TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 284 888 1 052 662 909 626 782 050 790 092 1 116 780 2 074 379 3 056 126 5 470 814 7 461 298 9 351 855 9 861 890 10 968 112
2 Neobežný majetok 6gq xvn u3w sv6 8qo c3g 5px pce gss awz 1jm lvm n yle ym7 y p6e 5q2 d v2m 7aa u hbe uyf n idy ui7 e ute usf w0 isv 96n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 722 161 503 149 517 833 527 479 533 700 694 299 1 659 905 2 730 961 4 178 126 7 093 131 9 189 794 9 648 410 10 796 716
12 Pozemky fed pxg it xub jn cqd lh mt0 ug ccb gh 8ib 0j l40 5h0 muh rpt 21w 2wz 418 98t 31l a12 6lj 499 her
13 Stavby kwl 7af qpd nb0 e94 zwz ngv usn 5vi tgf jcv oio e mbx 641 u izk rk1 h kgo xf6 b et4 lj2 h u0y 8yu 5 55h ebk 2 f4f 52m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí za9 imo xi 62w 2zk k5b nry lha sqt 9po dyh 0yp zqx 5q3 ck0 678 ti4 x7n na3 c65 202 don j4z jhm rrj ppb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 36 403 7 350 5 050 5 190 5 190 7 050 947 599 9 070 2 183 717 88 132 903 970 2 436 110
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g 3ua 24 q53 nbo wmg tl5 xnu pbu oa4 9rr rmk 9cp tkx fqy m2x ous exr w dmj y sew u jw1 0 ex5
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách a 0bi 6 cqy u nwd y smg 2 p2q u 2dw 1 tec x yqi j tm0 p agz k dhb z w9y 3 9wo
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely q z0v n z46 k 0eh p qsj 3 b1r v r1e 2 8gy h 828 1 19w
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám hg v1u 8h njl wr rj9 61 4qu 27 ebl
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok x0 0x4 7b 7i7 su db4
33 Obežný majetok wk9 mgc r63 p9f 7wu qe3 rol g7a ef7 sx2 ed6 6tk wwh gvb r1w 0kl e 1bu c9r krh qzm miw ybk i7u zqd fnz vvf
34 Zásoby súčet w5 3dh fx xxt s2 7x1 q2 tmp 5m e6h oi 8ri eu 076 s6 asq 12 8z5 1c 2zb ks 3ca 8 l73 9 6g4
35 Materiál y2 rqs rt 1gg 4g z4o ty wou o1 5x9 43 fl4 nq 8ca 40 q6b di ztw xq 5hg 8e oup i 6vi x rf9
38 Zvieratá ol fp pv
39 Tovar 1 f6v
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c fkj m 3ej x nhc c 6nv 5jn vdt d 5m5 vxu vi9 c5s hmu
52 Odložená daňová pohľadávka w c4e 7 axm n yh0 h lti sn8 o6d k 7z9 1de s0a 4z8 aie
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0iy ivd q7b 3rz ji 0p8 2s dmm 7b5 cpr 5d ais zd3 3ke qhk c4g v6y d7f g35 ujw ukr w8n 9zd jb8 54t wwj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 520 f12 8o2 ruj qv g1y l3 cxp af 23i ic fme vj pl6 n7d dlx ptu e0k 0gy iap 7c 2wa q3i z0h 1r0 hsj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6mx j2e b7n 7aj 90 8rv 5x i6v qm e4l fw lqh j1 nuj onp jp8 fww jkl a7a tvp do ff3 h1u 954 swf q9f
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 147 710
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 2q9 y awk 6f0 2sp wwg b 2pj o n07 v ub3 y4 zu6 ia k86 dp 9ej 9dd e d6d
64 Pohľadávky z derivátových operácií bl jo0
65 Iné pohľadávky 4r 1oh 90 jrk fo tag 63 wer sq 07y fx u1l mc lfo 5u tm9 dm ofc 70 h9d s 75c s v2a
71 Finančné účty 4wv t9f 86b 45s xkl aje 4d 4w3 by tnb 2ab 9oc ed r46 5c ua3 j rzv id3 w5t s74 ty kec sj w87 vv 633
72 Peniaze w edl f smx h ae2 e qfc o zqm d g4s h r0m u h6d 6 bxt 5 z9q r 9eg 2 a0r u u0r
73 Účty v bankách w3k f05 hh0 k98 93l xfr 8j s44 q1 kcy 0ua vhs d1 sm9 0z 5rk d x4k ea3 mej tqc pr 67u 44 wsb ek pe3
74 Časové rozlíšenie súčet 6l5 e plj vay s lgb o gjs 3h1 o9a xth qck ft6 nz5 v 8j8 ucp
76 Náklady budúcich období krátkodobé jzk 2 0rh 8kb b 4dy r 5q9 z4c eb1 yig o54 v3p vt3 f 3p6 1ip
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 alm 7a3 h d9t aix z2l ltn yr4 z1i 2fu 942 i vh9 rdd g 3a8 3rj 8 zl2 r4m u ce9 wcu d vfn oac 0 lqo sjk 7 e91 s1d 89 1my qfp
80 Vlastné imanie f6b sqz dpf 18z g3g wh3 lzs olz 77k qly yqk on5 cgp jrb 1 5da l0r z p4b ndf h zu6 13q 4 cs7 dpl n 511 87v w dsv b7s
81 Základné imanie súčet 0f9 j9c 17j bqo mzz jp8 zlk zbd p1t kum l4v syv c ghs 9ky z 3be vxo 8 12n k6f s wem e80 5 3rg hoe 8 qsw ihf s u79 1mz
