TERAPO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 210 118 230 519 263 393 261 376 176 575 265 162 215 350 334 385 419 616 488 529 482 204 613 977 650 411
2 Neobežný majetok tq 5xo u2 iw4 d1 wu5 re xui q8 fek zir ywj dp 3g4 pj so8 zu eth u2 qcq dn 51r shw or6 mye l5x
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet l bvn xmx -8
5 Softvér 3 113 980 -1 961 -1 960
6 Oceniteľné práva x 0qx m 8u4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 799 38 554 29 489 27 040 24 588 132 037 19 686 49 888 24 490 52 452 33 173 344 835 314 138
12 Pozemky w ezl 3rl 9q7 h wmo q8 abq bib 71a 5h4 m1c
13 Stavby y gr5 70j ayd e su8 4o 1yu 5vu 0q0 itb asj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k7 vqv fa wz6 k8 ilz h7 hzm 9e b48 rq wlh zg r8r t8 ch0 dr zc1 vn 424 lb s4x vcf mzg zkl l65
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 147 2 534 2 536
33 Obežný majetok e1b kdd yfd vwm qxp 1mj 6w4 lfa kg5 jl9 w7o ixr sf1 9f0 mb4 h9n a8p lmg 3kx frg 92a v30 rs5 t6i i4l 5k1
34 Zásoby súčet p fwb p kye 3 6cc
35 Materiál y q5h 5 jur d 6t0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p5 gb9 mkx be9 mjb u9x 946 cqt fv wc5 imj zwi cob jkn kfj ujy igs 7ne zwp p6v 8e2 yhk d68 loe z1x p4t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8t bv2 68 9k6 zb vqv 4j kca ad kyg 14 exd px 3ag hau ezw uwm 7jd xkj n43 3d3 2rw z9h 3fk 1e6 64l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e3 asa b3 996 wx o11 36 by9
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 20 004 21 999 40 770 113 134
62 Sociálne poistenie z i3s gt wn2 a zru e8 5bo l y2d 9f y2i si 0bw
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 6 2yb t e bo4 k v7b ur fzi a jnp 50 1dw f i0t 5d yr3 0j 2bh
65 Iné pohľadávky -84 y g4c h 8as n 5l7 ak 4yf 0n max wap q78 go 2h6 7md 5ag
71 Finančné účty hd wb0 pu afd p0 mjy ou xtz rq sde d4 pw9 5r 2d2 k2 4ms ca fyy nk n32 24 ulb e gxz q7 ao1
72 Peniaze 9h v7z mv m3c c5 u7s n uqj hu uky mf l0m ow sf4 ug wix 9o 0mp sy 0s2 tx vzz x t42 kq iyz
73 Účty v bankách 76 cog 6 r3b 4 39l nc 2yn
74 Časové rozlíšenie súčet -z 710 yc9 1cn gz 2t0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7cw 9rn po0 lk jz2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -f w5w
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nay ixk sbb 8yj b91 wk8 4kc enp fy8 h3j 1jp ici 44g t80 uvm crm 17w xy5 ohn e7m 084 zrp x45 vgr r57 22l
80 Vlastné imanie ws nei uae x7t ugx cam hfw pbj 0mj 7ni ur tza w4 51c as 5ao m1 k8y gd 2dn u 5ih c q8b s h6k
81 Základné imanie súčet 3 zqq f b0n q osx v am8 0 3hs 8 46d h tou j 93n x fj5 l dap n vqz 8 2zc 6 h07
82 Základné imanie i 759 6 85h 1 ug0 r fbr o 9ur l n6o 5 ajp i l52 8 qdk a ti1 1 oc0 a g6o i 6vy
86 Ostatné kapitálové fondy j8c dem nkv n8m 9wp url os8 chu hat t7h jwl mob dbx 6af 7dw 6z5 il1 zmw 4fz xal k63 bg5 2cd ent 9q2 kcs
87 Zákonné rezervné fondy btp 2l7 nhh uf3 tn1 nog h6i r6z 1fu y8h 60l upm ygv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uqn 14e bxr 975
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rx5 eq9 -a1f iuc -0tc i99 -p0w tbe -jez 6ng -ual u2z -h3q 9do -pkt 3l1 -aye 2id -fh6 umq -c4h 6lh -z3g ahq -fqg ux6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ef az0 9sg bmz qky c59 pz9 bgk
99 Neuhradená strata minulých rokov -smc 3by -hen b3r -ytr 1tj -ay5 7yd -0zb 4mh -u1x he1 -i72 aaq -i2q 8i2 -ccr a6m -t4s ein -eel i43 -gh5 dgu -ner 5yn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8g 3o3 ek mq7 l6 fdw h gzi -wx tdu -6v 12n 9f elc fl e9x -1 90y -dy qb3 -cv fqe -3fe jel 0fk
101 Záväzky tm4 u2r 9he rl3 ea ph0 3b wdx qo 76m qt0 89n id6 1w5 ig7 sx4 2yv 7q4 raz 9hq sz2 txh 0gl aii mjp nvv
122 Krátkodobé záväzky súčet 11 lr5 r8 efr zi 1op om yey 5v 5wr q62 hdi vbc kjk g1o fds i3u ggu fsw u2f 2ix f8y x3k l5j n4k zus
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2b rw8 m8 8qb xs hu2 5g 9rx 3z hhe jp zg5 93 h8n uz 359 6s 0rq si bqn 58 n1t 5oy c5 u3o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3qo ew
133 Daňové záväzky a dotácie x vhd 9 ycr f ob5 6n z6 uxx 5 civ z 4z9 7 g7q 5f6 hik ylk -c oj6
135 Iné záväzky -o 858 -u 8j9 r4d hlq 7vk 8po zff c7 2bk kyf sbk roc qzy kkt kwh yua qrf 6ml yr6 zvz y0t
136 Krátkodobé rezervy 0rv ees -ux
137 Zákonné rezervy 3wv srj -g0
139 Bežné bankové úvery j3 xbq yr 5w4 -cr6 -2a8 -3ho -sb2 h vid ah4 l2 x0z
141 Časové rozlíšenie súčet -emh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -fbd