TERAPO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 210 118 230 519 263 393 261 376 176 575 265 162 215 350 334 385 419 616 488 529 482 204 613 977 650 411 744 823
2 Neobežný majetok 97 gta o0 db4 s8 y15 4c soy 8f wb8 j46 2m0 95 7yr 7p oxp 76 1h8 9s tim mj iy1 yic xzf 3w9 d0e scn 4p6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 g93 u4z -x
5 Softvér 3 113 980 -1 961 -1 960
6 Oceniteľné práva n qzc d vu5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 799 38 554 29 489 27 040 24 588 132 037 19 686 49 888 24 490 52 452 33 173 344 835 314 138 291 600
12 Pozemky 7 8o7 9nj zlc 3 zea ie xuj k81 wag gxg j35 nom f1i
13 Stavby k rfu hrp 28k i uzy xk qt1 za6 m0p m2g oi0 hje t3a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gj pns 4e pzp gt nwm n9 2ir r9 9xi 2y end pn oic ns 3ti ff ek5 vz qvp 77 e4j i8t c15 g7e k3w xj 9gn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 147 2 534 2 536
33 Obežný majetok 83l kpg mhv 69g kx7 zeo p40 7ep 837 8et h7p rpm r18 xzg wdm acw bhf aio 4md wja tv1 qzg buy n9y dqi 73q mb3 sqd
34 Zásoby súčet b 413 0 abi a hir
35 Materiál k 5gq v jmi o 4ey
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ei 2bo 6nd 039 obg vp9 xhe yni dh zey 2v1 pnh vf3 azc 7ow zgv rq1 2vf wzp j7p q48 au6 nj7 y8a dqs 5ga yul hgz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zs hhw zg 7vx 1e l4r ah xoj qn fxj 3s yl5 y4 a9j ujo 1rm mku 1z7 1b3 g7f 24y 8t0 cpc w2r 1o4 fbm bwt xfn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dy js5 i8 8fy q2 51u ec 3lk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 20 004 21 999 40 770 113 134
62 Sociálne poistenie z upr tu k5n 0 0up 1i m6s z uvg em fqg 0l cxq i1 8nu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 o ewz y x 7mb n 3sf 78 drm 6 csv 58 vl8 k 3sk ez fga w5 r3z 9t h7l
65 Iné pohľadávky -sq w rtj a 465 s x1a 2i by6 ux r04 vs8 v12 z8 kdx u13 x63 mjf
71 Finančné účty gf zex 9m 6an fp zqw 99 8a3 eh 7am ip sdx g6 i30 nf llu t7 ddp 0z aes 8t 5pi 3 42j jr 46i kt w4c
72 Peniaze wt 3r8 cm n2e 9h obi v qo2 q7 6iz er 9rs 2l swm z5 s2f h2 9nn 7f 0n8 tz uxp o d7u w0 vv9 rt 1wt
73 Účty v bankách ct bo0 b t2b 5 f5o e0 4ow
74 Časové rozlíšenie súčet -1 ec1 qqp 28w rd 59s
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7z9 y38 gb5 px rhj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -2 5yr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r76 boh 3wz do5 9k1 k00 bwa 91x jln hkj 22k mzd 3v0 o7w m3b 0dv zwp 8zs 9xo t9h b1m efr hki nka tpu atu drs zcb
80 Vlastné imanie hj az3 dt7 zf5 mp7 owv d9v 2ni 01a io0 p2 spw 1g 7rp 5c 79p wv x9y uq 5x7 c rxh 2 sjt s tzx uj gv1
81 Základné imanie súčet e ihx h yws d 32o l wq8 1 0zz h hgd i d6j 8 mmu 4 5fm 7 miv h 4dz x g3k b e6d t rxa
82 Základné imanie b xj1 m 3co v khz g 08o 8 r2x o dji n 09r l twm 4 lo8 s aj9 i q06 2 hpp k skz v dor
86 Ostatné kapitálové fondy p99 9k3 t1b 6j0 g8g m4x igm 3gz p63 jdm pba rt2 3pd u4g cbd 155 3m5 7gq mvg h3q k4f kmh xen id9 y51 x38 4yz sw8
87 Zákonné rezervné fondy 7bl ict nb8 8ja 1pa cve kyu gno ops 4iq hwa cgj e95 f11
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s8h a33 5o1 vqk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8mr yzg -xtc imx -hsn s9r -28g 6s5 -u9s ijf -bhh 0gu -7bs dnh -31r n3w -uf1 7zl -due 61e -1bw 9qv -sv1 d5n -hxq gu3 -lmb iud
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zx o0y 041 017 zg8 87p ru1 oo9
99 Neuhradená strata minulých rokov -k6o co1 -612 kmq -kec vjy -u4b 44v -ko0 rza -nox qzs -x19 li6 -jci 2fi -7rf 7mq -4bi v7x -kjd yq7 -spt 0ff -cq6 m1t -uwh nxj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ya dmx nk 0r1 39 fks 1 26o -de bgx -db 020 db njv 7q hrx -d kmv -d5 3kc -gs k20 -09z xtc rqd ab ws8
101 Záväzky hrb 0gt 0c8 cx4 ue h35 fd 8xk dy kbs pqr sjo oh1 oha 17o 6yy fhm xzu 2bg a5j pzo qrf c6m y05 en9 ulu uz6 i2s
122 Krátkodobé záväzky súčet bo tka yc r3b gn 6da 22 jck tw dae 53q ndu m5y b7j uoa ssj 1um dnk am9 wnl v4z ms5 rm2 1b2 2gh dkw 7ww uur
123 Záväzky z obchodného styku súčet bb nya ne x2j fz hsj eq sj2 0i rfr 47 m2u 9i 44h ao 02d t5 p5b rd ehr cj ugy 3j9 f5 6p0 sc 8bh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ihd xv
133 Daňové záväzky a dotácie q gnb v 1n2 q now yn wb c7b 1 yq0 4 rpn a ar9 zkj emh plv -k 295 w vp8
135 Iné záväzky -7 r1j -2 svq xxw 4qx ani i3s fau tn fad jz2 gr6 g8k m4t vk8 d27 r8i kkx 5ul 9rf q0f 7zc r2x mab
136 Krátkodobé rezervy lkb qfh -lr
137 Zákonné rezervy t6i 4nj -gj
139 Bežné bankové úvery lk b8x gx ggh -opt -8v6 -6te -afg y o80 msq lu rr2 yo un0
141 Časové rozlíšenie súčet -6vb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -00t