TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2034/S
Dátum vzniku
28.06.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu (od 23.1.2020)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.1.2017)
 • reklamné a marketingové služby (od 6.9.2011)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 20.5.2011)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 20.5.2011)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 20.5.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 20.5.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 20.5.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 20.5.2011)
 • upratovacie služby (od 29.5.2010)
 • vedenie účtovníctva (od 26.9.2002)
 • murárstvo (od 26.9.2002)
 • obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu (od 26.9.2002)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 30.7.2001)
 • činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 30.7.2001)
 • činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby (od 30.7.2001)
 • záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene (od 28.6.1994)
 • strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z komunikácií (od 28.6.1994)
 • správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií (od 28.6.1994)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej činnosti (od 28.6.1994)
 • všeobecná obchodná a sprostredkovateľská činnosť (od 28.6.1994)
 • práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami (od 28.6.1994)
 • obchodno-ekonomické poradenstvo (od 28.6.1994)
 • zobraziť ukončené
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 22.6.2005 do 19.5.2011)
 • správa trhových miest (od 26.9.2002 do 19.5.2011)
 • ubytovacie služby /bez pohostinskej činnosti/ (od 26.9.2002 do 19.5.2011)
 • prevádzkovanie plážového kúpaliska, krytej plavárne, solária, masérskych zariadení (od 26.9.2002 do 19.5.2011)
 • pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých (od 14.12.2000 do 19.5.2011)
 • prevádzkovanie cintorínov (od 14.12.2000 do 19.5.2011)
 • elektroinštalatérstvo, montáž, opravy a údržba elektrorozvodov (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • údržba a oprava motorových vozidiel a karosérií (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • zber a odvoz - preprava komunálnych odpadov (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • prevádzkovanie skládky a likvidácia komunálnych odpadov - prevádzka skládky odpadov vo verejnom záujme v súlade s právnymi predpismi (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • zber, nákup, triedenie, úprava a predaj železného šrotu, papiera, skla, plastov, farebných kovov a kompostov (zber, výkup a úprava odpadov) (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • cestná nákladná doprava (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (od 28.6.1994 do 19.5.2011)
 • pohostinská činnosť (od 26.9.2002 do 31.5.2007)
 • revízie eletrických zariadení (od 28.6.1994 do 31.5.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • MUDr. Ladislav Kukolík
  M.R. Štefánika 455/30
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.12.2022
 • Mgr. Gabriela Hajdoniová
  M. R. Štefánika 454/28
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.02.2015
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Mária Biesová
  Š. Moysesa 430/8
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.05.2011
  Názov funkcie: predseda
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia bola dňa 01.10.2003 schválená zmena spoločenskej zmluvy.
 • Valné zhromaždenie dňa 28.2.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
 • . Valné zhromaždrenie dňa 23.12.2002 rozhodolo o zmene spoločenskej zmluvy.
 • . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.2.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenske zmluvy v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z.
 • . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2001.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12.2000 spoločník schválil zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.8.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5615
Uložené listiny
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • účtovná uzávierka 2022
 • výročná správa
 • audítorská správa
 • V&hlásenie štatutárneho orgánu
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Rozhodnutie JS.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Vyhlásenie štatut. orgánu
 • Výročná správa +správa audítora 2021
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • rozhodnutie jediného spoločníka schválenie ÚZ 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Správa nezávislého auditora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Rozhodnutie k ÚZ 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady.zep
 • Výpis zo zasadnutia MsZ.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • Dodatok k zmluve o zlúčení.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - výpis uznesenia MsZ.zep
 • Správa audítora.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Doplnok k znaleckému posudku.zep
 • Zápisnica zo zasadnutia.zep
 • Znalecký Posudok.zep
 • Vyhlásenie konateľa.zep
 • Prehlásenie o prevzatí záväzku.zep
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • výročná správa 2017 + spr. auditora
 • rozhodnutie k UZ 2017 + vyhlásenie
 • Zápisnica k ÚZ 2017
 • ÚZ 2017 - pozn. - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
 • Uznesenie mestskaho zastupitelstva - rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • výročná správa 2016+AS 2016
 • vyhlásenie štat.org.+rozhodnutie spoloč.k ÚZ 2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • UZ ZL.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .zep
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny .zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka .zep
 • Uznesenie MsZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa 2015 + AS 2015 + Vyhlásenie štatutára + Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplne znenie ZL
 • vyhlásenie
 • Znalecký posudok č.195/2015
 • Uznesenie MsZ .zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Podpisový vzor konateľa .zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka I..zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Vzdanie sa funkcie konateľa .zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka II..zep
 • Znalecký posudok č.124/2014
 • rozhodnutie
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • účtovná závierka 2012 + rozhodnutie
 • výročná správa 2012 + správa auditora
 • ÚZ 2011+rozhodnutie jediného spoločníka
 • VS+správa audítora 2011
 • ÚZ ZL
 • výpis zo živnostenského registra
 • ÚZ za rok 2010 + výročná správa + správa audítora
 • podpisový vzor
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • výročná správa 2009 + správa auditora
 • UZ 2009
 • správa audítora 2008
 • správa o overení súladu výročnej správy s účt.závierkou
 • ÚZ 2008, VS 2008
 • zápisnica z val.zhromaždenia
 • úplne znenie spoloč.zmluvy
 • správa audítora 2007
 • účtovná závierka 2007
 • výročná správa 2007
 • účtovná závierka 2006
 • výročná správa2006 + správa auditora 2006
 • čestné prehlásenie
 • SZ
 • zápisnica z VZ + PL
 • výročná správa2005 + audítorská správa + účtovná závierka 2005
 • Správa auditora
 • Výročná správa 2004
 • Účtovná závierka 2004
 • Živnostenský list
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva
 • účtovná závierka 2003
 • výročná správa 2003
 • správa audítora 2003
 • Zmluva o výkone fukcie + podpis. vzor
 • zápisnica z VZ
 • ÚZ 2002
 • znalecký posudok
 • Výpis zo zasadn. mest. zastupiteľstva
 • účtovná závierka - 2001
 • zápisnica z MVZ
 • podpisový vzor - súhlas
Dátum aktualizácie
17.04.2024
Domény