MIQUELON s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
100950/B
Dátum vzniku
13.06.1995
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Energetická certifikácia budov - Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov (od 1.7.2010 do 21.4.2023)
 • Energetická certifikácia budov - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (od 1.7.2010 do 21.4.2023)
 • Energetická certifikácia budov - Vykurovanie a príprava teplej vody (od 1.7.2010 do 21.4.2023)
 • poradenská činnosť v energetike - energetik (od 19.1.2007 do 21.4.2023)
 • montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení (od 19.1.2007 do 21.4.2023)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 19.1.2007 do 21.4.2023)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 19.1.2007 do 21.4.2023)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
 • sprostredkovanie obchodu (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
 • inžinierska činnosť v stavebníctve (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
 • realitné agentúry (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
 • projektovanie elektrických zariadení (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
 • vedenie účtovníctva (od 13.6.1995 do 21.4.2023)
Uložené listiny
 • Rozhodnutie Motion One.zep
 • Rozhodnutie Altopa.zep
 • Zápisnica z VZ Miquelon.zep
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • zápisnica z VZ.zep
 • prezenčná listina.zep
 • podpisový vzor konateľa.zep
 • dodatok k SZ.zep
 • úplné znenie SZ.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Zápisnica z RVZ + Vyhlásenie
 • účtovná závierka 2011 + poznámky + vyhlásenie o schválení účtovnej závierky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + zápisnica z VZ
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • zápisnica z VZ zo dňa 16/6/2010
 • živnostenský list zo dňa 5/5/2008 - 3x
 • spoločenská zmluva zo dňa 16/6/2010
 • Rozhodnutie o premene na EUR
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky + zápisnica z VZ zo dňa 30.09.2009 + písomné vyhlásenie konateľa o schválení účt.závierky
 • Účtovná závierka 2007
 • Výročná správa 2006
 • Úz. spoločenskej zmluvy,
 • Živnostenský list
 • Zápisnica z VZ z 6/11/06
 • Účt. závierka 2005,
 • Účt. závierka 2004,
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 • Účtovná závierka r. 2001, 2002, 2003,
 • Zápisnica z VZ,
Dátum aktualizácie
14.06.2024