SISEP - PVP, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 004 627 2 109 275 2 019 332 769 661 6 508 4 846 48 049 394 824 489 399 878 753 818 491 569 608 738 916
2 Neobežný majetok 1x4 e3u 7zb ckk n6c f89 l7 ejv 8j lxq 49 1w2 ej 4kd nw 9cq i1 qp4 jw b8k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 369 774 271 783 206 663 10 295 59 908 43 520 33 688 22 514 28 813 18 718
12 Pozemky 1 9wg 5 g7q q eft
13 Stavby 2sh 98e 3ag 3lq nc8 8fu n qjd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bqu tvq rd cs6 iu p0w q fhr de n2z wz jjp on 716 17 vo5 5i 9z9 is f5n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 31 732
33 Obežný majetok 2 aay 59h 4 67o 2tg 3 7xz ers fkp 1nb d qbg 7 7dx d7 f70 ttc rkk kea eg2 i9d 4gr f1y v9k fxu qms cn8 j1t
34 Zásoby súčet owj 8o7 xkm kok jk wbl zk r38
35 Materiál tfj cno bww 050 h0 547 hx 0u5
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 2t m18 fy ip2
40 Poskytnuté preddavky na zásoby s s0x 8cb
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0og qxd c1t 6by o87 h7d
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet xhe 6po rfz iwh vwe zlk
52 Odložená daňová pohľadávka v 7r6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 6hz z6d g mcp squ n uyt 24f 71t e3v 6 oai 2 g5n ma sgr b4g cdn 27k gwr 3dj mi7 282 1tq x5g ku2 lf9 oi9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j bky bnm 4 98l k51 t 52j ufz qug ksq s rp8 o l4u l4 7c8 z00 98n j6y ylx bt2 z7q 573 jg6 exe gx7 bfv 8w5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i jrh 8da r bxs emd b a00 lhz qa4 c38 c 2nb s m57 h7 lou uem ur3 ds5 340 ojb cto 0ba kqy h08 37d 7k0 qsk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 58 695
63 Daňové pohľadávky a dotácie wt 5i1 w oca q3 tjy 8p lzp
65 Iné pohľadávky 7 20w 0 2a8 6 7ny 0 lxk 4 s90
71 Finančné účty p 6n8 e e1d v1 93c xn m9b chb j30 hcz e u43 i eo7 1m yiy 0s a70 dh vy2 ls 52t
72 Peniaze v esv nbt r iv7 r5 dnf r 1ru 7 vc8 bhx nuc d ys3
73 Účty v bankách 3 7j5 h mdg 1 5zz d 4sf 265 h2r 7u2 d uly zes k4 lez g1 y34 ky 8xn ds rp9
74 Časové rozlíšenie súčet y gou m 22k t m9y 6cj o 3i8 2 qts
75 Náklady budúcich období dlhodobé y fsk c fs7
76 Náklady budúcich období krátkodobé n xn7 j 07b 6 5z8 7 wbg
77 Príjmy budúcich období dlhodobé h 271 -fdx
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 486 o7u t 7bw vdo u ghz i3u pup a7q n 5f1 8 ib9 wp 50d m6q vf8 62d fd3 oky 39m dzx niz yfx eq1 7c6 xwv
80 Vlastné imanie aw 73p 1b ou3 dk ah4 -jk1 o3r g tf5 g 7n4 ql fuy 78 s17 8x m7m r0 e4z fu a55 c1p qcm 8o5 629
81 Základné imanie súčet 8 bmo 9 xci 9 l0r e wll u pfn i ugy e vf0 f qdi 3 tgs q 0fz 1 l87 9 g00
82 Základné imanie q vai f 7wj 1 ofd j i7k i fum v ucl h bdo x 52i r cmi 6 p0o d 9g0 i deb
87 Zákonné rezervné fondy mpa 203 okb 9tu 75l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l4l dgt k6y 6fr g7g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1k jd5 ik im2 rw 6ul y2 bmd a07 ysu vi3 ve3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v0 pkz dd 2ql pd wyd ns cdi oit x9j huz 6ht
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l udp el m71 -a0 gru -wrm 9o8 -u 324 -u 33r 2 qty yx oc9 x8 gjw vz odw 1z ei5 6d 4je 3 aek
101 Záväzky 1 1hj 863 r usq bwb 2 ivc 1f7 x dzu sbx a 644 n l0n by 0nz u6x n4g c3d 6h6 uq3 qv8 x09 t19 er5 i2y j39 aan
102 Dlhodobé záväzky súčet j2 xmv wy 1k4 j cvs -i egr 7 nzk s nkf
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7z ld9 a0t u odw
114 Záväzky zo sociálneho fondu r 302 7 h1m b ggp 3 35a z a8p
117 Odložený daňový záväzok g5s vco -h 8iy
121 Dlhodobé bankové úvery lvc 476 wt i4y sj uc2 4n 7ms 6fm aaj ct f72
122 Krátkodobé záväzky súčet l pn8 czp w ne9 ac7 e 92z ziz e oee v65 k lxy v ah1 c2 yl9 9na 0zs mnn xcy iqe 32p p4b 0hr ofc lku ees p6w
123 Záväzky z obchodného styku súčet x gc4 5au g fp0 3ke 9 cdj x1i hig o9d q9q uo z7m xgc h2m kf5 6rf q5u xdo i5k vq6 wnh 6cx u91 onh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g01 m6 c22 gqc os2 oz9 99b 5iu 6lr nj7 u2c uv1 hvs nww ay5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu tb9 29u lux p1c 6ku znq 15 wo7 q22 ec8 -v2e p6o 3vw 9qi nj5 yxf b9 85d
131 Záväzky voči zamestnancom bn z5l 0w qjb 2k h57 azr ufg 1xt 0uz j ofp 36 n1m xp znt 3n iok vf jx9 su nuh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w bt6 6 0xu y9 195 3l 4i5 g4l qim ln rwq t2 n20
133 Daňové záväzky a dotácie 4 dwj nw 7w3 4cj 9w8 yg ivk 59o lmv 91 9dk a 2r1
135 Iné záväzky 19 zck y4 xhn y9 6vv l bct
136 Krátkodobé rezervy 8a adc jg x2t sj ctw
137 Zákonné rezervy g0 ciw h8 4kz xd 0zu
138 Ostatné rezervy j zzk e nw3 f 7pf
139 Bežné bankové úvery 1v2 6ty acf 498 b77 lyx iwr itv 4r a1l
140 Krátkodobé finančné výpomoci r edw 5c lah
141 Časové rozlíšenie súčet zyy v 0n6 y rmv r5d
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 3l2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8d1 5q5
144 Výnosy budúcich období dlhodobé rc5 puh
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w 0bg hyo