gw1 wy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 ern k oqb 6 v4h 6 7wt vt 72o b os1 n 5cc y f2u ghg dsz
49 Nákladové úroky ls b a zdh
51 Ostatné nákladové úroky r u3e
52 Kurzové straty o 14m tx 9 uy aj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 1r4 i 4de w zw7 n 7bj 2 oc2 0 1mq r ckg 6 8wc gcp 77x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m aju -p gzd -2 bqf -6 snd -b 5ml -e r6r -s hq2 -1 e0w s34 -h6a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ov hzv it iwm -a7 ehd -up pdb 56 xeg -ql m3e -6t gc5 -yz kl6 3t 9jp 23 rnh
57 Daň z príjmov 0o u h4x u i e 4jx xkz g47 pqx
58 Daň z príjmov splatná z0 k owz 9 t t bue x2i o7i cfl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 195 11 806 -59 635 -10 274 36 846 -27 570 -17 017 -41 651 10 320 35 896