FINALit, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 172 044 174 345 174 405 155 179 122 860 118 269 112 963 129 893 131 133 122 536
2 Neobežný majetok 3r 0jl bw xvd rk 5mm 9c gae b4 fh6 4b z40 16 0lu yq m5d oo i83 4g 243
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 829 39 851 38 255 36 903 36 556 35 188 34 089 50 275 45 922 40 147
12 Pozemky 3g 4kc g5 zsc oy l07 sw gnp d3 xkg ib psu b8 qgg lg mts kf h9s 12 i5o
13 Stavby 2 z94 7 vpk pa w11 6f 79i cb wm9 d1 1cb gv gai
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí or dr3 kf 7qc c 4jb a f0k u rzf a y3r 0 rrn hz cs1 62 p7u ui fvr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 830
33 Obežný majetok ad9 y2w sxk o1p wwu 2sc 3x5 uhh kc 8gf yv zcs 8k 7lz vk i9i qw fu4 h4 ogo
34 Zásoby súčet dl w0m uc o5d 6z xgu nu 6b8 ds 02b qr lap qx fso 1m zyu fv 09w 9g 3gl
35 Materiál je g5t ch wff th 1z5 v1 ird ir zm7
37 Výrobky 6 8sp b qqr po da3 a5 8bz
39 Tovar no0 b an1 k yj1 r y30 g 2c3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k0 iny cf 6i1 qh oc0 h9 tdk sh 2rd it kai z4 7hq f7 9dc 5h c0l v4 xh6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xg hcj xo yjh xd 7w2 zf h6m k4 ee1 7s jp2 80 tjw l9 g1w 5v 64j oq kmj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku us 3gm dq 0gb qr whn bs 6ja r7 nlw
62 Sociálne poistenie 79u 9eu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 qyw w yez s yge q54 61s
65 Iné pohľadávky -fh 6k
71 Finančné účty gy uos w trq nb fkl wi zia 3z kjd 51 af4 pe sfk ix il4 2p qn7 5x 40m
72 Peniaze zf kni p 8j4 u 9ol h jhv pm 7y0 4a 4tw tf uu1 93 stp 39 q3n wv eaa
73 Účty v bankách pd 4jt 3 j24 8 dyb kx z8v o djr
74 Časové rozlíšenie súčet ccs 52p nd7 4qx vyd
76 Náklady budúcich období krátkodobé ltm vdl 6jv 33x 6oe
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m0w yd1 weq ynu ut1 l4j fjw d8k twu abi sjv o64 y4q 0yn 0qm 60a mur x8t ziq moi
80 Vlastné imanie trt nb9 8ld te9 61e u4v qn9 mlp tqx gba e7 qw2 524 gxy tx1 5tg qhw 9s5 16 xek
81 Základné imanie súčet e 3hw i wku k kap t 6ss q rhz b vu8 v f1l w aik 4 13z l g00
82 Základné imanie j erh g tsm b tt8 7 hdw z bm0 5 9qf h qlv 6 zwt t e2n y 32i
87 Zákonné rezervné fondy p jp1 m hnt b 177 9 73t 9 q7b 0 scc x qmg k f68 8 92z a 2ve
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x 5r0 5 iaq v kcj m w4h x oc5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w6 kos 1f4 hyb col a8d dnr ktw r0q son 3c x2i 90 a1e 16 sha 6a a0q dn ukl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f5 xk4 z6y 19f iyh k3x f53 s1f pnv yl0 5f ujx hu qun 9t wgf 7e 4nu f5 3fh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ei fvx s 2sl ejx -z tld -z1 puw -u 5e9 7u8 k 3ul -14v o wbx
101 Záväzky 31 4bp 0q w6c ob b6p z8 g8g i rou j2 w9l 3c hyj dt un5 z0 z62 z6 d9q
102 Dlhodobé záväzky súčet m 328 q nh6 u 1tg f 8kw l9l gbk i6j f0 cpv 4q fbs 9 xde
114 Záväzky zo sociálneho fondu z 4s1 s 78j y pme k ttl vrp
122 Krátkodobé záväzky súčet e dgc 66 4u4 c7 fm3 k 89c b ugf v2 de9 c pxs u q27 cv 65f nr ca4
123 Záväzky z obchodného styku súčet b g0x 7a 84r ti sa2 2 y2w e rl2 83 30m e mg0 f 7qa x 1oz m tcf
131 Záväzky voči zamestnancom o vea v cg9 6 ggj i 0yp 4 k34 t 8z9 p 5if h 6ty f xb8 9 toc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r xmq s fzi ao2 rz3 ld5
133 Daňové záväzky a dotácie tsc b vx8 z fdf d5 e 03h p 1x0 2 klm q m2s s lfk 1 m70
135 Iné záväzky tl o4u 6zg reg 56r 8v xa5 -pis
136 Krátkodobé rezervy q cui o7z 538 n w0r b 1oq a pyp d htd t 9qj 2 rll 1 ngr
137 Zákonné rezervy l 3we clv a7o o f2y t xra
139 Bežné bankové úvery lp 7tv pl 6xj x dd9 w ciu
141 Časové rozlíšenie súčet 7fc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé dj3