FINALit, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2542/L
Dátum vzniku
21.03.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, kadý samostatne.
Predmety činnosti
 • zámočnícke práce (od 8.3.2004)
 • zváračské práce (od 8.3.2004)
 • mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od 8.3.2004)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 8.3.2004)
 • lešenárske práce (od 8.3.2004)
 • omietkárske práce (od 8.3.2004)
 • demolácie a zemné práce (od 8.3.2004)
 • prípravné práce pre stavbu (od 8.3.2004)
 • montáž sadrokartónu (od 8.3.2004)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 8.3.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 8.3.2004)
 • upratovacie práce, čistenie budov (od 8.3.2004)
 • maliarsko natieračské práce, tesnenie okien (od 27.2.1997)
 • izolácie striech mäkkou živičnou krytinou (od 27.2.1997)
 • sprostredkovanie obchodu (od 27.2.1997)
 • výroba hmôt pre finálne povrchové úpravy interiéru a exteriéru v stavebníctve (od 21.3.1995)
 • výroba lepidiel a tmelov pre stavebnú výrobu (od 21.3.1995)
 • kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 21.3.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 3.11.2003 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 15.8.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromažddnie konané 2. 10. 1996 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.7.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7036
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ z 25/5/15
 • Úplné znenie SZ z 25/5/15
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Vyhlásenie
 • účtovná závierka 2011 + poznámky + zápisnica z VZ
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + zápis z VZ
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + zápis z VZ
 • Rozhodnutie o premene na EUR
 • účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • účtovná závierka 2006 + poznámky
 • účtovná závierka 2005+poznámky
 • Dodatok 5 z 8/12/05
 • Zápisnica z MVZ z 8/12/05
 • Účtovná závierka 2004 + poznámky
 • Účtovná závierka 2003 + poznámky
 • Spol. zmluva, dodatok č. 4, zápis val. zhromaždenia,
 • účtovná závierka 2002 + poznámky
 • Účt. závierka + poznámky
Dátum aktualizácie
14.07.2024
Domény