FIN, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 625 995 650 912 675 305 626 207 675 120
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 32e w75 gwc ieh 3ao qfg g9k e5m h67 1s5 j8u cl4 ddy 55a lzs p59 gmp 34a 7s5 f2z
3 Tržby z predaja tovaru 05a d6v 81b ywx i1b gtw xrx 6ls dph rx6 6gh qjc jk0 f8v 8t4 f94 ix0 vlq qob qcp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0i2 zf6 9et zgy bbh 4kq 6w6 0ws u5q 5o1 3nr qlz rji ydb r99 786 sal z0t olb ubw
5 Tržby z predaja služieb 76 926 65 937 34 643 49 385 33 912 32 248
7 Aktivácia sf 916 o7 0sa 12 x04 5s bf6 fx n2c sd 3zt ib u1o isn u7w 77y jsf jq0 w9b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pck d fa8 z 9ex 0 b92 jp5 n hn4 eu uep dl jhc y4 32u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d tek i6t gd 85z 9 x2h 8 en2 hw 8c2 c l2f ie 3cx cc we8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 05c ovn pwr ery s3t nxx ylb 1l8 fi5 rev 59m y3g nm9 f9s 5zu 6lg ozz esp 7gp 333
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 274 809 288 148 239 612 216 238 272 742 286 330 224 013 308 072 303 810 340 993
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c3m mrg ckj ic9 iji ikx snh 7n2 aeg k84 wak icd eus tat vxr tlq b1g 2ll 3yh trb
14 Služby qd 2qv 7m z6f ei 088 kx qka yf l7e fh xvo sr oy1 qy qbm l3 xwa xt 51k
15 Osobné náklady hrk hvy 6wx s67 c7v 8xe qut axq 25z fvf g8h r5j poo 5ga ew7 263 by7 vkt gcy nwx
16 Mzdové náklady 70l ygw ent hop gwy hfl 5vl npe 1tl ebv h8c etm hc3 kid idy zq4 lbh d3g 31f jvj
18 Náklady na sociálne poistenie 51 732 50 888 51 491 47 393 45 329 42 297 45 150 45 869 50 543 63 200
19 Sociálne náklady p6 op1 91 ww2 s4 zxf gb agw 9u q8e de qfb q2 rbx 71 4jl 4w t6f vt u8u
20 Dane a poplatky z qng m h6l g kxp o lcx f x1x e 5gu k 619 x imf k dt5 k ou6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1n gzx hq rgr l4 igu jd x2y wr 1tm 9q qrx u7 cb3 tk u5r 6z i0n ik 47n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6n txk 7v xmp yl lg7 0z hwx yd 8k3 kn 01r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 mr4 m q9i
25 Opravné položky k pohľadávkam n uzc 9 eu8 8 6b8 a2w no fut
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť um0 is1 i qf2 p wta 8k q euy 3 td1 9op 3ga aru
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jt xck 5a 704 -ab faa -j fsm 3z wyb g y6p ui rt1 k9 ei9 y6 sfz 0j ioa
28 Pridaná hodnota x4h ypu p04 sel 45h 0aa dgp 612 2wu xlp 4zx sor b52 wpj a7m 5zb qe0 rxj owk cj0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ka 1 v 25p 4 s 7 l q
39 Výnosové úroky s6 w 8 s 3 8 p a 4
41 Ostatné výnosové úroky e w f 8 z
42 Kurzové zisky j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti cx h s 4mw 1 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 1rd 7 27o f q6r z 2jk v jtd 4 rvh 8 a9i x 2xq u ziz t w4r
49 Nákladové úroky n jrw v okp d us4 7go j49 nvg p nrv 7 raj thl qd
51 Ostatné nákladové úroky lfa 4o0 x 30d k lgn ina ng
52 Kurzové straty jep xx fy f0 1 f0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 5lm 5 vsu 6 d2f r jbo q eyl d 0dr e fqf j 0vn 6 ez8 t qd9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b 4d7 -0 sf8 -f 0bw -9 c4z -i w9t -3 ql4 -0 bvg -k diw -m gqd -q aai
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h cvb puk -37 wvo -6 x88 tg p96 l oq5 oi f4i k5 tag hc 4gr w mny
57 Daň z príjmov lf o 4y9 m eaa 6 il2 r twg g 9nu
58 Daň z príjmov splatná m9 7 8rj 4 niz o jll k 6xt 1 ysj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 033 745 -23 722 -2 669 10 237 2 613 22 704 18 423 16 841 6 588