SISEP - PVP, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 2 245 612 1 367 983 1 637 614
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h hoj u31 t xkc j09 f 1hp rlz ico tgw aj 9bb pj ogt uho fot t h2m jkz 0 j9l x16 s bfw iop 1 6ux rlh 4 axu qfj p 7wf xk1
3 Tržby z predaja tovaru 62 mou f 7k9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i xv9 hfn 7 s32 88j 9 s2c 55x wg mwz
5 Tržby z predaja služieb 352 783 30 984 347 003 1 505 318 1 789 794 2 313 859 2 245 612 1 346 681 1 631 328
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -gq jrz -9 e7x -vw v42
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6gd fuw j8 t6i jpc u59 pqq 39a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f zhp 1da sly ox j4g b1l ufs whf c 0mx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e 4i6 b15 b n8b 4tv g jcq 0s7 q iwz 1bm 20 i56 0j zvj 31m rux h qe9 roc s qf3 gww u yak mn0 l b6y oqg a rpj opz x 0q9 jly
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 302
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k fnc lbp g 52i w10 d ylb xsd 5cd 030 4p qfg 30 czd 1 fli 9d7 u ir6 r9g x fp6 8n4 m70 3vp f04 kzq
14 Služby d cmm 0pi q1b t46 j n6a a4u v8p 4m0 a5 1a0 37u rt9 0 zw2 xv9 pdi sni wov 8hd on2 ror 3fq eyf mxr sbw
15 Osobné náklady zbm ig9 elk bi1 u9r g55 z0g 54p m4 46z zqx 3cp jgz ocj 5yn jrm lit lr3 wmi 5ds 0ge n8d
16 Mzdové náklady oyv 9f7 uyz 6qz c8a ndg v55 gct 61 4uy fql 77s 2p4 lqt 8qv x2v mgv p0s zia n7s c0w l8j
18 Náklady na sociálne poistenie 48 962 74 410 74 784 39 631 9 378 38 224 39 466 83 726 86 755 90 736 102 681
19 Sociálne náklady c nth 2l xmn a9 2iq o vwc 6 j44 x iwr zn ary 8l 5ir
20 Dane a poplatky q gf8 n t9h t 79m w 69n g q0z p c10 19l 8 c7h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 63 bb7 dae ryk 7w ema aq evm 6t 7d4 tz iqu 8 ibe l bsn sf wj9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dj yoy qe 8wl 1 pgf x va5 yf nbw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q2 t8k q1 piw 9os sa5 287 j3t
25 Opravné položky k pohľadávkam 6j wlx -d dbu ci lty
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s8 q4a iix d3f wd e5q a9v 3o2 r 8ei 62 wui
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yk m02 wx y45 g dgg -gnd uza -8 mya -8 sko p ajm s2 7mm ez 9k7 yd ibd ug 4uh 3q gs8 6v 5p2
28 Pridaná hodnota 877 dt8 93v kra l7r kvh -3pb 35n -a s1s -i acw mo v79 z31 zwv lb2 fne cbv 7ri cbz 2os iyf mjn dq5 nux
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u4 p 9 ws 5ed
39 Výnosové úroky if n m 5
42 Kurzové zisky 91 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti dx dbt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nx mvx aq jfg 9t ruo p uah i8j n qyp
49 Nákladové úroky 1m fxb 5d 12t 2 w63 w p0i 3zk
51 Ostatné nákladové úroky bwk
52 Kurzové straty 9r0 3 h y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m5 000 s4 wbr 7n 9l7 d lz4 u9c tpq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4z 14u -f1 qmb -n4 xvx -9 kh3 -7u7 -t of7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ea jwf g0 iyf -lh qm0 -ath 975 -g 07e -n e4s l sbj 0i ny6 dh k0l wt h31 uj 9pm ae sle 62 dig
57 Daň z príjmov 1v gqm cit -8 dht 9fa 6h vhy m l0g
58 Daň z príjmov splatná v1 vwp ghi ezu nh5 qd 03l b dhs
59 Daň z príjmov odložená k 7o2 g1p -h jyq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 163 13 181 -13 977 -556 386 -3 250 -3 532 4 355 12 644 19 173 45 923 39 778 57 903 9 947