ELGEO - Trading, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
34523/B
Dátum vzniku
22.02.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • geologický výskum (od 15.3.2018)
 • ložiskový geologický prieskum (od 15.3.2018)
 • geochemické práce (od 15.3.2018)
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku (od 15.3.2018)
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (od 15.3.2018)
 • sanácia environmentálnych záťaží (od 15.3.2018)
 • dohľad pri sanáciách (od 15.3.2018)
 • sanácia geologického prostredia (od 15.3.2018)
 • banská činnosť v zmysle § 2 písm. b), c) zák. č. 51/1998 Zb. (od 23.1.2013)
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 20.11.2004)
 • zemné a demolačné práce (od 20.11.2004)
 • organizačno - technické zabezpečenie pri tvorbe audiovizuálnych programov (od 20.11.2004)
 • strojné zemné práce (od 31.3.2000)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 31.3.2000)
 • aranžérske práce (od 7.5.1996)
 • prevádzkovanie malej vodnej elektrárne (od 22.2.1995)
 • sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovaru, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (od 22.2.1995)
 • výroba a predaj bižutérie (od 22.2.1995)
 • obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie (od 22.2.1995)
 • činnosť vykonávaná banským spôsobom (od 22.2.1995)
 • projektovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (od 22.2.1995)
 • vykonávanie geologických prác (od 22.2.1995)
 • projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia (od 22.2.1995)
 • zobraziť ukončené
 • posudková a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (od 22.2.1995 do 22.5.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Jiří Vitáloš
  Kukučínová 5
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.10.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2012.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.1.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • . Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 24.07.1998, bol schválený Dodatok č. 3, v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
 • . Valné zhromaždenie dňa 3.7.1996 schválilo zmenu - odvolanie konateľa
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.1.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.1995 podľa § 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 6885
Uložené listiny
 • ÚZ 2002
 • podpisový vzor
 • spoločenská zmluva - úplné znenie
 • zápisnica z VZ
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • úradný záznam
 • živnostenský list
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 6
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Rozhodnutie jediného spoločníka a nové znenie ZL.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 5
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 6
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 7
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 6
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 7
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2012
 • Spoločenská zmluva zo dňa 11.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
03.10.2022
Domény