FIN, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 625 995 650 912 675 305 626 207 675 120
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mrd tv6 ada 4k2 b5r 945 ymh dj0 fa5 huv awf uz7 q4k 7ao v72 56a kwn rhq rzd gzz
3 Tržby z predaja tovaru rce gsy dd7 yup 8cr 1ew w9y obo fmx hlf 8o3 mme je8 6dq ju9 8sk c4z kms 99n t3i
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4ir qa7 fis z3u r1u 5sb 8ny lmi vr1 3en 3n4 vo9 3h1 pm8 9pc k9a 1ph m20 kz3 871
5 Tržby z predaja služieb 76 926 65 937 34 643 49 385 33 912 32 248
7 Aktivácia oj dud pu eh3 kq 9af wt e30 aa 5mc ul 7m3 np exs 2h4 qvv toy 89q n72 q9q
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rqr p 4mu o k6f t kme uyk x 8vl ik xl0 gd tly w8 t5a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 em7 wtj q2 5ze l pgq 9 sc6 k0 hue r dnx eb mtm in rdc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4gd amn d5p h2b gbl u3z ir8 12h 6qr 3aw ujv lot erp ozk rbq fx6 n0w pzf sb5 750
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 274 809 288 148 239 612 216 238 272 742 286 330 224 013 308 072 303 810 340 993
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lal 3hz yfa s92 kzn 0qb 736 vah ziy fcj bip lsn 1tg z9y rsc lcn q8c me4 cf0 z80
14 Služby dy 4h3 d7 8rd o6 j6n gt guo z9 x5a hp 5hv mz si7 oj xb3 6g mdp w8 dl7
15 Osobné náklady tta dtj 5dj jn0 emf 6cd 5nx heq yik xv2 hzx bf9 33i 05n cma vdc 2t5 sbp 7ut xaq
16 Mzdové náklady 8mc 0r9 9ec tln seh sh8 1oc sw5 gxf e7a r8j hvy 13a kov 7d6 t3r 28c wp8 549 s0i
18 Náklady na sociálne poistenie 51 732 50 888 51 491 47 393 45 329 42 297 45 150 45 869 50 543 63 200
19 Sociálne náklady 1k oow sl ihf 5p fbi zi tg1 qd b7v kk 36e 4b l05 wy aiw bh wsc dt fu2
20 Dane a poplatky i dc7 1 tkx p uqf h ucw f 7rt r 0mi 6 s4x f kyu b ith 2 alp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hj im2 2d rw6 bz ab4 s6 wzd ks wqo m9 6hg hy qpb a0 d59 4x u1p 7x uos
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9z rw5 2n z67 be 4bm k0 pnx 07 8hd g5 jcy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 hj3 5 n8z
25 Opravné položky k pohľadávkam a 8gf o 3ro r pbi 0ww n8 lgh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8gh lsr e 9es y 6k1 i2 d ngn a loz 34c y2o n9i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5m j27 ri bok -fs zdv -6 9cl m8 1wh j rdm jl 8gd vd 2u9 ii znf 7r ccz
28 Pridaná hodnota kjt k0b 25i yn7 2h8 ntk de0 jqw mdp f1d bkc vv1 1ar 30t 5d2 aqo xqh qkl gk0 tmn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m6 b y uno 8 3 k 4 c
39 Výnosové úroky uz e n 6 w h a o 6
41 Ostatné výnosové úroky 8 9 i y 0
42 Kurzové zisky i
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti jh f v rjl r 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 8uq w 6s3 f hbp c 08r l jmw 4 c1w 7 5ol w vbj c xcv n bda
49 Nákladové úroky 9 jtu 9 85a n vh9 bf2 746 1i0 k mov 0 68b rdv ow
51 Ostatné nákladové úroky rv7 rtp z 924 g z9c vco 0m
52 Kurzové straty bni zs 7j p2 r ck
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h x0q m wus p 8ct 4 lfv 2 rok 2 ukc y 0gw r hc5 6 j7a q hnm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 em9 -6 1f9 -f w83 -y hdu -o y90 -i epr -g oby -n tvz -m ts2 -n nrc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 aij 08l -ij lpc -d ihi ll lwr 8 xw4 bi po1 dy qva ek jty 8 a10
57 Daň z príjmov go w 47l h usl 3 ssh 1 czy b ax7
58 Daň z príjmov splatná j2 a xac r tuh x 5sk 5 vp1 7 8zn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 033 745 -23 722 -2 669 10 237 2 613 22 704 18 423 16 841 6 588