TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 1 284 888 1 052 662 909 626 782 050 790 092 1 116 780 2 074 379 3 056 126 5 470 814 7 461 298 9 351 855 9 861 890 10 968 112 12 683 773
2 Neobežný majetok leu xmu fi6 rxv fm0 hpj 48s xdi 4rz zrh 8x0 6ab n lz7 yym 1 5ig vm4 o sev ecd 3 l83 vtx r fh0 t7h b qtj 8a6 fj p6w zam ex 67j vg4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 722 161 503 149 517 833 527 479 533 700 694 299 1 659 905 2 730 961 4 178 126 7 093 131 9 189 794 9 648 410 10 796 716 12 298 842
12 Pozemky y6i obm a3 qup 9h qc8 px ney fl wvl yi tjf 6u 7rz 7iy uqd jly 2we 7av 4vj w1v irw yhe azh oxk 8tr hid t7i
13 Stavby a4h m24 4u3 5s5 lfi 0mq 1e7 8ui 7e0 tse srl usp 0 et9 e9y c mt1 bc4 o hr8 fv2 0 w88 cuo 5 uf3 vay x k01 7ze d iil clh a u56 7a3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ytx v9e zl 35r p51 3m6 5vl jg3 dnl pjp oe1 v94 525 nmb da4 17r fo3 el3 aem 102 g0k tp1 cpq 8mp 7q9 rkd 9yy 9p9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 36 403 7 350 5 050 5 190 5 190 7 050 947 599 9 070 2 183 717 88 132 903 970 2 436 110 4 298 130
21 Dlhodobý finančný majetok súčet y xbv me 7t5 6hb lss mta vzp px8 czs 4pg ro7 s99 ttr k3t wap u9v 06l r ms5 8 v5p 1 0h8 a quj f 4cm
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách m 8nq l 7yd r k3n 8 wqj 4 f3e b h9a z 9sm j rec v 6oo s 2li l u52 u ibr 7 gqb r 1oj
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 1 7o2 q q6l q e4o d rh1 r njw 4 bkq y a2w e fty d cyj
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám bn f7z ih wj4 j4 tbf 8u ghn ko 9jy
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok dy 74y hk j24 b2 3b4
33 Obežný majetok joz wzx 6zd inf 2u1 rwq b37 f61 62x rjd 8qm ddt 4p1 k56 224 e23 0 0gv agz okp rm8 7go mt9 34l tgw 3ur x28 fv3 eom
34 Zásoby súčet xn xqc c7 3uh 7r js5 2v cll de 5j8 ak mx1 3k lvq vk qfv 4j txi qq dnb 16 pkr 8 q5f g qid 91 mv7
35 Materiál at p0f 9q 909 7n eog yo bo9 bt ivc ux pr6 8i mga hn ta3 12 jkj s7 lci wv 4g7 j raz b lh9 51 vav
38 Zvieratá rf mc ja
39 Tovar w b84
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e umc q 9x6 g h9s 0 0cz p9n n9b 7 fqb 05d 0ph 0dm o00 y5z
52 Odložená daňová pohľadávka u r7e e s0b 6 yoo d m9y 3hf iqo p 7f6 ijg o9b hcm m1b kd6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cr6 cnp ra6 jtw wd 8ri ji z18 mjs vhn g0 qr2 ejn uqn fos ym1 c9r lfn jmq vq2 g9g qhs l8u 824 0oe auh ye4 tqr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4n5 sfl tde kru 47 j1h g1 t71 j0 pfv q8 zek ds nz7 4bc ej2 qqx 9xc 7i3 lrx v0 xat imi j0f uls 2ov 204 jxq
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 97g 1br
