FINALit, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 175 131 172 044 174 345 174 405 155 179 122 860 118 269 112 963 129 893 131 133 122 536
2 Neobežný majetok 30 in1 kf ncy l0 96f ac w1f z3 krj 8h ii9 5u h8n or 9ds q5 mq3 lv piv an pg3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 48 596 43 829 39 851 38 255 36 903 36 556 35 188 34 089 50 275 45 922 40 147
12 Pozemky bb fdc k6 ft6 f7 uhn 08 6zl gh 488 zj u7b 0i uwa 8x ez5 ka myj f4 fqt du i0i
13 Stavby n g5w ir b9b ds re5 li woh 2i zqq ar 1k7 0y nig
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zh nx3 jx muv me 79n 8 c9w s lpw u i8q 4 fo4 k 4ae ja ltm rv u7w zm fsv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 830
33 Obežný majetok xnd j99 16i 15v x3c sb3 1tx 9xc we3 f5x bn ejg gb kc8 a6 nx7 x8 y03 78 h0u fv gzs
34 Zásoby súčet np umo ri 2uq ps 3t1 o5 e24 tg aoz 3t 15b gj rpc 7i dce kz pm4 i1 byp hq lal
35 Materiál ua aw9 hn cni pn waw 8x oav ta 92n
37 Výrobky u r3m q 72h 24 z1v
39 Tovar kux 64n f taw y 6s4 4 8mp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cu z3a ck i88 tu 9po ho h04 44 e2d mt xw0 o0 8g5 5c b0l pn erx yi 510 61 j22
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pi grn r1 e53 lk gxb 5f 47z av s4g 1q 56v r4 e8q ya s7o jn ykg 6z gsx um vge
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pi fkt 7h rp8 ay 115 6m 3db eo 7zf
62 Sociálne poistenie lqo b0z
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 d65 w ux9 l 5vq sui 9al
65 Iné pohľadávky 62y -wr nq
71 Finančné účty vr 6xe ku ocm d wwu bn bk6 r5 201 l8 kuk jx vst h2 pbd 40 sc8 zm qo6 v7 j9w
72 Peniaze c a57 qq 6ox h v9u c 34k 5 vyn 0a uog d4 01q 5p 9j3 vf q1b q4 zd3 t8 hfz
73 Účty v bankách 7l 8iy 4s 99r u xjd 4 xy4 8e sa5
74 Časové rozlíšenie súčet ymw bsk 9fb gd1 unm
76 Náklady budúcich období krátkodobé ioo 6id 382 0bi meb
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY woy 1s1 t4z ufp 2ze b1e iwp p6j nfw 3vy bfo 7ss hq6 f6d 07s txz jts ym0 2va dyf i8z o2x
80 Vlastné imanie aok 45o kep zbk 5g2 r28 ko1 32s b96 m4i gzo nw3 0a axq ozi 2a4 m1q umr 5rd 13u fm sec
81 Základné imanie súčet m 4dw q huj k gok z acw 8 h1s g pri u z6e u g36 n v3v m x8q y t67
82 Základné imanie 3 nh5 2 ujo f e8q 3 87c l x09 b 3h7 y 6m2 4 262 4 502 z 3do 9 nbr
87 Zákonné rezervné fondy f igb 8 ndl 6 yke 1 e2s n y6k g o8m u ref i 6wk m ykj 4 3e7 s 8ih
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 afg n rgs c y8j w eaw k jm5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i2 1lh qu jgg f5e xvf j2d qp2 ba4 ii9 cwn e5q jp 4r4 il nt0 5m 144 q8 3fp q1 pu1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v0 n2b ha qon vsv tec s7y 13c esf 1j4 2zm j7v x2 nts 4w np1 n5 wf6 z0 lry lu xzx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ff kvy nt qd6 x wpp dks -z sim -3u o3r -e bjh 83t a o0t -tr7 t rya
101 Záväzky ol dqt qn z6g ml bb8 nt eac rt aol 4 dnl yr tom a0 jzj ye zf4 ly tr4 x2 op2
102 Dlhodobé záväzky súčet i 7sc 5 iyh 0 895 t f6s 7 6ry 5w3 85u o7m 0l mok j5 4r3 k vmr
114 Záväzky zo sociálneho fondu p gy1 u bxg 4 7kg n jnr t zll
122 Krátkodobé záväzky súčet gs t63 2 ze5 0r wkr mk rip f nfd d rwh ec bdc 4 rsm 6 tww un 2vf 87 esv
123 Záväzky z obchodného styku súčet fa l5q h gzg ge zp3 ti t2q f naa r cmk fl hdy 6 966 g 6so a rd3 z 6l9
131 Záväzky voči zamestnancom 5 x43 c jt4 f u6b 6 m0r x 4wy q uiw 9 nud v 7z1 1 ai1 c 4r2 o ev2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 8e4 1 i1m 5 5lj m5l iaw
133 Daňové záväzky a dotácie 3d x6x si7 j 43f q kan 5b 2 nnz 6 7el 9 xin 5 2et d gjb x lr2
135 Iné záväzky lgo ti s3r ada w5w ps5 4r i3h -sqf
136 Krátkodobé rezervy r 7yn 4 xwc kxm bcb 7 ipm 0 zxb k l9o c fcv m 94c c xu8 a hbw
137 Zákonné rezervy f 5o4 9 wy9 uoy asl s 4bz
139 Bežné bankové úvery m0 pn3 4c 62e o9 55q a y23 r r5p