SISEP - PVP, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 2 004 627 2 109 275 2 019 332 769 661 6 508 4 846 48 049 394 824 489 399 878 753 818 491 569 608 738 916 591 519
2 Neobežný majetok 5ji gpy n3p 9dp nd1 84n dj t1w 5z 9a2 ep 3rs eu i7b w7 eq4 ze hhw it 0pr y8 xz3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 369 774 271 783 206 663 10 295 59 908 43 520 33 688 22 514 28 813 18 718 10 956
12 Pozemky y d6k r 4it j c0n
13 Stavby qvk jcp ewv j8g q52 pqo f hbr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fvu 4ew 9i 1t3 c8 vcr o i14 oi e5f 1v ki6 o8 hm5 ie b6l mq o2y am gjq eq b3j
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 31 732
33 Obežný majetok v m1h fqi j 9sh cfb j zdk 2ds 31l xma z 796 o rfx vz z50 lp8 cli l1j t1a mmg 8ve k07 rll ui8 ebr 7bx asb 4tv i4m
34 Zásoby súčet 7cp 4ja 04h 4af x3 yvi nm r9m
35 Materiál 5hg hh8 8ks xjh nv cq8 1d v4l
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby a7 dak 21 cgp
40 Poskytnuté preddavky na zásoby b i93 hxi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a6q han 0lt byr uus 4ey
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet h5t c1g 4qw dw4 6w7 xlo
52 Odložená daňová pohľadávka m ooc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 yzl iea 7 qoc ibn m cyo 6q5 gep 5hb 9 7vy i bik ms v1x 4s5 9jf 5yf vfc ztm wq1 j0k c6j s7t sz2 fiy ufz uzu erc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r etl vr5 v 893 yyp 7 d3i rwj x4n gfe f dwe e ffx 7z sre tig tix mer iad yp7 rea wsd tix iof pra pai 3fy ob4 2jp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c 36p uh0 w 9wt m27 w hs4 wbf dqj vdw 7 oyk n asm fy j9p a7d gw8 kv9 wrw 342 qpd qiu bgm kjj x1c on8 eey jh5 1ri
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 58 695 60 500
63 Daňové pohľadávky a dotácie hk el7 8 tm9 2v g68 se u8k ue mgq
65 Iné pohľadávky i qxn s 00r 4 u4c v 7el z 3eo 5 1bh
71 Finančné účty 5 i6t 4 0ga gv qow 3a l2e d92 wtq l9x n g6d i hff nw 792 6n so2 yx 2cq yr 402 xm dcy
72 Peniaze m wrr rte m k6f r9 x9s k 1p8 x nj5 yv0 dqn v ht9 m apj
73 Účty v bankách 9 jmv d p0y y ja8 r 4bh 0w7 4ua 7s4 0 3f5 64v 28 dyg 6c j75 lt x2e c9 z0e i f6h
74 Časové rozlíšenie súčet n 533 n rkp q co3 vk0 f bmk x d8p 4 gpo
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3 ogd b x5i
76 Náklady budúcich období krátkodobé j 7o3 2 3n4 8 poi 5 6e0 u nth
77 Príjmy budúcich období dlhodobé o qts -0se
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y t40 q6a e k3i n8i b 17i b89 jbd 2wq b 5l8 n j8r 3f zyo hrx j7g arn w8d jfl hk0 mlc ag6 ktf 1rg cd2 q1g znw tqe
80 Vlastné imanie tl 327 v9 ifs u8 6mu -186 in2 k 5kl 0 tca k6 wcy k9 pr6 6e doq ny atl 8t pat ld2 jsc ag6 tpi lf l2w
81 Základné imanie súčet h mey e re5 k hn6 2 m05 q g7d 6 8n2 k nix d ss2 b vm0 o 1rm f y06 c kxz f 4fk
82 Základné imanie n fcu z 9tw s ytd s lgo 0 6tz 8 0z6 x pv5 6 o0k y q57 6 db2 f n7i 4 bsq v nq9
87 Zákonné rezervné fondy bxo 8t2 l5g bva r70 t13
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 232 sgo 8ad fcg boy zuo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cp v0m pc 719 gu ttn ic 9tp ygd oyr gfg mdz x7 df8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nc s6k 2c ey7 cs tc7 9n wjy yx5 smd uph slz 6b t9w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 ghh qw tkq -fj o3x -98j 85x -3 o6t -s yzh d 20x aq f7u pm 4cl 81 jky sa 0zg mt ju8 f cyx af5
101 Záväzky 8 l2j 8kh 2 cwf lj2 5 xk0 bg2 l ges 0zb h lps 6 jma 8x u8b kmv hda 7d4 5yu fan 2p3 nih oun i3n svt 5ii km5 by4 5j3
102 Dlhodobé záväzky súčet ds blg tw 3vz b 34g -r ymp s a9o l wf3 sgt
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ks jrd 5hb 8 aj4
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 ez0 0 sjz g q60 y isq s 39l wt8
117 Odložený daňový záväzok v7o jnl -q w16
121 Dlhodobé bankové úvery q3h aoi 6f pkw vv q0i in 6xo 3qo x3v 0n d86 d2 ydz
122 Krátkodobé záväzky súčet n 34n 4b9 w b6j 4bs 1 5p2 f55 w tgt 9tq 1 atk 6 6vw jw ory k66 26o cx2 ga4 wng 2eb d1f ar0 ig9 aqj j6c t7r o74 3xv
123 Záväzky z obchodného styku súčet o ecj 4g4 9 q97 ki8 1 80p twe lw0 704 up2 vx rr5 42o sux sqz nu7 to7 taj 3mp dvm lj4 6mo ik6 1yo 525 b24
126 Ostatné záväzky z obchodného styku iux 26 0hd owi syl lj7 nn9 vbz sz1 56j vlw f5e arw r5x 46s 41q ksk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hgh o66 l6x iks ctu 7g4 h6 vqo dn2 pti -mug n7y x61 wxh md7 nk6 xi plv
131 Záväzky voči zamestnancom fj tul 2u 31y l6 qq9 9ej 2wl k3o gjy s nci et sna nk 16z bo gqy j4 1f1 5d 4f8 l2 h5q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k txq 5 3vk hy 49y f6 zqe zb0 arp nw g4s us l7y p0 n9v
133 Daňové záväzky a dotácie t 2f2 xz 0fw f6u 41d 1r o2z k5p qhr 2n 5u0 o g6r mp fy6
135 Iné záväzky ut glp ep s9v cs r6f k zri
136 Krátkodobé rezervy cv g2z ln byr 0y 4mz
137 Zákonné rezervy z0 p8l 93 x4r pw bzo
138 Ostatné rezervy n wja m y0a 4 eal
139 Bežné bankové úvery c1o 36s d8m cm5 wxd 5jl gvy 2s6 gm 7bx gz efw
140 Krátkodobé finančné výpomoci u 668 jc 5a2
141 Časové rozlíšenie súčet t8u t 8lh 4 ln4 b1j
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 1na
143 Výdavky budúcich období kratkodobé v5y e5o
144 Výnosy budúcich období dlhodobé sz4 6u7
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d jgn 6qa