TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 1 127 993 1 096 837 1 364 922 1 216 572 1 240 999 1 414 619 1 568 349 1 410 381 1 407 974 1 699 660
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n nxg c2b k c01 d8l s 66e 9i2 j 476 xi6 d ban ees m 3e5 lhh l i1t zz6 s n9k hp4 l guw hqg 3 bgw v04 7 sby xew o m8s 0jv 7 hv9 z5y u yps w2p
3 Tržby z predaja tovaru 4q 4cw g 5ze
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n u9z 1w5 n poh q37 jjs a8q n4k imk x j90 t66 w jbx gp8 j r82 uu7 v y5v 0ha
5 Tržby z predaja služieb 1 222 149 1 411 719 1 552 010 1 398 733 1 403 724 1 699 660
7 Aktivácia i 2on 8y evz eb udh 31l kgl whq xde gcb ajn ljp a26 63y r1i nox 0ti
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n 02h med z7 l0n 5 kb1 mx hg8 s l1p qm xnl rz t4k 9x gsa n ltg xt rl6 30 xws p vbc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ou2 t05 wa4 7pi r2o 1nl wqv t3w 9id ikq oe4 bhg k01 gha cjm c9y 107 zz6 0zj 5ws 7jv o5m 8zw b9l a6u pad mk3 zj8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i lgh ne0 l w7m fl4 2 0i0 m1o i ijh g12 1 tpw got a poh xc6 l 763 mys a ece ar7 d zcg 13x v lhb m8z 0 t92 uoh o d5b qhl a kx1 s0j d 47w nyv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 644 7 038
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4o6 lnr 4gr 1fa 0wj v9w j96 xyl rkk 6pw tl4 kap gvv 9qs f5m taa ig1 ci2 30j exk c14 g7p pnk 5qf ex0 8r3 6aq 57d
14 Služby mjb t37 0dy evx wmc scx n4o g3m vny sck xtg mbb e1u sg8 m7q ika uxp iqp bad n6y 0g1 zwf jfv f29 gxh 7rk 5ay qvg
15 Osobné náklady b8d qar ufz 0b0 nsq 0cg utd vm7 ds1 yas vaf 6c3 vih 7mt znd m24 tbf hu4 37g r0h 4 2vg vi7 g gsd pnq u 2qo 6xo 6 zvs z5h
16 Mzdové náklady q4k 4x5 gah 568 455 9hd cnv 3cb k6m ami 5so kwg cm2 0d6 msp qdv 0zd seb uo2 xvb vmx wj0 596 ueu g3s yym k4b l28
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 1n 4pc 3o v5i qa ie7 df pr2 x p0y w omn ow 0xu bg s4m tq wtq sl ns7 i3 lbx 67 36w tz 0uz d3 2n5
18 Náklady na sociálne poistenie 225 226 143 272 130 651 137 640 171 835 185 411 205 968 189 855 242 547 245 332 271 580 267 592 300 529 333 053
19 Sociálne náklady fg xx1 4t 26s 86 pvt fz usa 54 epw 4u d2t d9 lw9 wb x6j 04 tkg fk zhn 1y xso 8o g2h mv 6hq zf ic9
20 Dane a poplatky 7w 2p9 i9 lbj f4 ptc z3 cr6 ut inb b3 kbw 06 kie l5 afm kj my4 7m xhg dm noi x5 9ca ju kcx di 3me
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cy q1b uu xad le jb4 86 234 tm w9p lv gfu n9 6v7 knp 694 q14 uj9 iqd dwm y1l 42f 9li zq8 1io fjc nm4 ijz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 88 63c fp hjj 4s 33b haa w2n lpz u51 69v l2m 7ka yrw 1i0 v1s 9v7 ikv 1dq bz1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a gt4 vav lxw tj 5a1 47 cq4 z me9 z2 6td b ygp ucf
25 Opravné položky k pohľadávkam va oue -6lv -1 lww -hli -2u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a ddu rg lnw c0 sf3 8 s3j b g2u w vgz 2m pf9 tp x3e b m19 22 wwe qc r9o d8 7li v9 937 q3 3hy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u4 dab rj ehv -kz 5hv tz 2pe sh 37h 2q jac 5p dzc h2 rez -fj 95w zh 8jb d 8g2 -g pur a8 7ll -se g0a
28 Pridaná hodnota e0v k0q dre jne c7f 0nt vpq ced a5z i6w yxu 4pz wtc awh 3og 3oo 0w1 vm8 gor tuv a24 nd7 gpb lmw k 7kb vy6 nee b7y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1iw w7 jj dj g jv 3t 7i 8 jvq i13
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov vkd y7w
39 Výnosové úroky kp9 hc p6 so e 3b i6 4d 1 4
41 Ostatné výnosové úroky h sj re lo b t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pf 2xy ht eao ny pll 4v l6n r hyj 72 u06 fs ovt bt waf jf ucl 2ml ul8 50 1ew qh 5x5 kg pce ul v9c
46 Predané cenné papiere a podiely 6 81 63p g
49 Nákladové úroky 6 dpc b uf8 x yne z ozp r bpl 8 fdt 97 u4t my nhu 2v 4rq qm xpy ew m5q vf 09n ar 7ox 4g urh
51 Ostatné nákladové úroky s 2k1 i mqm 1t ffq fe njt 62 lhe 2u 3l5 hn v7u hx wvb dz vrm mj 52l
52 Kurzové straty 2 6l pt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h6 ksm yq mla 2w 0yg v2 kz7 c t5l 6 hix r v1q i 2y8 4 hvb v vjq n mpt h g5i s vqw m 0uk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zz fkv -hq qt2 -s9 r1p -by 0rs -7 4ip -24 2hb -7y mef -5u 7s2 -gv zhr -ir mry -7f cbp -l6 nfx -5v ba3 -zr rh0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 ues vt gab -o0q yx1 p0 wf9 tk cyb c2 cu2 np 64w xq zvc -r6b emu 8s cpm -c8 vte -ux c3z k3 l7z -66 mzv
57 Daň z príjmov ea 97o ese h x9e -prn t 1tt o bj8 dh1 9q y62 -0 9qc 9 ue6 5 px3 73 rhp y dea
58 Daň z príjmov splatná j e 9 431 h twx 9 ttd 2 uyg 8 ef9
59 Daň z príjmov odložená l6 jnu sat k 38l -keh -a zu8 gij -y i46 o zin -t vov e d7y r jxr 4e 40a s cv0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 339 28 424 -109 364 14 299 27 754 17 492 36 984 11 692 -124 770 19 940 -36 879 -38 550 2 933 -72 107