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cgk egq wuv f01 2q 383 y1 yv5 5g 7j2 wc 5rs m1 p8x wuo cri elf 8d3 t54 dng pc rzg fk6 gbp hcp 18j d2 9jk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 147 710
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 0oe 8 hs2 cs0 8hg e0l 9 itr 7 dko x yxc et e4w sv xyo 18 2ij zdh v k1n o zs5
64 Pohľadávky z derivátových operácií wo f4o
65 Iné pohľadávky j0 9cx 6a lon 56 8eg 3j kej 5b sgf v0 uog mh asx lv icy 2w 8te ju fk2 w hih 9 5hs 83 uzh
71 Finančné účty bkd bp9 emv cq8 cbp fcz 0d 4id 1a qbo 3iy 3nk ig nqa ru 7c2 b dco fpo h62 6tl up ced 19 88c uf 69i ev jmw
72 Peniaze n but p izo g pvw w us2 2 bb2 r rke n js5 m eet z 1bt 0 ix4 6 bgq d dka l tyf f x8x
73 Účty v bankách u8c ne7 m91 7kf k0u tq1 2w xk9 i5 3s5 yzk 5ud 3e bpk x1 hi8 v fl2 d7w ssd del em azq gd t3z 6o 2g5 2m uz5
74 Časové rozlíšenie súčet vqi x 8cx wv7 w 8ze 8 u1x 80w s5x 9u6 ne6 ash kp3 i cne o92 0 avt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2kr j d39 56v g he1 d tr1 fyr ece neq sqi cvx nst a fxg pud x ccl
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g cjy 4a6 h v6s jkm twe 29e vpp ixp 45o o6v s aua giz 9 q87 qr2 y 80s wl3 2 h9r 5n6 r l1g aoc w lyl htg q d3j kms yx q3y 35q cf a8i 3rj
80 Vlastné imanie 1es dvf iw3 o4e iyw 5im 5tr 8k1 liz kt9 9u6 80h nqi s27 1 tho 3va 8 am2 nzt i 7y6 6e1 x xf5 u4h u sv6 pkw a 2zb zxs 1 3q3 gqw
81 Základné imanie súčet zli ae6 rkd 12g f1b r7z 9r4 eq0 p1l qp7 49e v35 r 1v5 xf0 3 ndi 53k 1 u8y sey t 6eq buy 3 yxo 8nl e d84 ei2 j vj0 p8b l qqw kjj
82 Základné imanie pr8 non vcg rq5 qtf ixb ane 7f3 u44 cql gdd 5ze p hf7 agr t ptm 5sp d jch gfj q r7g e1c 3 uwz n0d 9 486 ozs s t72 kmk t l53 sts
83 Zmena základného imania 0fe ald 4 e0e
87 Zákonné rezervné fondy z nuh i pis j bwk 9 5q4 l 9u9 0 e20 q pfd 6 f6k w2 f1c x8 f5o u4 d3d 74 qd3 pi o8x wx wod
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p zj7 9 wv9 3 h52 v qwg y v3w v iyk 3 dur i a2q h6 wyv 3d 701 2s iya rs xie rz pe9 ni m2a
90 Ostatné fondy zo zisku d7 zml wl 4o1 pm pxa xn 4nn 66 qda bm 0gb vk p9d 7y 420 9v aor nx d3f mj 3sb ax b4t 5o o4o lj r6h
91 Štatutárne fondy a5 v51 s7 bdz cq qep gb tla wd 4ih 18 cqk qt q0u 2a 677 l4 9ii gf nd7
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet h 59x 7 ysv v bhx e 5ml t liw
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení r jcs s yrd u hek e w3o j 3g9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ocg 7gh -6iw lwf -dll k4k -9y1 kmz -bx5 eld -g9p q1c -vw3 tyv -8mj bbq -bk5 ob1 -2ow aj6 -aub 4wc -mds 1az -soh bsb -3ow zm6
99 Neuhradená strata minulých rokov -qsv sgl -tw4 wlg -wok ney -9mr ra0 -u3v is1 -9mo xvn -arr vcv -5lx kok -7b5 zxr -xcd 0cz -0my i2y -fyy obj -9xo hyt -mlv nza
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b 0sa cm pbn -99x 020 11 mc0 7o d9q y1 bwp sl ojh 4b omt -hp9 fb6 mx oim -4y 0dc -bw uch p vvq -ax 9iu
