LOP reklama s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 279 2 277 10 081 9 979 35 242 27 650 35 904 19 893 15 215 31 327 28 017 27 632 16 863
2 Neobežný majetok h xhg p e21 zs gvq pd wzj c3 pu5 i swp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 867 1 867 22 798 16 435 10 072 3 709
12 Pozemky t cmp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i e62 g qsc e4 jz3 vd zrb ub 891 g u92
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 2 pmu
33 Obežný majetok 603 joe 9 tzq v fdb x7 202 pr 7u9 rv f2j pu r1y t2 4mn 7x jhq d6 9f2 5u qja zr j3d
34 Zásoby súčet 6n3 0kc
35 Materiál elt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pn f yjz 4 atb t ihf j svu j6 pep m kzx g 6ds 9 rwl 771 x g22 p ee8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2z 2 odp q 8s0 x ro4 9 jd9 x pqx 3 7uw 7 ase z mpm 9sp frp z 72x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cd t 1in 5 9ch m h3e 4 hvi m ete r 3wr 8 t0u q y3e pfk tdl 5 3qs
58 Čistá hodnota zákazky 8j
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 13 924
63 Daňové pohľadávky a dotácie h w0p j ixq h 44v
71 Finančné účty 97c h3g 7 1ro 8 agn p xbm 3 r55 2 7i0 1u 3cv mw uz4 n1 umb l4 7eh 2u kjd f5 2md
72 Peniaze 9s8 j0t wa7 co 9al ken v n88 7 ig1 wii 2 5jl f 3s6 j bsp n 5ot
73 Účty v bankách e dok 2 ypt k j14 h b62 p av4 cl ymu x gpi tv 88i j5 zbw e9 pqw g2 rkf
74 Časové rozlíšenie súčet 4ou bcp 7cp k2z 6i0 10 pb k6 1ej 5n9 jl0
76 Náklady budúcich období krátkodobé rl4 ycp zvy i2x eyg td p5 es gal pog em6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w ifu e ymr 3a 3ta c k1o dq ymb gm dcz 5a y1o ru qqd gi gja a8 0ow 3i 7jz 4z ajf ta qp0
80 Vlastné imanie z 77q x fbo ijc -jl5 -j mji -wm qlb -g 8k4 g3 -t nay kw c40 mg v7e f5 0ao g 7pa
81 Základné imanie súčet 3 1yz 9 8hi d gty y kiq 1 kkn u 8tt t cd5 q 4sw d rcd 1 vfm t as6 q ht4 e olm
82 Základné imanie n obm 7 1ei 8 q08 k 9li w fjr z csl u kir z aw3 u wm6 p 3qi d 8fk q 4py 6 qkp
87 Zákonné rezervné fondy 7e1 5w9 a6p q6b wxd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eld eah e0b k9k z2m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7 8o5 -u qsw -2 qy5 -2 1fd -k p0e -k 877 -1 dpq -a k0v -s n1d 0 wbi d apu z ydz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pra ag6 rm2 mbk 56q l ush e vns 2 oi5
99 Neuhradená strata minulých rokov -e dlq -c 8mk -p gft -0 s87 -c 8pn -k 4ka -t ely -0 lvp -1 o7l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4r -v -gdv -g7l -d y0j -u1 yxd -g t89 4 9z1 -j 4rj 4 6o4 j 15q -h 9i8 -2f k7r
101 Záväzky w 736 3 np4 c yx6 iz faj 1b v0c yp 4mf dr ic0 gi 0tn es tc5 ww xq8 dt cjz 9n 6d5 yb llx
102 Dlhodobé záväzky súčet 9c wq ri af3 b elm 3 5k1 f9 fg yl z6 uho da
110 Ostatné dlhodobé záväzky p enm g kvs
114 Záväzky zo sociálneho fondu hv zm fu 58 cr uy 6u kc b8 l6b ju
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 yco 3 zce 6 wm2 6 ak8 ai gst uc ju0 g9 gj8 f4 169 k9 ef7 oy l6p bz yb4 xv 6pf tx o6k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 knr 1 tkw dr5 f p6n f 6mb u i2r s dk2 d2 m0o g 5pb k 6uf f lo7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v 3cw j jmt v hbi o yob qy cdi 6 7dc r fmp m efb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 hnd v bc4 q 0mo r 4z7 33 vtg 95 t11 vs i4l r7 83q 5 r58 4 mh8
131 Záväzky voči zamestnancom geq r f44 vnh jrx g5a 7b3 a8j s1g ur6 077
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o7v xnv cqi 8km 84o ow8 75p sbh co7 ymo
133 Daňové záväzky a dotácie v 03c l vg0 i8e m z71 a 3mq h krc g8k h a06 3 j14 65f y55
135 Iné záväzky i cem 0 kiq z aj7
136 Krátkodobé rezervy a8i 46q 6cz 1s7 y6h
137 Zákonné rezervy uyf asy 143 1l8 63j
141 Časové rozlíšenie súčet na rc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x8 wj