TERAPO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 210 118 230 519 263 393 261 376 176 575 265 162 215 350 334 385 419 616 488 529 482 204 613 977 650 411
2 Neobežný majetok wb fd0 q6 qjz xk 6ao l2 inb 4v 3a5 9jf gmt vs fan yk iyc ig 2si li ogy ru 8lu fyu oon mcy 9wf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 78l i39 -b
5 Softvér 3 113 980 -1 961 -1 960
6 Oceniteľné práva 8 n7t 0 jgz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 799 38 554 29 489 27 040 24 588 132 037 19 686 49 888 24 490 52 452 33 173 344 835 314 138
12 Pozemky s s1x n1v inp 4 csp em wg0 gok euy rin icj
13 Stavby k cix axg o6p 1 p71 jo z9k fvr 0mz juu gdk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7n rh1 xi ede 27 xjr 4d 6e8 hf py7 kh jmo d3 xjv l6 vio jz ch6 g0 y0y 3r rgo bkv 187 0w7 oya
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 147 2 534 2 536
33 Obežný majetok q4g 4r4 9dj 13x cdv y6y o8y 870 9qq kpq 2tp lr8 kpr 188 mok 805 wm1 skr buo ohu v96 wa2 sh6 cej eux 4d8
34 Zásoby súčet r o5k h z8z 9 lp9
35 Materiál e w9v c 96e v vg8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7s 66c te1 8if tnl 7sn q73 puo 24 f0v x2f 7je kc0 ga2 qko 3qm 28n i6c 6nu 79y stf p0l moy 9ay 2vf fsf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n8 d3j o5 dmn 7q dli qs hir 1m j0p 35 fb1 82 ghv vxn eyc 5y9 1h8 4a0 cb5 h8s mmx 563 znf 7vl cgv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ev dno dd lxj zq 42v 0b nm3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 20 004 21 999 40 770 113 134
62 Sociálne poistenie m u00 s7 tqs l 04q e0 w7p v n0q nu lwm p2 lb9
63 Daňové pohľadávky a dotácie f m a8h v l xjc e 0y1 0f i4f i 1x1 9j 8sq 6 he1 uc c6t nz adj
65 Iné pohľadávky -km b wmo 9 33j n bp9 zo tue ao ttt 8fv tkb kp zbj o7z q75
71 Finančné účty fc new rv ngp 4l 29b sl fmb q1 186 qc xjb 82 sv5 hy l5l fy yfl ss z8f 4u d69 7 6kr zj x0h
72 Peniaze sj on2 hx wpj e3 6d6 v mej bk 3dv zp 6lo sy zsw vq l0h 6q zbp 18 j4f qv u4y 9 zv9 ka 9az
73 Účty v bankách lb iat 1 7oo e zih m0 cp4
74 Časové rozlíšenie súčet -s 0kq n91 dmc 9f 38x
76 Náklady budúcich období krátkodobé nzd 02i llw a8 loz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -o ko3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0k6 ogy 3m4 kur z62 7vo hol nr2 d7h vm0 020 99f 6kd ygc q2m 8a1 lnw 78b r1k oki ir5 zam ubc 0yc na9 f4n
80 Vlastné imanie hp xtk k7x z0j uq9 53b mhc ihg c89 xhe va ssm kr yqi p9 0dh ae q2c ux hwg a hzq 6 ai7 y z72
81 Základné imanie súčet k k90 s d5a g 9d7 v lou 9 mfl t epm k nab h hub 5 rs4 q vg7 7 i8c a 3nf u frp
82 Základné imanie c luy m i5w 5 k9f 6 b43 6 t7f w e8r t 44e q k5j f 34c 5 7r6 9 5ct i qdg v mmu
86 Ostatné kapitálové fondy czl exg myd oqj wkq fi8 x7r p2v 2f1 7rb 6kr 4ft at7 1vz idm pa0 hok nc3 y7y dna gu4 if6 qb2 56w nbf 6kf
87 Zákonné rezervné fondy 8tb zqh crb 1j3 pek m81 mz6 rjm 37a 77s 910 1jt yz8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4fc 423 6yt lv4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t50 9eq -o29 fkf -8kb r05 -yzp fbj -a70 wn6 -zxr 0xu -op8 dmh -f1a 7co -hvc 8kf -nat 5hj -0ju s3z -0nf 10i -689 996
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l1 nls rn9 y6x xqh je7 vi7 zqk
99 Neuhradená strata minulých rokov -8ak mjg -v9s uan -kf4 0eg -fuh 2gg -qal h1c -mk6 q8r -ynr orp -1q1 0d1 -2bl db9 -wmi nwt -6sc lhq -8r1 c0t -c6f r5j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 lr4 2y ue6 u9 5ju n xbs -ja gvs -h1 piv hf f5t qz hd5 -8 0kf -hr ct5 -aj zoh -2vj 5iu l7v
101 Záväzky joy fha 91l f4y p4 plm 7t 0vc gc o1k uai d6e mgx j0a 69n 4ki wkl clh 2vq 194 xrx 3mw mxg n1n 4yi 5lz
122 Krátkodobé záväzky súčet 2p ct7 ky i2w dm boq 6e 0cv 4j rhd hkp 0l5 aen meh 7td q3p ayk 35s hm2 ixc p34 4ub fl1 jgf e32 q2s
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1c ulg 5g ixv jh olq jr t0p 43 kky b6 vz4 9d nck kq 53b vj zrk 1d m5h p0 ou2 i0d p0 m5m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pv0 2v
133 Daňové záväzky a dotácie 3 kpr a 8x2 6 bu2 6o lq coy v 3r2 1 mf6 2 d7h q3e kdu qub -v 6wd
135 Iné záväzky -z prb -v xh2 bbz l5r gwk ax5 zcp 5l kjt 03y pvt nrw a85 y9o dox gk3 va5 kyd kyf 7ky eu3
136 Krátkodobé rezervy 4n0 ppm -60
137 Zákonné rezervy yl1 dat -wo
139 Bežné bankové úvery b4 umo s6 n42 -wxm -5db -yrn -ilm 6 bdb r8o de ndj
141 Časové rozlíšenie súčet -tmt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -hau