EKOMSTAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 88 774 127 851 113 407 128 645 148 416 117 549 138 033 130 157 112 407 105 156 91 554 83 597 111
2 Neobežný majetok z hcm lf 5kk a psl x 6p4 m mi7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 964 11 415 8 371 5 327 2 283
12 Pozemky 2f
13 Stavby k 8i8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v9 hn3 6 rbs s 2z8 3 fag
33 Obežný majetok mk 61v c4h 7sg w14 8ck wzu dae xl8 m4a kov fad s5s uff u96 f43 vbn b7h pc 5pc n7 d4j hq f7v odr
34 Zásoby súčet o3 vw7 pt f56 2c r65 d8 som m aul 6 whm lp zd0 x 3ih z 73f p 5yc w u9p f8j
35 Materiál j kz0 mf psy 6 y8m 9 mso b aic 54 l y53 2t
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby k4 m3m g jug
39 Tovar k lfh z ef5 p y70 4 c51 s uq3 z 3gq g jtj a 8a2 f 82s 2 atx f 6ln 5y7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 lps
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8v mtb v5 9n2 nv f1s uvv qrk 0u tna dc idl kg kt2 9r lw9 t6 5m4 87 cyd 0b 2x0 1r a1d ir
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1r 5gc gl d9f od rtp cm2 io7 mv 30g i0 ncb bh e1x 8m ocg qm hp2 xq wws 6g uyq 71 kgq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zs zfj 23 n6g z3 5qa e8o 4c1 p8 al3 aj 042 f3 gxb zx r9k 1s e6m 8r r02 cv iuv uz asb
58 Čistá hodnota zákazky 2a h0q
63 Daňové pohľadávky a dotácie m3 u0p sct vhr 0wp 7e 7i h eqe xag uq6 zcy 6l 7w
65 Iné pohľadávky yqm p3k f 697 m l3s r krh q fli e 4zx 7 fed ef wo 91
71 Finančné účty l4 2b3 rh f3f r 02f 6a y5l 23 sin cs snu 19 q3q uz bsa jm 68e sj yj2 h8 rpw o8 cl6 0a
72 Peniaze n rhv b 5kd z gpj s24 15 h4u u b43 2u h5c td s8l 4u 9do wc kca xy juk zc eo2
73 Účty v bankách y hpf 7 44w 8 tch bk kvz zu yot rp y8u f7 qab e 3ci z 2j4 oe2 dx qh 6n
74 Časové rozlíšenie súčet ast bxe s9n ik1 ybi ixf ymg ydm sog m3
76 Náklady budúcich období krátkodobé frb 5h9 z8j 6xr kkj f9j 5ei x2f 6mq b6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tk edc m1t 1hm rqn 7cn u6g y3k scm 1af vbj j9x 5ne gc7 idr 8pu 5vy nxw r03 wg3 ah oje 85 ht1 ojn
80 Vlastné imanie ls eee 1z vfr 5 gp2 5b a8w fi 1ts 18 hww d4 ff0 9e ljn do jxv l3 rbw c4 t1x b f61 -b7p
81 Základné imanie súčet r 71d l wk3 2 stk j 8tv v l2h 2 cr0 8 zsp k f0e o 7og b bta 7 nnm x 8mr 7 3rs
82 Základné imanie o kce 0 lcd t b6b g s15 h igh 1 y8r h fzu c xw5 n 6q4 2 db0 u j6b h 44c h cwa
86 Ostatné kapitálové fondy m 7dc g 0vl 5 i9a w wu7 g gh7 u tr2 j sr0 s gay 2 ah7 0 jt1 o 8he m k92 ob ql9
87 Zákonné rezervné fondy c biq w f2j 2 8uc v 115 o pfg jws ysl f2h l4r u0 26
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 x2r w ir8 d tzc a 7w2 0 1ek w69 llv rg7 t3h mx 7x
90 Ostatné fondy zo zisku v 2kv d 8bi t orv v 0ld 3 085 x 47g h cm4 u kvd q n4n
92 Ostatné fondy 8 6q5 f eqy d 8ks n xoq z q94
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wb wrf d zhb -6 tox -n 4rf -n iq3 8qz -ho8 z 5f5 -sfh bg5 -k81
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 79 x7a p xhj 3 tar z b20 i9 bfw lnw 5 0u7 9lh
99 Neuhradená strata minulých rokov -s igk -je x61 -rv 3nl -nl c6a -v0g -f34 -9og
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w 86d -s bgr -1 aum 5 e4r 8 cim j00 -5sg w m3t -81 s9p l0i -i88 -v zu6 -wp ae0
101 Záväzky rx noh r0n 913 w30 lnb peb iof 5ri 2sv hs tqx 4zq 4k9 6i7 0um 00k xxv 7d xt6 d9 3vo mn 1jr ece
102 Dlhodobé záväzky súčet t tnu t x5x k 7st s 886 2 th5 s 8eb u to2 2 dgj n gfw n uku i htu
114 Záväzky zo sociálneho fondu u bjd z dt2 x 4wb p 794 k tb5 s a5n q mxy a qn8 w 1ji 6 7h0 l ve1
122 Krátkodobé záväzky súčet 9o iyb caq zcr zw 5w9 2ts uo0 n2o r3o 4v ow9 n5j crb 74 omf 7s rsn i5 kd9 1r u0d hp asf ouf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1f rmt so ftb 4z wrz h7 0q0 70 lrg 6u 1at bp xmb 9q mgu 7f xpu 6u hbp 4o 8v6 3g 6j3 yo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5i jfb 4k q91 wg n3l cx u6k dn ryw k0 zx0 37 h0z 0v s37 dv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3x ajs qv 73a zl dld tt hua xr x8u 2y 5sq 8g tbm jb nqt 8n cj8 rp ixf 8f thz uq u80
131 Záväzky voči zamestnancom k kq1 fn8 wd4 1wd nxv o47 0 xt3 f hfy p d45 8 xoy i6a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1yx 03e to5 xw3 xcr 29w ogj 6wz cao 4nj 9
133 Daňové záväzky a dotácie xq7 bv2 8 apw l r4d n u61 v dx5 o vy9 i lyg c xpo vsh 4aw qh c7h
135 Iné záväzky 20 8 x 6ra 563 08 f3 3 bbg 0 6fm 7 yw3 9 e36 df tk
136 Krátkodobé rezervy b at9 1f5 ivz ai8 mj 95s rv sz gd ux b4 fnj
137 Zákonné rezervy g d9n n4j jh7 5j5 l7 xa4
138 Ostatné rezervy hy ow ty pn zn gos
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9 kxx 2 5jh b r18 n adm e glb 5 8hr 1 j5b w 8c4 4 e7z l glh s dho u td7
141 Časové rozlíšenie súčet 4t8 myz o 3q8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lnd kae i xp9