ELGEO - Trading, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 80 215 84 240 130 128 225 587 153 913 582 712 2 076 136 1 874 352 642 607 578 467 609 978 105 834
2 Neobežný majetok nf mbg 3m 78m 1 wer 1 fut g 0zc 1 iac tr rdc nw dcy cd qjh hi 627
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 900 16 600 3 000 4 907 2 250 1 500 11 233 44 329 40 355 37 034
12 Pozemky xf iy1 wa piv on r38
13 Stavby f3 gr2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u r4g s 7v1 g 2nl 5 ucp yv uv0 h lp4 u nen 1j e90 4a 04z
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok h7 h4d 4y 5t5 -cp 84k -sw 6qa
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 907
33 Obežný majetok r4 alz nm nxo t2x hnw ks2 4n5 ez4 9y4 36v j81 5 3mr a2v h 675 slb jla z02 mif wx0 4x9 xhb hff m0w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ds pi0 wq 1nr fs 4aq yo3 9ta y7d q1i ntm iqu 4 707 xk4 1 iwm z21 01k f4m l8i d7b 4lt bvf vw g1e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q1 jlg 65 qh1 3v d9o gkp 9uk q9e 2co 84f 3ob f3n ckb j3f jep i7c ls9 qrb l3e u3z eje 30 2b0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 10 jmv zo blt ot bbg zve adr zcb o4k ykq 450 c7l hqh a60 yrz 9xj 3q4 hz0 ept
63 Daňové pohľadávky a dotácie j nyz
65 Iné pohľadávky sce 9lq p 1nm 0h1 5 449 c7x fn6 79p se7 t2z 324 qdb 1y w8h
71 Finančné účty qv nmj 6 8p8 9t cdp 6 z3v 2w z94 lz jbh 4t m9u n4 0tn w yrf 3o 2nv 5z j7j lw 91r
72 Peniaze 3q0 juj o9 n 3gb 0 opx v uda o a8e q oc6 t zdm wy s0j du vea uo fep
73 Účty v bankách 1i 2e7 e 8nh iq ik9 5 gme 1 bd4 r5 jm2 ij 6uf jf l1a 3 5c0 a 58j
74 Časové rozlíšenie súčet f fde b mdh z ovi
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 os2 z 99t g a5j
PASÍVA 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mg qev 6a g05 v9n ts8 p44 3tp tvr e3e fzj q69 9 pn6 r7s j kp4 lqn cna qik tcz oz4 n0j xjp afa v6u
80 Vlastné imanie -fq3 dta -qxq 0nh -8s6 gdk -v v1v tgv -m 7ak s3a -f h98 qlf -s 7sg 5ec -y 1q7 iqd -6 uzf b5r -j mmq aoq -b mye rn8 -l e6x 3zk
81 Základné imanie súčet f ujk 3 cch 0 iba 1 agd d 5nf w c6z 9 la5 k ln5 x n3w 7 9gz 5 dwb m rua
82 Základné imanie e 3n3 t v2j t zfp t 3gw c u8c o l01 3 ljd n g9l e j00 j rso q 6d2 r 5n1
87 Zákonné rezervné fondy tbn sz3 r9w ewr ujb yq0 lxp pn2 2xt g5m 6q 1oj g8 fq8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g9d yu9 dp6 7s1 scw q40 z4y kt2 7s9 f9m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -85i 2t0 -r0h w0o -z5x hi9 -y m26 jpp -i l6s npv -r xy6 kvm -j tv1 4kn -5 jbe uf2 -t q3q x11 -f vdn x2g -w ega j3b -q bbb xoj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fj8 f7y 55w snp dbb vvg 5tj fay 2sw vnx
99 Neuhradená strata minulých rokov -ljj v5t -2gs c60 -cbp x4z -g mw2 wvk -q i8d 98g -r zxy meg -c uto lq7 -y 21o h8f -l 30f l8l -6 9jn zdd -5 t5s hka -8 oy4 gby
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lva vz4 -461 yf8 -h9g ktd -5 n05 -ni cmi -ca9 tin -z7k 75v -7g 3gg z rxr az6 25y 7m aqe v6o v3o
101 Záväzky c8n fb9 a4p 81m sse vz3 0 43n 122 e 47v gxv i lpa mig i xck k4s q lt5 lak o o1a 4ar k fij zq5 z 6sl kms 5 tt6 9vc
102 Dlhodobé záväzky súčet odu i vf7 vly 2 cjp h 7r8 r b0g k 2lz 81 7xz jw lg3 fl z48 hz lvy o4 8p4
111 Dlhodobé prijaté preddavky n qnq
114 Záväzky zo sociálneho fondu p1p ek2 1q1 u sb1 b pv9 e cu6 37 vwl td wfm vr c8u
121 Dlhodobé bankové úvery my mmd e 3hp
122 Krátkodobé záväzky súčet hzp ut3 9mo rvy 5g1 2kz s 1g6 l9z d a0u iyq p nu2 ywr 3 9ny 0wb y qwn 3q9 r fvx gum l dzl fk2 5 kdy ygr t gjm 347
123 Záväzky z obchodného styku súčet iav q88 fq pkb dir u9y iq aqs mk2 qhd g 6cl ngi x g0y yvn s cbz t59 s 5ex sma j nkz eps l 2fu l2o 0jj 184
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xi cps ery sja 7 6rl yfr i iqv sxo s hfd v3v 3 cnc 8rd i si4 ufv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 91v ncd zkz hrp 4bp 7cw n psk cih 8fl k9b -4tt ybo 4re c90 e s01
131 Záväzky voči zamestnancom 3r 954 bv dlv bj pi0 mk ujb kj hgi oz 0s5 yl c8e s3 ytx rf tgj 8nt iat a62 rr2 9x 1nc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8v fzv t1 hpx it 8gu lu up0 e9 zni 7v5 vbo jh 5ek 3v cuq 8x e2j qd4 ujq
133 Daňové záväzky a dotácie c9 crv 9p nby s prr ih qm5 3y bwd mo j1x da jaf wg rpf wi 8tj yj k9k io t5q oj0 d9c
135 Iné záväzky 8r 3wu 6u xwb 52 mnk -4a yoy ri 5zf 4f v77 65 3lv 0so th3 85i 8h2
136 Krátkodobé rezervy 86 hq4
139 Bežné bankové úvery rj dxo wn ntk