DIMOKON, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3155/R
Dátum vzniku
05.10.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
7 968,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 26.10.2004 do 16.3.2017)
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 26.10.2004 do 16.3.2017)
 • prenájom strojov a zariadení (od 26.10.2004 do 16.3.2017)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 26.10.2004 do 16.3.2017)
 • výroba špeciálnych prípojných vozidiel, určených na rozvíjanie plynových rúr (od 30.7.1998 do 16.3.2017)
 • montáž, opravy, údržba vyhradených zdvíhacích zariadení a ich častí a vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok (od 9.5.1997 do 16.3.2017)
 • vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/ (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • sanitárna inštalácia (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • vodoinštalatérstvo (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • klampiarstvo (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • prípravné práce pre stavbu (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • výroba kovového tovaru (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení v rozsahu oprávnenia (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • zváranie vysokotlakých varných systémov (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • antikorózna ochrana, čistenie povrchov konštrukcií (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • oprava mechanických častí dopravných pásov (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • ekonomické poradenstvo (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • podnikateľské poradenstvo (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • vedenie účtovníctva (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • projektová činnosť v investičnej výstavbe (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • laminovanie a spracovanie plastických hmôt (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • informačná a reklamná činnosť (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.10.1995 do 16.3.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Jozef Bátora
  377
  95636 Rybany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.10.1995
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/103/2015-33 zo dňa 21.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2017 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť DIMOKON, s.r.o., so sídlom Sebedražská 4, Prievidza, IČO 31 637 281 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 3155/R.
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor konateľa
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z val. zhromaždenia zo dňa 31.5.2002, Účtovná závierka za r. 2001
 • Zápis z val. zhromaždenia zo dňa 16.04.2003, účtovná závierka za rok 2002
 • Zápisnica z VZ, Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve
 • Zápis zo zasad. VZ
 • Dodatok č. 1
 • Živnostenský list
 • Koncesná listina
 • Prehlásenie konateľa
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia ZI
 • Zápisnica z VZ zo dňa 31.03.2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Rozhodnutie konateľa spoločnosti
 • Úplné znenie spol. zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Dátum aktualizácie
23.02.2020