SISEP - PVP, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3141/S
Dátum vzniku
29.11.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Montáž určených meradiel : bytový vodomer na studenú vodu a teplú vodu, vodomer na studenú vodu a teplú vodu, merač tepla a jeho členy (od 21.10.2020)
 • Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení. (od 1.12.2016)
 • Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 1.12.2016)
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (od 1.12.2016)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových (od 1.12.2016)
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 1.12.2016)
 • vodoinštalatérske práce (od 29.5.2000)
 • kúrenárske práce (od 29.5.2000)
 • výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (od 29.5.2000)
 • staviteľ - vykonávanie jednodychých stavieb a poddodávok (od 29.5.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 29.11.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 29.11.1995)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 29.11.1995)
 • zobraziť ukončené
 • zámočnícke práce (od 29.5.2000 do 6.2.2020)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení (od 29.5.2000 do 30.11.2016)
 • stolárske práce (od 29.5.2000 do 30.11.2016)
 • sklenárske práce (od 29.5.2000 do 30.11.2016)
 • nákladná cestná doprava (od 29.5.2000 do 30.11.2016)
Spoločníci
 • Peter Kulfas
  Dlhá ulica 2039/8
  97405 Banská Bystrica
  Slovensko
Výška vkladov
 • Peter Kulfas
  Vklad: 6 675,00 €
  Splatené: 6 675,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Peter Kulfas
  Dlhá ulica 2039/8
  97405 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2016
Povolenie reštrukt. konania
 • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/2/2011-16 zo dňa 04. 04. 2011, právoplatným dňa 09. 04. 2011 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka SISEP – PVP, s.r.o., Havranské 11, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 31 640 451 a ustanovil správcu Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
  2011-04-09
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • . Valné zhromaždenie konané dňa 25.5.2000 schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • . Valné zhromaždenie konané dňa 31.03.1998 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • . Valné zhromaždenie konané dňa 3.7.1997 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmuve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.10.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a Dodatkom č. 1, 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.11 a 27.11.1995. Starý spis: S.r.o. 8283
Uložené listiny
 • rozhodnutie_spolocnika_Antos.asice
 • zakladatelska_listina.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Úplne znenie ZL.asice
 • Osvečenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Potvrdenie o ukončení podniania.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výpis zo živnostenského registra.zep
 • úplne znenie zakladateľskej listiny.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Zápis. z VZ
 • Dodatok č. 9 k SZ
 • SZ
 • ÚZ 2010
 • správa audíatora 2010
 • správa audítora+účt. závierka 2009
 • výročná správa 2008
 • správa audítora+účt.závierka 2008
 • dodatok č. 8 k SZ
 • zápisnica z VZ + prez. listina
 • spoločenská zmluva - úplné znenie
 • zápisnica z MVZ + prez. listina
 • účtovná závierka 2007
 • Prehlásenie k audite 2007
 • správa audítora+účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2003
 • spoločenská zmluva
 • dodatok č.7
 • zápisnica
 • Podpisové vzory
 • Zápisnica z VZ
 • DODATOK č. 6
 • ÚZ 2001
Dátum aktualizácie
23.05.2024