Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3929/B
Dátum vzniku
01.02.1996
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
12 445 021,97 €
Predmety činnosti
 • výroba nápojov (od 26.7.2016)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 18.10.2015)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 18.10.2015)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 29.5.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.5.2014)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 3.9.2011)
 • správa bytového/nebytového fondu (od 24.6.2009)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (od 24.6.2009)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 24.6.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 1.7.2008)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.7.2008)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 1.7.2008)
 • prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 1.7.2008)
 • pedikúra, manikúra (od 12.1.1999)
 • zmenáreň (od 27.10.1998)
 • ubytovacie služby (od 17.12.1997)
 • bufety (od 17.12.1997)
 • prevádzkovanie rekreačných zariadení (od 17.12.1997)
 • turistické nocľahárne a chaty po triedu *** (od 17.12.1997)
 • výčapy (od 17.12.1997)
 • prenájom športových potrieb, tenisových kurtov, minigolfu a fitnes centra (od 17.12.1997)
 • organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, športových a rekreačných podujatí (od 17.12.1997)
 • reklamná činnosť (od 17.12.1997)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 17.12.1997)
 • ubytovacie služby v kategorii penzion (od 12.4.1996)
 • pohostinská činnosť (od 12.4.1996)
 • poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti (od 31.1.1996)
 • poskytovanie ambulantných kúpeľných služieb, rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb (od 31.1.1996)
 • poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb (od 31.1.1996)
 • poskytovanie doplnkových služieb: - obchodné služby - reštauračné služby - záhradnícke služby - služby pomocných technických prevádzok (od 31.1.1996)
 • zabezpečovanie ochrany prírodných liečivých zdrojov a starostlivosť o kúpeľné prostredie (od 31.1.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 374963
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 22.01.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Zdenko Miškolci
  M.R.Štefánika 639/14
  01313 Rajecké Teplice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.05.2018
 • Ľuboš Miškolci
  Tichá ulica 496/7
  01313 Konská
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.05.2018
 • Zdenek Miškolci
  Grösslingova 20
  81109 Bratislava - mestská časť Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.10.2015
Dozorná rada
 • Jana Miškolciová
  Tichá ulica 496/7
  01313 Konská
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.05.2018
 • Ladislav Miškolci
  Výčapy - Opatovce 19
  95144 Opatovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.05.2018
 • Janka Miškolciová
  Zábrehy 944/1
  01007 Žilina-Bytčica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.10.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • NZ - osvedčenie o priebehu riadneho VZ zo dňa 28.06.2016.
 • Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2015.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2013.
 • Notárska zápisnica N 207/2010, Nz 20928/2010, NCRls 21361/2010 zo dňa 11.06.2010.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2010.
 • Notárska zápisnica N 60/2009, Nz 17875/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 68/2008, Nz 24183/2008 zo dňa 06.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 225/2007, NZ 17419/2007, NCRls 17398/2007 napísaná dňa 7.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 34/2007, NZ 9512/2007, NCRls 9537/2007 zo dňa 12.03.2007.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.2001 bola schválená zmena stanov. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.2001 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti na sumu 141.863.000,- Sk.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.3.2000 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.3.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti na sumu 98.424.000,- Sk.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 23.10. 1998 schválilo zmenu stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.11. 1997 bola schválená zmena stanov.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 25.6.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.11.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 970
Uložené listiny
 • Výročná a audítorská správa 2003,
 • Účtovná závierka 2004 + Výročná správa
 • ročná závierka 2001
 • Výr. správa 2001,
 • Úplné znenie stanov a.s. z 26.5.2006
 • Stanovy - úplné znenie zo dňa 09.11.2006
 • Stanovy a.s. zo dňa 9.11.2006
 • Stanovy 9.11.2006
 • Splnomocnenie
 • Oznam v tlači
 • Živnostenský list z 9.6.2009 - 3x
 • Živnostenské listy z 26.6.2008 - 4x
 • Podpisový vzor - Ing. Marek Mišura
 • Výročná správa za rok 2007
 • Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka 2005
 • Výročná správa za rok 2008
 • účtovná závierka 2009, vyhlásenie, plnomocenstvo
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 25.6.2012
 • Stanovy a.s. zo dňa 19.12.2008
 • Podpisový vzor - Zdenek Miškolci zo dňa 25.10.2010
 • Podpisový vzor - Ladislav Miškolci zo dňa 11.11.2010
 • Podpisový vzor - Janka Miškolci zo dňa 11.11.2010
 • Podpisový vzor - JUDr. Dušan CHlapík zo dňa 11.11.2010
 • Výročná správa za rok 2006
 • Zápisnica zo dňa 18.10.2010
 • Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • osvčedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • účtovná závierka 2010, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Notárska zápisnica N 368/2015 Nz 24627/2015 NCRls 25177/2015 zo dňa 14.07.2015
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 17.07.2015
 • Stanovy a.s. zo dňa 30.06.2015
 • Notárska zápisnica N 110/2014, Nz 16849/2014, zo dňa 5.5.2014
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2013
 • Notárska zápisnica N 34/2007 Nz 9512/2007 NCRls 9537/2007 zo dňa 12.03.2007
 • Zápis val. zhromaždenia z 29/5/03, audit. správa, výročná správa 2002,
 • Notárska zápisnica N 60/2009, NZ 17875/2009, NCRls 18076/2009
 • Notárska zápisnica N 68/2008, Nz 24183/2008, NCRls 23923/2008, stanovy
 • notárska zápisnica N225/2007 Nz 17419/2007 NCRls 17398/2007 zo dňa 07.05.2007
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 6
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Notárska zápisnica N 593/2016, Nz 24243/2016, zo dňa 7.7.2016
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.xls
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
14.11.2019
Domény