LOP reklama s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2648/R
Dátum vzniku
16.05.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • reklamné a marketingové služby (od 22.6.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 22.6.2011)
 • polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 22.6.2011)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 16.5.1994)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 16.5.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 16.5.1994)
 • podnikateľské poradenstvo (od 16.5.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Viliam Letavay
  J. Francisciho 765/21
  97101 Prievidza
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.05.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárskou zápisnicou N 67/98, NZ 73/98 zo dňa 03.04.1998 bolo rozhodnuté o doplnení zakladateľskej listiny.
 • Spoločník notárskou zápisnicou N 20/97, NZ 20/97 zo dňa 12.03.1997 prijal dodatok k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 39/94, zo dňa 25.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5341
Uložené listiny
 • zápis z vz
 • Zápis z VZ
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Zápis z valného zhromaždenia
 • Dodatok č. 2
 • Dodatok č.3
 • Zápis z VZ zo dňa 28.06.2004
 • Not. zápisnica N 541/02, NZ 539/02
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2001
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, Zápis z val. zhromaždenia č. 1/2003 zo dňa 28.04.2003
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Podpis. vzor konateľa
 • Zápis z VZ zo dňa 15.06.2006
 • Osvedčenie o živ. oprávnení
Dátum aktualizácie
25.11.2022