ITOSS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2936/L
Dátum vzniku
25.10.1995
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
132 776,00 €
Predmety činnosti
 • finančné služby a operácie (od 15.3.1996)
 • výroba obalov (od 25.10.1995)
 • strojárska výroba, výroba nástrojov, prípravkov a strojných zariadení (od 25.10.1995)
 • výroba výrobkov z plastov (od 25.10.1995)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 25.10.1995)
 • obchodná činnosť v rámci voľných živností (od 25.10.1995)
 • ekonomicko-organizačné poradenstvo (od 25.10.1995)
 • inžinierska činnosť (od 25.10.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 17.12.2002 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.3. 2000 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 03.01.1996, schválilo Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.10.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8089
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky + VS 2008
 • výročna správa 2009 + správa nezávislého audítora + poznámky
 • Výročná správa 2010 /vrátane Účtovná závierka 2010+pozn.+SNA/
 • výročná správa 2011 vrátane účtovnej zavierky 2011 + poznámky + správa o overení súladu + správa nezavislého auditora
 • Účtovná závierka 2012+výročná správa/2012+návrh na rozdelenie zisku+správa o overení súladu+správa nezávislého audítora+poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Úplné znenie SZ+Dodatok 7 z 25/4/08
 • Spoločenská zmluva zo dňa 21/9/09
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • Prezenčná listina z MVZ.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Podpisový vzor konateľa - Zvara ml..zep
 • Podpisový vzor konateľa - Janiga.zep
 • Vyhlásenie správcu vkladu.zep
 • Podpsiový vzor - Zvara.zep
 • Podpsiový vzor - Janiga.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky + VS 2007
 • Zápisnica z VZ zo dňa 21/9/09
 • Úplné znenie SZ + Dodatok 6 z 30/3/06
 • Zápisnica z MVZ z 17/4/08
 • Zápisnica z MVZ z 30/3/06
 • Výročná správa 2005, audit. správa, účt. závierka 2005,
 • Zápisnica z VZ: 17.8.2005,
 • Dodatok č. 5 k SZ,
 • Úplné znenie SZ: 22.8.2005,
 • Dodatok č. 4, zápis val. zhromaždenia,
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 • Výročná a audítorská správa 2003,
 • Účtovná závierka 2004, výročná a audítorská správa,
 • Spol. zmluva, dodatok č. 3, zápis Mvz,
 • 2x spol. zmluva,
 • Účtov. závierka 2001/02, správa audítora,
 • Podpisový vzor konateľa .zep
Dátum aktualizácie
25.02.2020
Domény