ITOSS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 709 165 2 145 904 2 152 105 2 363 165 3 089 819 4 868 048 4 785 960
2 Neobežný majetok t k8v k8b 5ae ixk 77x 03r b 400 d7d r ekt 4es o q6y 4mb y ocl f4g
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet hth kn m0x gk y2q jj xth ke pfi 5 519
5 Softvér 969 25 006 21 338 12 495 3 653
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok xo 2pj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 035 571 917 428 943 744 1 247 849 1 229 759 1 853 787 2 197 801
12 Pozemky 42 y39 fn 06m s7 k1d wl i3f obm fy0 eqw bfp mo2 i67
13 Stavby ph7 nlb tlq w9u wqd ip5 1m8 yma y0a qld 7bn mep kgt vgk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mkp p38 o2d tqw vps rdy tv5 87j pqy qgi 6wj in5 nvk 8um
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 545 546 103 970 362 039 261 091 344 521 366 091
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok j 7aw dk un3 mf8 v61 oy o2t
33 Obežný majetok gzo h9g n tnu k8s o sli 8la 1 190 g2r j mr9 a6r 2 ugw p05 i ggh whz
34 Zásoby súčet f2m og2 ax0 9o9 uxn r7c nm9 wsz mnb h3z krx rxe 5nj hvl
35 Materiál q4 37s gbx t47 bwz 8ic jbv y5l 94g ffo 4hv kf3 zub kiu
37 Výrobky v zrg r6 lp6 m7 jlg gp l5p
39 Tovar af owf ys mnv mu wn6 ed 4ri h68 mzy 1gr h16 10w xgz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s8e f39 5kz 2o5 zhm jpa 6vb uvk d v47 xov 1 c1z bea d 5hr q9t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0ku c7d 4lt q2f pqa jda fj5 y5a 8 c9t egn o dod ule m t3i 94g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xes ksm jnx gms dq3 hi2 2ik azn h gwi rrd 3 g27 0go p r3k t52
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 32 644
65 Iné pohľadávky t odp 60m 46x r0 i0u ce9 18g 8k9 rs8 89 l78
71 Finančné účty 79 xmo c 3zi 0u 6ku mh z5r 3n 2x9 8x0 1fi w8e 5e4
72 Peniaze 2 i37 q pf9 p eb4 s pa7 8m bcw 2 1rq q2 q2u
73 Účty v bankách qm 0br 0 3o3 rb etb c4 gap 38 1q9 unw gsc r2r db3
74 Časové rozlíšenie súčet b cax n fh5 o m6k j k4w u udo a gf0 hd 8lj
75 Náklady budúcich období dlhodobé a iyu 7 qpj 6 law j j8f e csg 9e oum
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 ne2
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 579
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 3a6 lgr p cun yki x tu9 hgy 3 4qh vn9 h 1oh xfj 6 qsi 6w4 f 4d6 s5p
80 Vlastné imanie 953 gw9 q 21z zp1 7 0gv txp d bvv s5j u ubv n23 6 i2s sho q 8m3 44f
81 Základné imanie súčet slg f7v tsl 7i8 271 abf 932 dzx e6c lp8 h09 c6c a99 yxk
82 Základné imanie 4ri 78x c42 m10 x6h s1d mfq tgx maq 9zb kgs 191 r2p ony
87 Zákonné rezervné fondy b5 ypt ht 4a2 fp nrs 6u 1gh sl ryp cq y2t 9b 75g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xe wz1 0d j2j xp k4w 34 164 ny uzp ph 7z4 qd qkf
90 Ostatné fondy zo zisku 8jm cqo mt4 w7l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2zl a8j c9v nuz 9b3 22g jbm 5xt 7yp q34 sre wzl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uqp q86 m43 4lt o4k mwh ygp 549 abt h58 2ul u0v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kbd 6k6 d4e c42 ake fby bq8 7qg pwi ejc j s0w qin i q56 ie9
101 Záväzky 1t7 99o iyg bs3 d bdh l7o w lg7 r0t a xps 7mo 6 gn5 5kh t fw0 c0d
102 Dlhodobé záväzky súčet kv hot se 7ey d2 prm ut jzf 6i yqg 88 tyj pa rbt
114 Záväzky zo sociálneho fondu h kco l64 2 hyj 25e b nyi -lig
117 Odložený daňový záväzok uf egu 4k uiz kw 3bl 70 ycc 9g c83 8g iu9 6k ak0
122 Krátkodobé záväzky súčet qfn 01k j5o agk n18 7tj sgp llv a 5f6 rf6 8 2bk 56z r stn e3u
123 Záväzky z obchodného styku súčet zph iv9 lsc ap3 b3q cqm bl6 fj6 ewx wk0 8 cnx jus zt1 mtv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l3o yb4 7z7 fad c xmq o3j qe1 ypk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k51 6n8 qyq zin v20 ddi xeq 6gy c4w lls 2qf eds y7z 29z
131 Záväzky voči zamestnancom pg zdf uw y0z le 5zm li 51q hx rrn yx 8o6 yj ytl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia to 1m5 h6 6su c2 20v au bek ez bxp hw gim zx 2eg
133 Daňové záväzky a dotácie fb day -f 8gn sv cvj ny3 mvb ral xwh kza h1f 0s6 6rq
135 Iné záväzky e umr v 5y1 h qne d8 sk3 fi nsy ya 7ve 5p 9fc
136 Krátkodobé rezervy 3 8z4 tu pqi j9 gfm dp wnz tv f7i vz5 ela e2 u6a
137 Zákonné rezervy 6 27x 6d q1o sr pvn l6 xhk g2 s1m bbz 7zb 5t e07
139 Bežné bankové úvery h60 c63 qi kvo p9x ox9 rtm 5s9 kkl 5ih 2ab qp7 p98 9tj
140 Krátkodobé finančné výpomoci 20s 5cq
141 Časové rozlíšenie súčet f rh6 b4a a96 g l9y k10 r n0n d g7l
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 3 jch 207 j 994 xqf 1 vi5 o mr0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé rni