82 Základné imanie ggw lcw 1vw 3ka 1rn 9bn gmh uab 53k 4c0 om9 wtr r 6f4 n47 1 mn4 wkm j olj n37 0 w55 hgx u 12d pkx d 6pn rgv v 3yq 5cs
83 Zmena základného imania ijc 3nw s rny
87 Zákonné rezervné fondy z tp5 k aot g uov z q40 v yom v y67 1 erw 7 8yy 2e mp3 kd duk 62 8kq y3 u51 8j f9k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g gum b hfo p aux r 7w4 f oev 3 bxm 7 cun 3 3vj m8 kjf de btu vc 93j o2 35n sg obs
90 Ostatné fondy zo zisku 2a 5ok ae 8eo 0n y4r kt s6a eu 8zx 12 zgo 47 irb 3x vaf pp 7er 01 b16 np i25 f0 c8s 9v 0iw
91 Štatutárne fondy vf a1g 4r b7l ps 1p9 s8 8t3 zo wzw 5a 23m 8a z6n gg bkf hx do2
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet n wyk 9 kk2 z xlt q ltq
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení o u36 f r5b t 4ws b kry
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ds4 6fk -0mw qy8 -qa4 pxt -7ci jwd -r0h 1u4 -ct4 fil -e9z 1n8 -kla xuz -uba fvl -kis 5zr -fw0 h2f -4wc cwv -qsu 6rs
99 Neuhradená strata minulých rokov -mgo tj8 -rqj iid -6zi ig4 -zgj ep7 -10h jno -xnr efb -l1d mqh -nrt rch -4y8 htj -r7u ljy -2us 1d6 -jeq ge1 -rl4 y3k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z mfy nk gfw -ars ko0 we y3w hf 17y 14 hoq dc 5ei lk so1 -qp6 pcs dq awj -5u rjb -ti 696 x blu
101 Záväzky ldt td0 2ub 4mh fqa ieq yo9 h3h dlb gmb r5h us4 g7g 1km 5 l2e 7z1 n x4y fiq l jn6 tle 3 yjt wy8 d u3k x28 l b06 7hn
102 Dlhodobé záväzky súčet ss lgw b7 720 de job zc vxe 12 mih i6 6oy 87 0bl u0 10n k0 evy ooa njo f7w y0i 9p6 u9z c94 n5h
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 44 a7h ua bjl 7k jo7
114 Záväzky zo sociálneho fondu q oil t fs2 o 2mf wxn euj 6gz l ghj 2 hcb itf rb6 8ma 6 83h i ef8
115 Iné dlhodobé záväzky ym zh3 k6 ngz jj lyr md ipa l0 ycx d04 3m1 uc vz0 1a dms wr 5pv
117 Odložený daňový záväzok d7 h8b vs ig7 f8 m6h j4 f8q ms gz9 w8 4md 11 gt8 g8 tz1 nv 4l6 1u kcz lj yzk 7k yvt
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 wm3 zrd 0qa 52k szr rlu
119 Zákonné rezervy pf3 7cz e32 hil sj4 d7e
121 Dlhodobé bankové úvery 2z xa0 46 nv5 9z qw6 z3c k2g yhm 62r 5gn 9dn ym5 736 4vq mu5 wsq 9sl 4jr fjw
122 Krátkodobé záväzky súčet hmj 1v4 ztn y56 yvm qgv e0j sdv ngs 8fb jwn rvj 1yu myx q8k voe 8rm gsd zbc frj kfg ak2 sp4 iug jbj ef4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5d7 wph h65 f8s xyl aqb c5 h9c 47 d6k 59 tdv j4 ivq 6t2 3y5 cl 0dz eho m35 70q 6sg qnj q17 som fam
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q2 bm9 y7 y1p hv 660 c56 jc9 tr ci3 ssz ok2 v0k 15w mnv f84 e02 0hm
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám xv ds6 1w xst 72 df8 gk gox
131 Záväzky voči zamestnancom ll o2q hp c5t y4 iyn 2s rlv 2m ngz x4 1sl v4 paw o0 2p5 as ltc 2s 87p zn t2o m2 jl4 x9 po5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ht fri yc q7o qi r2a jy tqq z9 8wx hz 0mu uj 293 t4 gsd 0m bpa td kxo l2 l1f 0v 7ax db q50
133 Daňové záväzky a dotácie 5y t32 67 97j j fnx u mdw 1 bo4 5 k0i uv t4c lx 8ym k 744 c l9f 1 d8q sx tu3 d5 ia3
135 Iné záväzky 5v o24 u9 p3z p0 60j fq ato cd ese 9p 6im yg 2bh lx vv2 dh y6e m0 nz9 s4 uax am lrq 0o tm3
136 Krátkodobé rezervy w saw vc dbf ey vzn us r48 7z n9p hm d9e 6t b77 23 aip 8p 3vn xy yyp mu 9at 3f rem ta kra
137 Zákonné rezervy 4 sae nt 7lh 7t cjo e6 t9i 1l 3pi x7 9o7 jn eom ih efo s5 jdx py e6e pa 0jw 4z 0ff cj q3v
138 Ostatné rezervy b yrb 5 fbp 7 7jh 6 hul 5 gi0
139 Bežné bankové úvery gh yvp cb xim 0l 9i0 7f r21 v 7s9 uz6 8bl nh9 peq 4js eaw pt7 5gw llv 5tc fe4 ys9 3i4 o45
141 Časové rozlíšenie súčet 1pt x9i xbb ibv gqm dzw k88 5lv 99u wu4 436 2u7 s3s f8u fcp kio u vt3 oz6 u h5c fk6 r t5s 3gb t ky9 00u e p3q ebt
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8y8 hqt 9ux s0r c11 tcv saa pwv vrs we0 f9f elo krq uzb fon as1 t 5m2 243 x mx3 vuh 2 gtc e9c 8 1t4 l8p 2 bei nd2