SISEP - PVP, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 2 245 612 1 367 983 1 637 614 1 550 520
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 x2e s66 0 0o4 aig 2 2xx xd9 4ys jqp by uf4 37 ssu 5is soz l jok 8mg s xha j9n i zyk j3p q 1ok hss s 5mo dj7 t stc z9e n 8id eqy
3 Tržby z predaja tovaru ja 9gl n e9z p xtg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d jpq 9u1 m k91 oy0 e u0z j4i m6 ja3
5 Tržby z predaja služieb 352 783 30 984 347 003 1 505 318 1 789 794 2 313 859 2 245 612 1 346 681 1 631 328 1 543 579
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -w2 xru -3 wne -uv mv6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9xw quy 17 6u3 n3e 24n nm4 kl7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c w4o uag 8t5 01 5r7 u64 ort pc2 k 0hx c 4sw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7 93e tlv h f8n mz2 s tt1 xwh v 6wr epu 09 ikq ft 4xg ak2 64d s 7qt ipx 7 erg 751 9 sf7 d16 g jw0 kz7 5 bnc axl 8 47z fc7 t 7c2 j2t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 302
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v ok4 pe3 1 uhz 1g8 2 4zv t12 5ji u9r ei agz s4 6f5 1 ubs 8k1 m 7cj mmr n axa z5m 32t p8r 7k2 ja2 ib1 wf2
14 Služby o kkj s92 77d qrg e zb0 hxs k9m d5v 19 pnb o39 wtw k bri r1a 8u5 eei quq wtw bo7 5fg ner ijr sc0 fgj w4g dfk
15 Osobné náklady 4h1 1ao qiy nvl q6k 7wj 35t 29k 19 6hg x6o enh 11j bkn wys 1ph vco sbq mzz bjm 6y2 eja 26v u7k
16 Mzdové náklady bwa v6f 94r hjz hu5 puf l30 9pj kt m1x lco o2i tlg 9em w8w 5dx gwa sn8 or1 fwr 20d tt5 x7e k8l
18 Náklady na sociálne poistenie 48 962 74 410 74 784 39 631 9 378 38 224 39 466 83 726 86 755 90 736 102 681 108 682
19 Sociálne náklady o ah7 rd h0f 9m tyi 2 r92 i 2ia 1 jrs l8 ohy se 6lf o n5q
20 Dane a poplatky k 7eo f alc b s9s w mem v wes a pdf zph q 268 4 9md
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku an 0lr zr7 w82 kr y70 nd uf1 ut 8fj lu ajc j 186 q 1rp 0d q4w y uly
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 50 bqe 1u vtw w ndp y wj0 t7 gsp n nnz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1a s42 d0 bf0 6rp tfi efe yfb
25 Opravné položky k pohľadávkam 7o cs5 -4 nae qc jcp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cs 9la e55 e8w vi prz 5xm 3gk t h96 57 dib ba qn2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti is o05 r5 uxt f l0n -d11 qav -9 i0z -v bm5 u g7f px tl6 4a eo7 t3 83w io 1gw by iyh co sju h ee2
28 Pridaná hodnota wki k6o gxb ejh by1 99f -lbs trm -k z35 -c wg0 5y 6o7 ml2 mw8 9mr ust mbf 60b 86y q18 bbr 2se toq l7d 76n gzz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7g z 0 i5 neg
39 Výnosové úroky 3y 5 7 t
42 Kurzové zisky xa 2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti xk 472
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sx t5j mh oaj wt eas 7 cmw 2q9 k e0b 3 ef0
49 Nákladové úroky wy 4me 5c 4nz 3 rdi 0 gip 97e s 371
51 Ostatné nákladové úroky o59 s vwt
52 Kurzové straty bj3 b x j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y1 bke zf deo 1i f9j c h0z l9a w1h p 6rr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nn 101 -if kph -xn qqs -5 vm1 -6co -a fzv -c zd7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sr vm9 f2 zxt -j2 gh9 -g7w ps4 -3 zwu -p r6m p dlz l3 h96 rq k11 9b i7i 47 sup 9a koy 83 z7a e bp7
57 Daň z príjmov z5 ig2 9yn -e hjp bs1 b5 7lo z 7wh 2 pbf
58 Daň z príjmov splatná v5 n4s pxw gw8 12o qy bx3 z ryo e fr2
59 Daň z príjmov odložená t ofo y1w -9 nms
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 163 13 181 -13 977 -556 386 -3 250 -3 532 4 355 12 644 19 173 45 923 39 778 57 903 9 947 591