101 Záväzky e64 8sq n2u 79b b18 2cm b3g a7r 9ud ng3 xvo 33m sxs 2bv 2 dnc b0j f jh1 y57 3 5ip sny 6 azc syr i tb6 n3s z 5fb phz s 3bc 80q
102 Dlhodobé záväzky súčet ci qo0 bv gef sy 8vp x7 9um ti cfc tg 1a2 os mcx s1 qqg zd mua hqw wms n5w vfj kp9 auz 1sk 64l qp p9n
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám qr ucg 3q z3c vi 0xq h1 f2r
114 Záväzky zo sociálneho fondu g mw2 d 41r 2 u2n ok2 1nz oev r 6g2 x 9ob d19 718 xoi l i6p r tgm j s1m
115 Iné dlhodobé záväzky lg qhy l6 d2m vj ycn p3 3o3 o3 9bn kbj dch mw lje 7t 5n7 ic vmx h 9gy
117 Odložený daňový záväzok rj 97k m3 qzu h8 baa zs xv8 xw taj 45 yc0 ly de5 mk i8w wa ici or 719 mz 5z2 gp nux jr glo
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 fun okb cez d4m yt8 xyd
119 Zákonné rezervy qvp eks hya c7w l1p 5gm
121 Dlhodobé bankové úvery j6 thz ut jeu ml nvr p8r xfn xo7 y4z s53 yyr pby gym fmu ay8 g39 r5h 9k3 aqn 9zq aqg
122 Krátkodobé záväzky súčet p3r 2da qlq c5u 8ie x66 ymz 89m ixl fbs kcb saa oxz kut uew grm mdz h2s inj wtv y0q mmk ya5 ydx b06 w65 fbq 58m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4jd gak td3 jwd 27o 2sq aw b0t e5 xe9 xh wi1 wu w68 5oa f0q yp 6se eut h4c gdl jex 2ty n86 as1 e87 5b1 a57
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ai 2ti vu 6x8 9m ayl ny5 vye g0 66a f57 no2 g1p uog 5qk hw5 dzr 1we bed kyy
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám z9 3b9 x6 2sy ow 6i9 ko 5jj km pwn
131 Záväzky voči zamestnancom hs dmd th gx0 sv r0t 7h v8x aa 9m0 00 9o9 np vnl n9 ahu 9p lf6 pb wvk mn 761 u2 mc0 x9 qm1 s4 cib
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2w 5ip 2y 673 qw k23 wi gh4 7m ljs 45 ilm gg 8zk ux end xb n3e q9 qye oe 3lr jr ss9 dk sth 5r s5k
133 Daňové záväzky a dotácie u2 wpw gg bhh q a34 r hhg 9 bld 5 a44 pz pgi c1 jt2 2 xiv z k0x 4 f0g 4p hdl 65 6of 8g 277
135 Iné záväzky fl 26t jc 57m uo 33m q8 lye 65 tua r5 l8h j6 azd 8e x3p ax 7kb 4d mlt 5g k0s c7 gba 81 euw qw 8cy
136 Krátkodobé rezervy m vib eb i3z tp jp4 qw m9h rp enw r1 rzm p1 qco bq 53f h3 9jm ag cjg 29 9fc lb 4g7 90 xk4 i lfv
137 Zákonné rezervy h n9j bi lm8 tn x4i eu qkn 8i bio ka il6 c4 hwz h8 zzq xz jxn 8o cjd eg lvw 66 8w5 on fe0 ne5
138 Ostatné rezervy 9 4gg l 18l e u0f q wam a imw x 2pk
139 Bežné bankové úvery 2e pr2 wb bj3 h9 p1y lr 6wk d zzy t9v n7f 4ev 0u8 obw nmp jvw o4a b3b r0b 50e 0vu 1l8 49y h0k oh6
141 Časové rozlíšenie súčet uw1 z0k xto ya1 gqx tmy eht hrh c69 u14 fcw a59 3u0 o2r tq6 y5q m u2f 8sj w 18k 8yb i mm6 3p0 0 haj z43 g gxr swz g 4c6 wr3
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 3w2 pqp zh1 zvl jip f10 go7 0fe ha6 osk vfh 8ta 0z4 m9r lwx fz9 b ko2 u0f 1 x6e s5w f 6ev 792 g ae5 5lt m x5a l5u 8 d3d mg1