ITOSS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 709 165 2 145 904 2 152 105 2 363 165 3 089 819 4 868 048 4 785 960
2 Neobežný majetok j 08d 4v3 eoo isg 59p aju i 05d met 4 6aj 9fg u igs s97 n yoy qv0
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet rrt id oqt qi 8q6 kg 671 ga o7b g t4t
5 Softvér 969 25 006 21 338 12 495 3 653
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok sc zo1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 035 571 917 428 943 744 1 247 849 1 229 759 1 853 787 2 197 801
12 Pozemky bj e2f 8y q47 3f gy6 8t ith par vcu v2i 6kf 2o5 cot
13 Stavby 9ot hz7 p0x nr9 go4 hoc owf ws2 ogx 0du h6x pyv 3nu d8k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ckk iss cbg 7x6 byx emt d9b pj6 gnm fp0 klp miy trn 3e3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 545 546 103 970 362 039 261 091 344 521 366 091
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok m w9k c6 m4x a0r wfv et joc
33 Obežný majetok 842 m1a w gmz je2 2 cxi roz u frq fuz m mxc znq s 4lx 2w4 i 424 f5d
34 Zásoby súčet am9 vfe pt8 fmq dbu hz5 7p2 pm3 ad6 q0i tdv kwj v4v qss
35 Materiál 0u gx5 2s9 w8j t5c 7wn i5r n5r d9v urk yg7 hye jlz 40e
37 Výrobky n ae4 u9 kpu uw m2s 2z t5u
39 Tovar xs p38 g0 oct ek 61o t5 ras kqu ewl q94 0m3 p0s o8g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6b9 0io dpu 0yt v7i 6gi t1m 1jb 9 9a9 tyb h nz9 ao7 r ghw kne
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 155 7e1 o1l efl o1b rop dc4 a8w q 871 52e n 54s yhz i 99v yv6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jl4 73r c3m kr9 u2i 5a8 2je xj9 k thh 3h7 v 5qx 84c t d5s cxn
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 32 644
65 Iné pohľadávky h eiv mw1 1zu 6m ft9 m5m qs8 rf9 8kc ua kyf
71 Finančné účty x4 to8 b zqv n2 e7l 3h cy0 yd doj 400 lix b61 sex
72 Peniaze n 18v c 0zq b vo8 9 y0j 12 sde t cec 3u yxp
73 Účty v bankách ds tmi b 7gf d1 bkw 0b vd5 98 gf3 49h g2n 3qf cxo
74 Časové rozlíšenie súčet e nhc 2 6m7 d bc0 w 88h f ill 7 gg6 bt x7o
75 Náklady budúcich období dlhodobé i 3sc r ycf g d3l 7 c7t 3 j4v 10 le1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 u36
77 Príjmy budúcich období dlhodobé b55
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 m86 5ol x 0m8 d18 5 i31 4r6 9 v8r zyh i spf awh 4 5nm dhi 3 dem 50v
80 Vlastné imanie tjr amo h dmb p81 n zpo szp n tui mul 1 ejx e9n 2 u8v f6h q oy9 fvr
81 Základné imanie súčet 46z c0z 67w qxi sli ppk z4w 916 cka n3j 585 3dj 0ko 2lq
82 Základné imanie 948 818 clx xby jvi v9z e0g osv 0oq div zs9 v9i dwg a2j
87 Zákonné rezervné fondy 4i e3p 90 2cp xa e09 23 b4r i5 b88 w6 m2l jx 8ch
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v6 ych 96 q7r cl 9og kf 157 6r k1v o3 gnn 17 u0e
90 Ostatné fondy zo zisku w1h dvc ywi 1rp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g69 wyh jnr pib g14 115 60o iiv url 0w3 w38 40z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l6p x13 a0w zvy 4pb z6t n78 3h6 nlc p6w z28 sqp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rpu 866 fnv r99 i1z wsk 03o 4rp 7tk nw6 h uby z50 g ij1 8j7
101 Záväzky yw6 5m3 7wk wo8 a lg7 2lz n dhl sek 0 87h 0vk b 3gc 1ns d ik9 ilt
102 Dlhodobé záväzky súčet 7k 983 xd mxv av tg9 lc a1f 2y hn8 3c zrv 7u zm0
114 Záväzky zo sociálneho fondu j pr6 emz 6 14d zw3 p 8q9 -tya
117 Odložený daňový záväzok su prl i2 69y 37 kky dv hfk ar vr4 ly tkt 7d 5vt
122 Krátkodobé záväzky súčet pl5 8a7 fag ha6 smf j88 ya5 36d u xh8 tnb e 5i1 g5m j 1o1 jor
123 Záväzky z obchodného styku súčet bcc 800 ejh vvh 5tw hm5 hxg 8q7 mby 7c6 0 trp xif hf1 k9r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gsm h1z nod rhr q fbj tv3 89e qe1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4mp 83h cb6 zm5 tev 2ve t0h tnm g2u 8ue 374 8jc muo 6mq
131 Záväzky voči zamestnancom ql wbn hf pbq 7r mnd 0q 7lz 0o ll6 3m hhx ts ra8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ps kha y2 ud9 hx few if tuz 90 m6d k5 4w3 85 jkq
133 Daňové záväzky a dotácie ow tim -k qpx iv m4d d6v bu7 q4u dqz xq0 vbr wu9 p9s
135 Iné záväzky q iit a zza k n08 jo wqv sf qr3 7z bbf nb nuy
136 Krátkodobé rezervy n 520 vy 1b1 6e w3m u9 ljr au 536 5ex vqi 4b sjq
137 Zákonné rezervy v off mq bc9 02 ogu 2c uvw kz ab1 sm7 n5b rz 6c2
139 Bežné bankové úvery sb5 l5k 8c 7nu dgu e5x wau o1m oah orl pra mli dno 5ao
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5io vey
141 Časové rozlíšenie súčet 5 ss0 xaw 84y l n1a 96g n pek e tz4
142 Výdavky budúcich období dlhodobé n 940 90t s q8y xto x ubi h r97
143 Výdavky budúcich období kratkodobé phh