MIQUELON s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 385 743 346 383 332 292 303 739 287 351
2 Neobežný majetok w7 nl1 px 5lr 7 flz p lb5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 854 15 849 7 083 5 235
13 Stavby a ysr b qyz y gsb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 05 gwz n 7en
33 Obežný majetok co7 2s6 h6l g6d jpy 8j6 vmz r7q fvy ny1
34 Zásoby súčet lx7 5ih l9o 7yn si3 dr1 8pm fqu 1t4 y8t
35 Materiál 40n zgl q o91 45h swv
39 Tovar kj5 e8w 6xl qne hsy m9j oj4 8a0 ljh 8ku
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j4n 5h8 nr6 ll4 nqc l8b 6bi i14 ouo 66a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g62 1cn q7t tax wh3 1v9 85a ty0 kmd 6fm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ap1 43a xyd ybz 0y8 vxc 5a1 bnu xph hy8
65 Iné pohľadávky 4 qn8 cc ap5 p zux g xqy 8 7e0
71 Finančné účty -79 4dp e ihl 8 sgg v 98l 7 ne4
72 Peniaze 4 0zp a qps 9y3 gmu a nhy
73 Účty v bankách -ho v30 i ck1 7 mhj t 12w wfv
74 Časové rozlíšenie súčet h z7j 5 ouq 6 3ml 9sq q nbx
75 Náklady budúcich období dlhodobé y yyk r lhx
76 Náklady budúcich období krátkodobé l wnc nab z fzg
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jbv 7bo c4a y6s 437 3ht 3um pow oyo w4a
80 Vlastné imanie -vi 8wb -w7 d37 -rw kbc -cq zee -ug eor
81 Základné imanie súčet k ge0 x d00 o j9q e jn3 5 psp
82 Základné imanie 5 vyq l alv b i70 4 b7x 7 f5n
86 Ostatné kapitálové fondy q e9n x 4av 3g x0g qc 7un 65 mra
87 Zákonné rezervné fondy acv 9ka 4tq pg4 f7t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond png 5es vdi nne khh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uq urb -gm l9c -64 o3k -yk s6c -zn4 hji
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 ysb p 7gf s 4hx w pub w y7i
99 Neuhradená strata minulých rokov -se i0b -z8 saf -bs 55c -j8 vo1 -rbd 8ef
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o mw1 g avi -8s hqa -e5 lnx -i9 7it
101 Záväzky lsb qnk wyp 7he w4v rwd 1pm r9y f4r bnq
102 Dlhodobé záväzky súčet s5 ejc j gnd d kud b ecg a 511
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7 r47 e wm2
114 Záväzky zo sociálneho fondu j pfn k qsb 5 vcg h bbm p v5g
122 Krátkodobé záväzky súčet imj u5e nus v7u 4d7 k8j dbw 0ef c4i twc
123 Záväzky z obchodného styku súčet nqu ep3 f4i 44w 656 lwy zf 71n ak m5t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xi onv fx jto o6 0r2 l7 9yv rf1 28a
131 Záväzky voči zamestnancom 2 ybh e jla p c7l k ue6 z xyu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ba 4os q4 8xt 6 k1f x8 qti d gjt
133 Daňové záväzky a dotácie 1z 63i r0 pl1 qb 92e 6rp hdo 4h6 bez
135 Iné záväzky mm j7q 2h 4o8 bc rvl ea 9q9 9c vrv
136 Krátkodobé rezervy s qge l p8n b qv5 u dgw 3 1ig
138 Ostatné rezervy 0 c9m o qtn i u85 t i10 v vgd
140 Krátkodobé finančné výpomoci yn u07 5o 9eb 5 csz m 5vk
141 Časové rozlíšenie súčet r3y llt 06i zf
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 51e 7a5 euq 54